Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.bmetnisk.dk Kick-off seminar Metodeafprøvningsprojekt om ikke-vestlige sygedagpengemodtagere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.bmetnisk.dk Kick-off seminar Metodeafprøvningsprojekt om ikke-vestlige sygedagpengemodtagere."— Præsentationens transcript:

1 www.bmetnisk.dk Kick-off seminar Metodeafprøvningsprojekt om ikke-vestlige sygedagpengemodtagere

2 www.bmetnisk.dk Dagens program 1.Præsentation af projektet Projektets idé og formål Baggrund for projektet og status på jeres sygedagpengeindsats Metoderne i projektet og jeres udbytte ved at deltage Organiseringen af projektet i jobcentret 2.Diskussion af gevinster og udfordringer i projektet

3 www.bmetnisk.dk Projektets idé At indsatsen over for etniske minoriteter kan forbedres ved at øge medarbejderes viden om og rutine med målgruppen og ved at sikre, at sygedagpengeforløbene for ikke-vestlige borgere er systematiske, ressourceorienterede og virksomhedsrettede.

4 www.bmetnisk.dk Udbytte for jer At længden af sygedagpengeforløbene for ikke-vestlige borgere reduceres Holdbare omlægninger af arbejdsgange og nye redskaber til arbejdet med målgruppen At I erhverver en større rutine i mødet med ikke-vestlige sygedagpengemodtagere Vi vender tilbage til jeres lokale mål

5 www.bmetnisk.dk Baggrund for projektet -At ikke-vestlige sygedagpengemodtagere har signifikant længere SDP-forløb end etniske danskere (4-7 uger længere afhængig af region) -At ikke-vestlige sygedagpengemodtagere oftere bliver raskmeldt til ledighed (25 % mod 13 %) -At ikke-vestlige sygedagpengemodtagere sjældnere bliver delvist raskmeldt (8,9 % mod 4,3 % på landsplan) -At forskellene i sygedagpengeforløbene ikke kan forklares udelukkende med henvisning til alder, køn, indkomst, erhvervserfaring eller selvforsørgelsesgrad før sygemeldingen -At et projekt i Aabenraa samt erfaringer fra CABI og SEBI indikerer, at manglende kendskab til ikke-vestlige borgere, samt manglende systematik i indsatsen over for dem kan være delforklaringer på disse forskelle i forløb og indsats -At erfaringerne fra bl.a. ‘Aktive – hurtigere tilbage’ viser vigtigheden af fokus på indhold og målrettethed i aktive tilbud -SEBIs erfaring med at jobcentermedarbejdere ser en udfordring i at skabe ressourceorienterede samtaler med ikke-vestlige borgere -Forskning – fra bl.a. AKF – viser, at virksomhedsrettet aktivering har stor positiv effekt på indvandrernes sandsynlighed for at komme i arbejde (kontanthjælp)

6 www.bmetnisk.dk Varighed af SDP-forløb

7 www.bmetnisk.dk Status 1.mdr efter endt SDP-forløb i 2010 Indvandrere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk baggrund Beskæftigelse 30,552,7 A-dagpenge 24,714,2 Kontant- og Starthjælp mv. 3,20,8 Revalidering/Forrevalidering 0,71 Sygedagpenge 11,610,1 Fleksjob 24,517,2 Ledighedsydelse 0,30,6 Førtidspension mv. 2,81,3

8 www.bmetnisk.dk Andelen af delvise raskmeldinger

9 www.bmetnisk.dk Sum med sidemanden Hvilke overvejelser gør I jer om tallene for jeres jobcenter? Og om forskellen mellem ikke-vestlige og etnisk danske borgere?

10 www.bmetnisk.dk Projektets formål Projektet bliver gennemført i Aalborg Øst, Køge, Sønderborg og Ikast-Brande Projektet har følgende formål i de 4 deltagende jobcentre: At nedbringe længden af ikke-vestlige borgeres sygedagpengeforløb At sikre at færre sygedagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund bliver raskmeldt til ledighed På langt sigt at begrænse tilgangen af ikke-vestlige borgere til førtidspension Projektet har derudover følgende formål: At afprøve hvilke metoder der virker i indsatsen over for ikke-vestlige sygedagpengemodtagere På længere sigt at flere af landets jobcentre skal kende til virkningsfulde metoder i indsatsen over for ikke-vestlige sygedagpengemodtagere

11 www.bmetnisk.dk Projektets metoder Kompetenceudvikling (alle medarbejdere) Delmål: Kendskab til målgruppen, ressourcefokus og aktiv linje i samtaler ½ dags undervisning i ikke-vestlige borgeres sygdomsbillede og opmærksomhedspunkter i helbredsafklaring ½ dags undervisning i identificering af traumer og aktiv indsats over for traumatiserede 2 dages undervisning i ressourceorienteret samtaleteknik bl.a. med borgere med begrænset danskkundskaber og traumer 1 dags supervision som opfølgning på undervisning i samtaleteknik Arbejdsgangsanalyse (6-8 medarbejdere) Delmål: Øget rutine med målgruppen og systematik i indsats. Implementering af projektets metoder: hyppige samtaler systematisk kontakt til arbejdsgiver øget brug af virksomhedsrettede tilbud systematisk opfølgning på virksomhedsrettede tilbud systematisk sparring med integrationsafdelingen 3 workshopdage med afdækning af arbejdsgange, redesign af arbejdsgange og planlægning af implementering 2 opfølgningsdage på implementeringen

12 www.bmetnisk.dk Organisering af projektet (1) Styregruppen Tinna Kjær Poulsen, Leila Meyer og Karen Jacobsen Projektgruppen Alle medarbejdere i jobcentret Projektleder Tinna Kjær Poulsen

13 www.bmetnisk.dk Organisering (2) I kommer alle til at: Lære, øve og bruge samtaleteknikker Blive hørt og inddraget i fht. beskrivelse af arbejdsgange Omlægge arbejdsgange og bruge projektets metoder dvs. skabeloner etc.

14 www.bmetnisk.dk Tidsplan Undervisning: 12. okt. og 9.+10. nov. Supervision: 6. dec. Arbejdsgangsanalyser: 25. nov., 12. + 13. dec. Implementeringsmøder: 27. jan, 28. feb.

15 www.bmetnisk.dk Formidling af projektet Internt - Nyhedsbreve om projektet til medarbejdere i de fire kommuner - Projekthjemmeside http://www.bmetnisk.dk/sw16576.asp

16 www.bmetnisk.dk Formidling af projektet Eksternt Inden for beskæftigelsessystemet Regionale og lokale medier Afslutningsseminar

17 www.bmetnisk.dk Konsekvenserne af projektet Det dobbelte bogholderi Nuværende situation Når projektets metoder er implementeret % + % + Hvad skal vi væk fra Hvad skal vi holde fast i Hvad må det ikke udvikle sig til Hvad vil vi gerne opnå


Download ppt "Www.bmetnisk.dk Kick-off seminar Metodeafprøvningsprojekt om ikke-vestlige sygedagpengemodtagere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google