Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsensusprocessen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsensusprocessen."— Præsentationens transcript:

1 Konsensusprocessen

2 Konsensus Konsensus betyder generel enighed i en bestemt gruppe f.eks. om hvordan man skal forholde sig i en sag Latin: consensus -> overensstemmelse NB: Bør ikke forveksles med forhandling Kilde: Den Danske Ordbog, 2003

3 Konsensusprocessen Tovholderens rolle er:
At skabe rammerne for et vellykket konsensus- seminar At planlægge programmet, samt fordele roller og opgaver på seminaret Efterfølgende at redigere konsensusrapporten efter behov At understøtte overdragelsen af konsensus-rapporten til andre (ledelsen, SU, arbejds-pladsen og evt. bestyrelse)

4 Ad 1. Vellykkede rammer for seminaret
Alle deltagere i konsensusseminaret skal i god inden modtage en papirversion af bruttodokumentet, så alle har tid til at læse det Der afsættes 1 – 1½ dag til seminaret – et sted hvor I har tid til den ”totale” fordybelse! På seminaret er der KVIK vejledninger til alle, plads omkring bordet til mange papirer og god fortæring Evt. har I en projektor koblet til computeren, så alle kan se, hvilke formuleringer, der skrives ind i konsensusdokumentet

5 Ad 2. Program, roller og opgaver
Tovholderen planlægger programmet for konsensusseminaret med udgangspunkt i bruttodokumentet Tovholderen (evt. flere) læser bruttodokumentet grundigt igennem og bemærker: Formuleringer, der kræver uddybning Områder, hvor der er stor uenighed og hvor der derfor skal afsættes mere tid Ens styrker og forbedringsområder, der blot er formuleret forskelligt Emner, hvor ingen har svaret eller svaret forkert, hvorfor der måske også her skal afsættes mere tid

6 Eksempel på dagsprogram for konsensusmøde – klassisk model
xxx At

7 Eksempel for workshopdag med efterfølgende konsensus/redigering

8 Mere om rollefordelingen
Mødeleder/ordstyrer Den, der leder diskussionen, sørger for at alle kommer til orde og holder øje med tiden (der skal også være tid til pauser) Dialogcoach/vejviser Griber ind på passende måde, når samtaler løber af sporet, koncentrationen glipper eller der opstår konflikter Skribent Dokumenterer styrker, forbedringsområder og point i et konsensusdokument. Gerne via et medie, hvor alle kan følge med f.eks. en videoprojektor Dokumentationsansvarlige Gør opmærksom på relevant dokumentation undervejs Forbedringsbestyreren Er opmærksom på, at forbedringer bliver formuleret som forbedringer!

9 Principper i konsensusforløbet
Forslag til OH om kon-sensus-proces Principper i konsensusforløbet F.eks. Tema 2.1: Hvad gør SCKK for at indsamle information om interessenternes nuværende og fremtidige behov: Først Drøftelse af styrker → enighed om styrker → gruppens formuleringer skrives ind i konsensusrapporten Drøftelse af forbedringer → enighed om forbedringer → gruppens formuleringer skrives ind i konsensusrapporten Til sidst Hvert gruppemedlem kigger på eget pointvalg → konsensus om point eller gennemsnit

10 Konsensus i praksis – 6 gode råd
Forslag til OH om kon-sensus-proces Konsensus i praksis – 6 gode råd Konsensus kræver selvopdragelse, dvs.: Respekt for andres mening og oplevelse Respekt for, at alle ikke har mening eller viden om alt Vær præcis og brug konkrete eksempler. Lad være med at gentage, hvad der allerede er sagt Lad være med at falde ned i gammel uenighed eller kendte diskussioner Det er ok at være enige om, hvor vi ikke er enige

11 To eksempler på næsten det samme
Tema 3.1.:Hvad gør institutionen for at planlægge og udvikle medarbejderressourcer ift. den valgte strategi? Eks. på forskel i formule-ringer Hvad har vi gjort godt? Alle var med til at formulere en personalepolitik og der er siden formuleret lønpolitik og arbejdstidsaftale. Personalepolitikken evalueres. Alle var med til at formulere en personalepolitik i 2002, og der er siden formuleret lønpolitik og arbejdstidsaftale for ACgruppen. Personalepolitikken evalueres ved medarbejder-tilfredshedsmålinger (2003, 2004 og 2005).

12 To eksempler på næsten det samme
Eks. på forskel i formule-ringer To eksempler på næsten det samme Tema 2.1: Hvad gør institutionen for at indsamle information om interessenternes nuværende og fremtidige behov? Hvad kan vi gøre bedre? Vi er for overbegejstrede for kvantitative målinger Vi er for overbegejstrede for kvantitative målinger. Vi mangler i vores dialog med interessenterne at bruge flere kvalitative metoder som f.eks. fokusgruppeinterviews

13 Øvelse I grupper diskuter, hvad er de vigtigste ufordringer for rollen i konsensusprocessen? - Hvad er de gode råd og faldgruber?

14 Ad 3. Redigering af konsensusrapport
Redigeringen handler om: Rettelse af stave- og slåfejl Tilretning af sætninger, som er indforståede og præciser evt. indholdet Omformulering af forbedringsområder, som ikke er formuleret som forbedringssforslag Redigering af gentagelse Flytning af forkert placerede styrker og forbedringer

15 Ad 4. Videreformidling af konsensusrapport
Vigtige interessenter er f.eks.: Ledelsen (evt. bestyrelse) Samarbejdsudvalget Resten af arbejdspladsen Husk, at målet er også, at der skal skabes en bred opbakning til jeres videre arbejde med de prioriterede forbedringsprojekter!

16 Øvelse Hvad er de vigtigste ting, som I skal gøre for at imødekomme de typiske udfordringer i konsensusprocessen? diskuter gerne med din kollega eller sidemand og find gerne på flere udfordringer!


Download ppt "Konsensusprocessen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google