Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efter konsensus. Det er spild af tid at gennemføre en selvevaluering uden at følge den op med klare forbedringsprojekter! Prioritering Alle forbedringsområderne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efter konsensus. Det er spild af tid at gennemføre en selvevaluering uden at følge den op med klare forbedringsprojekter! Prioritering Alle forbedringsområderne."— Præsentationens transcript:

1 Efter konsensus

2 Det er spild af tid at gennemføre en selvevaluering uden at følge den op med klare forbedringsprojekter! Prioritering Alle forbedringsområderne i konsensusrapporten skal grup- peres og prioriteres. Prioriteringen skal ske i forhold til jeres overordnede strategi. Opstilling af handlingsplaner For de prioriterede forbedringsprojekter skal der opstilles handlingsplaner Kommunikation Husk, at I sørger for opbakning til forbedringsprojekterne i resten af organisationen – de er også en del af arbejdet. Fra konsensusrapport til handlingsplaner

3 Tovholderens vigtigste opgaver Bidrage til at gruppere forbedringsområder – evt. sammen med andre ressourcepersoner Bidrage til at foreslå løsninger i form af forbedrings- projekter Udarbejde samlet forslag til handlingsplan og efter behov projektbeskrivelser Understøtte drøftelser i SU og ledelsen Understøtte orientering af hele arbejdspladsen Fra konsensusrapport til handlingsplaner

4 Gennemførelse af handlingsplaner Tovholderens vigtigste opgaver At få placeret ejerskabet til den samlede handlings- plan hos ledelsen! Tydelig delegation af opgaver og ansvar til personer eller teams Regelmæssig opfølgning på status og fremdrift – herunder evaluering af erfaringer Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag til ledelsen Sprede glæde og begejstring blandt involverede personer

5 Ansøgning om Committed to Excellence En international anerkendelse, som gives i regi af Kvalitetsprisen for den Offentlige Sektor Anerkendelsen indebærer, at institutionen skal foretage en selvevaluering og på baggrund heraf prioritere og gennemføre tre strategiske forbedringsprojekter Anerkendelsen tildeles på baggrund af et kort ansøgningsskema med oplysninger om selvevalueringen og de gennemførte projekter samt et 1 dags site-visit med et uafhængigt validator-team Kernen i anerkendelsen er at kunne bevise, at man arbejder systematisk med forbedringer ved hjælp af RADAR/PDCA Hvad er Committed to Excellence?

6 GennemførelseOpfølgning 1. netværksmøde Arbejdet med for- bedringsprojekter, risikoanalyse og planlægning 2. netværksmøde Sparring på gennemførelse, barrierer mm. 3. netværksmøde Opsamling på selv- evalueringsproces, evaluering og læring Anerkendelsen Committed to Excellence Bedømmelse Prisuddeling Marts 2007 Ansøgningsfrist C2E 1. dec. 06 Oktober/ november September/ oktober August Netværk om Committed to Excellence


Download ppt "Efter konsensus. Det er spild af tid at gennemføre en selvevaluering uden at følge den op med klare forbedringsprojekter! Prioritering Alle forbedringsområderne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google