Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

mangfoldighedens søgelys

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "mangfoldighedens søgelys"— Præsentationens transcript:

1 mangfoldighedens søgelys
mhtconsult © mangfoldighed som mål Juni 2010 Sundhedsfremme i mangfoldighedens søgelys

2 Integrationscenter Rosen
Frivillig- og foreningsliv Mentorkorps og familiementorer Lektiecafé for børn og forældre Interkulturelle arrangementer Unge kvinders klub Venskabsfamilier mv. Kvinder med kurs mod beskæftigelse Helhedsorienteret afklaring Kollektiv og individuel vejledning Værksteder og haver Udplacering mv. Formål Styrke mangfoldighed og inklusion Styrke den enkeltes muligheder Afklaring og refleksion Styrke netværk Jobskabelse Socioøkonomisk produktion Virksomhedssamarbejde Mentorordninger Udplacering mv Communityudvikling Projekt forældreinddragelse Lokale samarbejder Familierådgivning Lokal avis mv Side 1 mhtconsult © Juni 2010

3 Rosens målgrupper Kvinder med kurs mod beskæftigelse
Ledige etniske minoritetskvinder Andre problemer end ledighed Fysiske og psykiske helbredsproblemer Socialt og kulturelt isolerede Begrænset dansksprog Rosens øvrige tilbud Selvforsørgede etniske minoritetskvinder Etnisk danske kvinder Unge kvinder under uddannelse Børn og familier med etnisk minoritetsbaggrund mhtconsult © Juni 2010 Side 2

4 At finde troen på muligheder…
Ressourceorienteret Anerkendende Coachende motivationsarbejde Ansvarsbevidstgørende mhtconsult © Juni 2010 Side 3

5 Et helhedsorienteret blik på ressourcer og barrierer
mhtconsult © Juni 2010 Side 4

6 Kvinder med kurs mod beskæftigelse
Lærings-rum Delelementer i det individuelle forløb Vejledningsfagligt indhold Øvrige aktiviteter Individuelt Afklaring Kompetenceafklaringsprocessen - Den helhedsorienterede model - Tværfaglig indsats - Løbende vejledning Åben rådgivning Mentor Kollektivt Afklaring og Opkvalificering Undervisningsbaserede vejledningsproces - Samfundet og systemerne - Arbejdsmarkedet - Ressourcer og kompetencer - De sociale relationer - Familien og helbredet - Kvindeliv og kønsligestilling - Individualiteten og identiteten - Sproget og kommunikationen - Eftermiddags-værksteder - Lektiecafé med børn - Svømning og motion - Netværks-arrangementer Jobskabelse Udslusningsprocessen - Snuse- og afklaringspraktikker - Virksomhedspraktik og løntilskud - Socialøkonomisk produktion - Organiseret efterværn - Fleksjob - Interkulturel coaching til aftagervirksomheder Side 5 mhtconsult © Juni 2010

7 Progressionsbarometret
Navn: Periode: Progressions-indikatorer Delmål (Ex) Egen vurdering på skala (1-5) Vejleders vurdering på skala (1-5) Kommentarer Helbredsmæssig afklaring At gå til Rosen. At nedsætte mit sukkerforbrug. Faglig/beskæft. afklaring At deltage i snusepraktik i min 1 uge. Social/fam.mæs. afklaring At deltage i forældremøder. Personlig/motiv. afklaring At øge det daglige timetal fra 4 til 5. Dansksproglig afklaring At skrive en historie om sidste tur. mhtconsult © Juni 2010 Side 6

8 Erfaringer og resultater i forhold til sundhedsfremme
Dårligt selvvurderet helbred Den ressourceorienterede tilgang Det coachende motivationsarbejde Lavt repræsenteret i sundhedsfremmende tilbud Fra forbehold til engagement Fra passivitet til aktivitet Dårlig forståelse for eget ansvar Det motiverende og ansvarsbevidstgørende arbejde Manglende tillid til systemet Tæt samarbejde med jobcenter skaber klare linjer Manglende forståelse for egne muligheder og rettigheder Det helhedsorienterede fokus skaber sammenhæng Medinddragelse og ansvarliggørelse skaber forståelse mhtconsult © Juni 2010 Side 7

9 Flere erfaringer og resultater
Manglende forståelse for begreber som sundhedsfremme og livsstilsændringer Tværfaglighed målretter indsatsen Kobling mellem teori og praksis Manglende danskkompetencer Ledsagelse og rundbordssamtaler øger forståelse og skaber konsensus Manglende ressourcer Håndholdt indsats støtter og fastholder Føler ikke at tilbuddene er dem vedkommende Ledsagelse og grundig introduktion bygger bro mhtconsult © Juni 2010 Side 8

10 Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
Helhedsorienteret tilgang afhænger af samarbejde på tværs Tidskrævende og omstændigt Ind imellem vanskeligt Resultatgivende Berigende mhtconsult © Juni 2010 Side 9


Download ppt "mangfoldighedens søgelys"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google