Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IKV i den politiske kontekst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IKV i den politiske kontekst"— Præsentationens transcript:

1 IKV i den politiske kontekst
Hvor er vi på vej hen? v. Ejner Holst, LO

2 Tre centrale udviklingsbehov bag TUPVAK
Udvikling af redskaber og metoder, som kan anvendes i forhold til at styrke den potentielle AMU-deltagers motivation for afklaring og vejledning. Udvikling af redskaber og metoder, som vil kunne anvendes af eksterne samarbejdspartnere som fx Jobcenter, A-kasser og faglige organisationer der ofte står for den første afklaring af IKV- deltageren. Udvikling af redskaber, metoder og kompetencer på især faglærerniveau, som kan sikre, at IKV tænkes og praktiseres som en strategisk ressource for arbejdsmarked, virksomheder og medarbejder/ledige.

3 I hjertet af den uddannelses- og beskæftigelses- politiske realitet
TUPVAK-projektet har ramt lige ned i hjertet af den uddannelsespolitiske og beskæftigelsespolitiske realitet her og nu. Hvorfor? Fordi vurdering og anerkendelse af realkompetencer - lige fra det helt grundlæggende niveau over det erhvervsrettede niveau til det videregående niveau - i dag og fremover indgår som et helt central middel og fundament for det dobbelte uddannelsesløft. Fordi alle voksne over 25 år skal realkompetencevurderes før de kan indgå i et af de tre EUV-forløb, der fører fra ufaglært til faglært. Fordi en kommende beskæftigelsesreform også kan forventes at indeholde RKV, som middel til vurdering og afklaring af de lediges uddannelsesbehov.

4 Ny erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover (EUV)

5 Forbundne kar Vækst, beskæftigelse og uddannelse er forbundne kar.
RKV et vigtigt bindeled, som ikke er blevet prioriteret nok og da slet ikke gjort nok for at udvikle en fælles standard for. RKV er således et vigtigt element i såvel en national uddannelsespolitisk, som beskæftigelsespolitisk strategi.

6 Anbefalinger At I, der har bidraget til resultaterne kommer til at udgøre et slags kraftcenter for spredning og forankring af en ”ny” RKV-praksis. At VEU-centrene bliver omdrejningspunkt for videre etablering af sådanne kraftcentre for RKV-praksis i fremtiden. At spredningen af erfaringerne bliver så effektiv og så hurtigt som muligt med henblik på en ensartet praksis på landsplan. At der skabes ensartet praksis i forhold til såvel ledige som beskæftigedes vej til såvel opkvalificering som et decideret uddannelsesløft.

7 Hvor er vi på vej hen? På vej mod realkompetencernes tidsalder ?
På vej mod uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser, hvor RKV spiller en helt central rolle. På vej mod indsatser, der på nye måder kombinerer den individuelle og den kollektive tilgang i indsatsen for at skabe sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse til gavn for den enkelte og samfundet.


Download ppt "IKV i den politiske kontekst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google