Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lean Netværk AAU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lean Netværk AAU."— Præsentationens transcript:

1 Lean Netværk AAU

2 Form & struktur Formål Forsat fokus på Lean på AAU
Skabe fremdrift i projekterne Sparring mellem Lean-ambassadører Søsætte nye projekter Forankring af Lean & Best Pratice Netværksgruppen præsentere og udarbejder Best Pratice og udrulles herfra Sørger for at GAP & Lean støtter op omkring hinanden Deltager Lean-ambassadører (+ kollegaer der har været involveret i specifikke projekter) Afdelingsleder Udbytte Ny/udvidet viden omkring Lean Høre omkring Lean Implementering Dele viden og ideer Input fra andre organisationer

3 Netværksmøder er for hele gruppen
Form & struktur Netværksmøder er for hele gruppen Undergrupper med specifikke emner arrangeres løbende IT forum der understøtter netværksgruppen & PR omkring netværket (LinkedIn.,XXX) Merete, Line & Lisa -> Præsentation på næste møde Der skal afklares AAU projekter fra møde til møde som skal præsenteres (Anne & Helle = først AAU præsentation) = 1 fremlæggelse per gang Howbiz indkalder personligt Næste møde -> 2 møder i 2012 og 1 i 2013 – resten aftales sidst på mødet

4 Form & struktur Eksempel på program 12-30-13.30
Velkomst og præsentation af hvilket Lean arbejde deltagerne har arbejdet med siden sidst Præsentation af f.eks. Howbiz eller anden ekstern Lean ekspert omkring dagens Lean emne Besøg på et institut/afdeling for at se deres Lean tiltag Ekstern organisationsbesøg Fremlægning af AAUs Leangrupper -> Hvilke tiltag har i foretaget jer og hvad har været godt/skidt Gruppearbejde/netværk omkring dagens Lean emne Hvordan kan vi bruge det i vores hverdag? Hvordan skal Lean implementeres? Hvem skal involveres? Opsamling, næste møde og afrunding

5 Praktiske detaljer Praktiske detaljer
Howbiz er ansvarlige for at indkalde, strukturer og afholde møderne Mødehyppighed er 3 gange om året af en 1/2 dags varighed Howbiz sørger for at komme med ny viden, enten igennem foredrag, organisationsbesøg, eksterne oplægsholder eller øvelser/opgaver Emner aftales med holdet fra gang til og alt efter interesse Howbiz sørger for mulighed for erfaringsudveksling og netværk imellem AAUs Lean ambassadører Det forventes af deltagerne forbereder sig til hvert møde med status på hvad de har lavet siden sidst

6 Forventninger Forventninger til netværksdeltagere Ambassadør rolle ift. at udbrede lean og gode ideer på AAU Mødepligt så vidt muligt Melder ind med interessepunkter og emner inden mødet til Howbiz


Download ppt "Lean Netværk AAU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google