Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Efter selvevalueringen Tovholderens rolle og opgaver 22. august 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Efter selvevalueringen Tovholderens rolle og opgaver 22. august 2007."— Præsentationens transcript:

1 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Efter selvevalueringen Tovholderens rolle og opgaver 22. august 2007

2 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Selvevalueringen – hvad så? En bruttoliste med styrker og forbedringsområder •Udfordringen er at sortere og prioritere forbedringsområderne, så de bliver til håndterbare idéer til forbedringsprojekter •Og så lige få gennemført projekterne………. •”Committed to Excellence” kan hjælpe jer med at komme fra ord til handling

3 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Det gode grundlag for forbedringsarbejdet Start rigtigt – med den gode selvevaluering •Gode forbedringer starter med en god selvevaluering, hvor formålet med selvevalueringen er kendt og forbedringerne er forankret på arbejdspladsen. •Alle forbedringsområderne i konsensusrapporten grupperes og prioriteres. Udvælg de strategisk vigtige forbedringsprojekter Kommunikation er vejen til commitment •Sørg for commitment til forbedringsprojekterne I hele organisationen gennem den fornødne information, dialog og involvering Forbedringsprojekterne skal videreføre ”ånden” fra jeres virksomhedsgrundlag – men tilføre strategisk vigtige nyheder •Hold fokus på virksomhedens strategier •Hold fokus på jeres forbedringsprojekter •Dokumenter forbedringerne gennem mål og målinger •Følg op

4 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Det perfekte kan være det godes fjende •Begræns jer til 3 – 4 prioriterede forbedringsprojekter •I kan overveje at ”trykteste” jeres forbedringsprojekter gennem feedback fra SU eller centrale kolleger, som ikke har deltaget i konsensusprocessen •Opstil handlingsplaner og projektbeskrivelser for forbedringsprojekterne: –Formål –Mål –Fremgangsmåde –Evaluering –Organisering –Tidsforbrug og økonomi •Sørg for tydeligt ejerskab •Orienter ansvarlige ledelse i bedst mulig tid, hvis/når der skal tages kritiske beslutninger undervejs •Forbered ledernes beslutningsgrundlag

5 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Faldgruber i implementeringen •Manglende opbakning fra topledelsen •Forbedringsaktørerne har ikke egen nærmeste leders opbakning til det merarbejde tværgående forbedringsprojekter medfører •Uklarhed i ansvaret for gruppering af forbedringsområder •Slinger i fokus på driften og udviklingsprojekterne •Den øvrige organisation definerer forbedringsprojektet som ”forringelser” grundet manglende involvering og dialog •Manglende timing mellem udvikling og afvikling af processer og metoder.

6 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Committed to Excellence? Committed to excellence er en international anerkendelse af forbedringsarbejdet på en arbejdsplads efter en selvevaluering Hvad indebærer Committed to Excellence? •I udarbejder en selvevaluering •I gennemfører tre strategisk vigtige forbedringsprojekter på grundlag af selvevalueringen •I søger anerkendelsen skriftlig og modtager besøg af en eller to validatorer

7 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Priser og anerkendelser Committed to Excellence (3 forbedrings- Projekter) Recognised for Excellence (400 point + i Excellence- modellen) Kvalitetsprisen for den offentlige sektor Priser i EFQM-regi

8 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Prioritering af forbedringsprojekter Krav om mindst tre strategisk vigtige forbedringsprojekter. Fx: •Arbejdspladsens mission eller vision. •Behov/forventninger hos centrale interessenter. •Analyse af arbejdspladsens centrale arbejdsgange. Overvej: •Hvad vil effekten være af forbedringsaktiviteten? •Vil forbedringsaktiviteten kunne gennemføres på et ½ år? Brug Committed to Excellence-prioriteringsmatrix

9 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Gennemførelse af forbedringsprojekterne Ansøgningen til Committed to Excellence kan bruges som ramme for projektimplementeringen. Ansøgningsskabelonen indeholder bl.a.: •Sammenhæng mellem organisationen, den udførte selvevalueringen og de prioriterede forbedringer (Afsnit 1-4). •Handlings- og tidsplaner (Afsnit 5). •Beskrivelse af forbedringsaktiviteter (Afsnit 6): - Begrundelse af fremgangsmåden. - Udbredelse og implementering af fremgangsmåden. - Resultater dvs. måling af udbredelsen af fremgangsmåden - Evaluering og vurdering af fremgangsmådens udbredelse og effektivitet.

10 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Ansøgning og bedømmelsen •To validatorer læser ansøgningen, diskuterer den og finder steder der skal spørges ind til på site visit. •Validatorerne besøger arbejdspladsen og snakker med lederne og medarbejdere fra forskellige dele af organisationen. •Validatorer skriver feedback-rapport til institutionen og bedømmer, ud fra besøget og ansøgningen, hvorvidt Committed to Excellence anerkendelsen er opnået.


Download ppt "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Efter selvevalueringen Tovholderens rolle og opgaver 22. august 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google