Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lene Vestervang Olsen Direktør

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lene Vestervang Olsen Direktør"— Præsentationens transcript:

1 Lene Vestervang Olsen Direktør
Hvordan kan det lade sig gøre at blive ved med at opretholde gejsten i kvalitetsarbejdet? Lene Vestervang Olsen Direktør

2 Hvorfor blive ved? Det enkle svar, fordi jeg har nogen at dele begejstringen med på arbejdspladsen!! Et rigtigt stærkt ledelsesværktøj Giver et godt overblik i forandringsprocesser Sikrer involvering fra organisationen Kan forklares til vore eksterne kunder

3 Baggrund I 1997 – Q90 i erhvervsskolerne – TQM
Elevtilfredshedsmålinger uden den store ændring i organisationen Evaluering af vore arbejdsmarkedskurser Leverandørkurser, krav om erstatningskurser, hvis udbyttet ikke var OK Fokus på det psykiske arbejdsmiljø Skole i ledelses - og økonomisk krise Skole efter fusionskrise

4 Bornholm Modellen som forberedelse til jobbet som rektor
Problem: Meget lidt respekt for skolen i lokalmiljøet Store forandringer med personalenedskæringer giver turbulens og kvalitetsproblemer Excellence skulle være med til at forklare at vi gjorde noget, som kunne anerkendes eksternt Jeg lovede, at skolen kunne blive Committed inden for 2 år Forbedringsprojekterne skulle være synligt for alle, specielt på grund af behovet for at genopbygge tilliden både internt og eksternt

5 Indsatsområder på Bornholm 1. gang
Årsrytmer Overblik og gennemsigtighed i organisationen Årsrytme for bestyrelsens arbejde mødestruktur Årsrytme for den strategiske proces i organisationen Møde struktur Budgetlægning – og læring Plan og sammenhæng Årsrytme for budgetlægning Budgetprincipper Plan for udarbejdelse af budget Medarbejderplan Implementering og medudvikling Udarbejdelse af MUS-skema Procedure for afholdelse af MUS Implementering via kaskadeprincippet

6 Indsatsområder på Bornholm 2. gang
Medarbejderplan Justering af MUS-skema Definition af kompetence krav til ledere, lærere, teknisk- og administrativ personale 360 graders evaluering af lederne Lederudvikling Intern diplomuddannelse i skoleudvikling, fokus på fleksibelt udbud og fleksibel levering, som grundlag for en pædagogisk strategi Medarbejderudvikling Udgangspunkt i APV. Dacapo startede processen, dialogspil gav forskellige behov for udvikling i områderne

7 Excellence-processen på Bornholm 2005 - 2010
Europæisk pris EUROPÆISK-PRISVINDER 2008 Dansk kvalitetspris Den videre proces: Selvevaluering den 30. og 31. januar 06 2007 Recognice 2006 Værdier 2005 Committed 1988 Målstyring

8 Hvorfor på CEUS? Direktørens status efter 4 måneder
Udfordringer med positive elementer Inden for 3 år er 4 institutioner fusioneret CEUS har uddannelser på alle niveauer minus LVU; men har forskning Er ved at færdiggøre et kultur- og organisationsudviklingsprojekt med mange delprojekter, som har været gode for organisationen Planlagt byggerier for 180 mio. kr. Mange rigtig gode ”varer” på hylden Gode kvalitetsprocesser decentralt i forhold til elevevalueringer Udfordringer med kritiske elementer: Ledelseskrise efter fusionen mellem de 2 erhvervsskoler Mangler harmonisering af en del arbejdsprocesser, herunder bl.a. arbejdstidsaftaler og lønaftaler De 2 sidste fusioner er ikke gjort økonomisk rentable

9 Plan for KVIK i 2006 Februar Ansøgning til SCKK om deltagelse i benchmarking gruppe April Temahæfte om kvaliteten på CEUS 1. selvevaluering Maj 1. selvevalueringsrapport, her vælges 3 indsatsområder (kvalitetsprojekter) September Ansøgning til SCKK om at blive COMMITTED to Excellence

10 Excellence-processen 2006 - 2013
Europæisk pris EUROPÆISK-PRISVINDER 2011 Dansk kvalitetspris 2009 Recognice 2008 Værdier 2007 Committed 1988 Målstyring

11 Lederskab Give retning for institutionen ved at udvikle mission, vision og værdier Nyt oplæg til mission og vision og strategiske mål Udvikle og anvende et system til ledelse og styring i institutionen Årsytmer Motivere og støtte medarbejderne og optræde som rollemodel Udvikle samarbejdet med politikere og andre interessenter Netværkskort er under udarbejdelse

12 CEUS´ Værdier Tillid Samarbejde Dialog

13 Årsrytmer Bestyrelsen

14 Politik og strategi Indsamle information om interessenternes nuværende og fremtidige behov Globaliseringsrådets udspil Udvikle, evaluere og revidere strategi og handlingsplaner Gennemføre strategi og planlægning i hele organisationen

15 Medarbejderne Planlægge og udvikle medarbejderressourcer i forhold til den valgte strategi Afdække, udvikle og anvende medarbejdernes kompetencer Medarbejderplan Inddrage medarbejderne gennem dialog og medindflydelse Fokus på SU og SIO med nye kommissorier og sammensætning

16 Partnerskaber og ressourcer
Udvikle vigtige partnerskabs- og samarbejdsrelationer Institutioner De nye kommuner Udvikle og understøtte samarbejdet med brugere/borgere Håndtere information og viden TEMA aviser, medarbejdermøder, elektronisk CEUS Info Gennemføre økonomistyring Lave profitenheder med enkle nøgletal Udvikle og anvende teknologi Håndtere og vedligeholde bygninger og materiel 5 års vedligeholdelses- og udskiftningsplaner

17 Processer Kortlægge, styre og forbedre arbejdsgange
Udvikle og levere ydelser ved at inddrage brugere og borgere Planlægge og styre forandring og fornyelse Implementere LEAN i både service- og uddannelsesområder (skal skabe grundlag for arbejdstilrettelæggelsesdrøftelserne med lærerne)

18 Bruger- og borgerresultater
Resultater af tilfredshedsmålinger blandt brugere og borgere Undersøgelse er lavet blandt vore virksomheder Andre indikatorer på bruger- og borgertilfredshed

19 Medarbejderresultater
Resultater af målinger af medarbejdertilfredshed og motivation Andre indikatorer på medarbejdertilfredshed og motivation

20 Samfundsresultater Samfundsmæssige resultater Miljømæssige resultater
Praktikpladstilfredshed Vejledningssamarbejde Miljømæssige resultater Vurdering af CEUS´ rolle som videnpartner og innovator


Download ppt "Lene Vestervang Olsen Direktør"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google