Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU Socialfondsprojektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU Socialfondsprojektet"— Præsentationens transcript:

1 EU Socialfondsprojektet
Samarbejde & partnerskab

2 Hvorfor Samarbejde og Partnerskab?
FremKom-projektet dokumenterede i oktober 2008, at der i Nordjylland foregår en glidning fra arbejdskraft-intensiv produktion over mod en mere viden-intensiv produktion. Det stiller højere krav til en vedvarende kompetenceudvikling og uddannelse af de kortuddannede. Samtidig med, at især små og mellemstore virksomheder ikke bruger erhvervsskolerne til efteruddannelse. Vi bygger videre på de erfaringer, der allerede er opnået i vejledningsnetværkene. Det vil betyde et intensiveret samarbejde mellem parterne – alle os!

3 Formålet med Samarbejde og Partnerskab
Vi skal bidrage til at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i Region Nordjylland. For at: • Styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i Region Nordjylland • Bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser

4 Samarbejde og Partnerskabs 5 overordnede aktiviteter
Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Flere aktiviteter på voksen og efteruddannelses-området Uddannelsesambassadører Udviklingsaktiviteter for konsulenter og undervisere

5 Virksomhedsbesøg Vi skal ud at besøge virksomhederne for at informere om de (kortuddannede) medarbejderes muligheder for at deltage i: Individuel Kompetencevurdering (IKV) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Forberedende Voksenundervisning (FVU) Kombinerede AMU-FVU-forløb AVU Her er tale om alle skolernes tilbud – altså den hele palette! Mål: 7.500 virksomhedsbesøg

6 Partnerskabsaftaler Vi skal indgå partnerskabsaftaler med små og mellemstore virksomheder. Aftalerne vil have fokus på strategisk kompetenceudvikling og HR-rådgivning i virksomheder. Aftalerne vil omfatte langsigtede uddannelsesplaner for virksomhedernes kortuddannede medarbejdere f.eks. gennem deltagelse i IKV, AMU, AVU, FVU samt kombinerede AMU og FVU-forløb. Mål: Partnerskabsaftale med 400 virksomheder

7 Individuel Kompetencevurdering (IKV)
Deltagelse i IKV kan dels resultere i udstedelse af uddannelses- og kompetencebeviser for de realkompetencer, som medarbejderen allerede har samt i udarbejdelse af en uddannelsesplan, der er målrettet medarbejderens efteruddannelsesbehov og -ønsker. IKV er et meget centralt element i målet om at øge de kortuddannedes kompetencer. Mål: 5.000 kursister på IKV

8 AMU Arbejdsmarkedsuddannelserne er helt centrale i kompetenceudviklingen af (kortuddannede) medarbejdere. Vi skal informere såvel ledere og medarbejdere om mulighederne for at deltage i AMU samt oplyse, hvad det koster virksomheden at deltage på kurserne og hvad der kan fås af tilskud. Mål: flere AMU kursister

9 FVU og kombinerede AMU-FVU-forløb
Manglende almene færdigheder er en stor barriere for, at kortuddannede finder motivation til at deltage i efteruddannelse. Derfor er det meget centralt, at de får mulighed for at styrke deres almene færdigheder. Deltagelse i FVU kræver ofte massive holdningsændringer både hos den enkelte medarbejder og på arbejdspladserne som helhed. Derfor er en langsigtet og massiv indsats i forhold til FVU påkrævet. Mål: 2000 flere kursister på FVU forløb 400 flere kursister på kombinerede AMU-FVU-forløb

10 Uddannelsesambassadører
Ordningen med uddannelsesambassadører er en vigtig del af voksenvejledningsnetværkenes indsats. Uddannelsesambassadørerne kan i høj grad bidrage til at fastholde fokus på de kortuddannedes muligheder for kompetenceudvikling på virksomhederne. Vi skal gøre en stor indsats for at rekruttere, uddanne og facilitere ambassadørerne. Mål: 200 uddannelsesambassadører

11 Konsulenter og undervisere
For at gennemføre ovenstående aktiviteter skal vi have en solid viden om de forskellige uddannelsesmuligheder – udover dem, der foregår på egen skole. Ligesom vi skal kunne indgå i et tæt samarbejde med konsulenter fra de andre skoler. Denne opkvalificering kan typisk ikke fås gennem egentlig kursusaktivitet, da sådanne kurser ikke eksisterer. Projektet vil derfor afholde projekt Kick Of, temamøder og seminarer for at kvalificere os i forhold til vores behov for opkvalificering.

12 Projektets mål Projektmål 7.500 virksomhedsbesøg
Bag projektet står: Aalborg Handelsskole AMU Nordjylland Erhvervsskolerne Aars EUC Nord EUC Nordvest Frederikshavn Handelsskole Nordjyllands Landbrugsskole SOSU Nord Tech College Aalborg Tradium VUC Nordjylland VUC Thy Mors Projektmål 7.500 virksomhedsbesøg 400 partnerskabsaftaler 200 uddannelsesambassadører Projektets effektmål 5.000 IKV forløb kursister (AMU) 2.000 FVU-forløb 400 kombinerede AMU-FVU-forløb


Download ppt "EU Socialfondsprojektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google