Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland

2 Disposition Kort om processen
Indikatorer for ”God ledelse i Region Midtjylland Præsentation af koncept, som pilottestes Spørgsmål

3 Tids- og procesplan August 2009
Repræsentanter for koncernledelsen udarbejder indikatorer for God ledelse i Region Midtjylland December – Marts 2010 Drøftelser i RMU, Strategisk HR-Forum og Koncernledelsen Høringsrunde i HMU igangsættes April 2010 Pilotforløb igangsættes /høringsrunde i HMU afsluttes April – August Pilotforløbet kører September Pilotforløb opsamles og evalueres. Arbejdsgruppen bearbejder pilotresultatet. SHRF – 13. september, RMU – 15. september, Koncernledelsen september Oktober – December Færdigbearbejdelse af Koncept for trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering i Region Midtjylland. Organisering af gennemførelse samt uddannelse og træning af ledere og ressourcepersoner. Januar 2011 Den nye Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering starter.

4 God ledelse i Region Midtjylland
Dygtighed Forudsiger den nødvendige forandring Prioriterer Klarhed om forventninger Resultatorienteret Skaber retning og mening (helhed) Dialog Inddrager, involverer, informerer (lydhørhed) Motiverer, skaber mening Giver og modtager feedback (troværdighed) Handlekraftig (indsigt og udsyn) Anerkendende tilgang Dristighed Innovation Ser nye sammenhænge Anerkender diversitet – synergi Lærer af fejl Udfordrer

5 Formål Udviklingsorienteret fokus i både undersøgelsesfasen og de opfølgende dialoger Fælles minimumsspørgeramme med mulighed for lokale tillægsspørgsmål Præcis afgrænsning af arbejdsplads og ledelse Hensigtsmæssig sammenhæng

6 Forskelle 180º ledelsesevaluering Trivselsundersøgelse Formål
Ledelsesudvikling Organisatorisk udvikling Spørgsmål om… Ledelsesadfærd Trivsel Emner Ledelse og ledelsesudøvelse baseret på regionens værdier i forhold til indikatorerne for God ledelse i Region Midtjylland Faglighed, indflydelse på eget arbejde, udviklingsmuligheder, krav, samarbejde med kolleger Svargrupper Leders medarbejdere, leder(ledelsen) selv, leders leder(ledelse) og (lederkolleger) Leders/ledelsens medarbejdere Rapportens målgruppe Leder/Ledelse (ledelsesgruppe) Den undersøgte arbejdsplads Planlægning af opfølgning Undersøgte leder/ledelse og dennes leder/ledelse Ledelsen og MEDudvalg Opfølgning Lederudviklingssamtale efter opfølgende trivselsdialog med medarbejdere, samt mulighed for kollektiv opfølgning på fælles ledelsesmøde Opfølgning på personalemøder og i MEDudvalg format PowerPoint (Brutto præsentationsdokument)

7 180°(+ 90°) Ledelsesevaluering
INFO til Medarbejderne om trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (aftales og tilrettelægges med området): Spørgeramme Tidsplan Opfølgning Støttemuligheder/træning af lokale ressourcepersoner 180°(+ 90°) Ledelsesevaluering Lederens leder Trivsels-undersøgelse Ledelses- evaluering Medarbejdere Kollegaer Mulighed for støttefunktion til lederen Præsentation af trivselsundersøgelsen, samt medarbejdernes evaluering af leder/lederne som udgangspunkt for trivselsdialog. Handleplaner udarbejdes i fællesskab ledelse og medarbejdere. Mulighed for støttefunktion til lederen Lederens (ledelsens) dialog med dennes leder (nærmeste ledelse) på baggrund af dialog med medarbejderne samt 180° (+90° ) ledelsesevalueringen. Udviklingsplan for leder/ledelse drøftes. Mulighed for støttefunktion til lederen

8 Spørgsmål Trivsel (alle) – 18 spørgsmål
Ledelsesevaluering (medarbejdere) – 16 spørgsmål Regional sammenligning (alle) – 8 spørgsmål ________________ Leders/ledelses leder/ledelse (kollega) – 13 spørgsmål Leders selvevaluering – 21 spørgsmål

9 Spørgsmål Trivselsundersøgelse - medarbejdere

10 Spørgsmål Ledelsesevaluering - medarbejdere

11 Spørgsmål Ledelsesevaluering – leders kollega

12 Rapport – ledelsesevaluering Svar i forhold til koncernværdier

13 Evaluering ”Leder NN/Ledelse NN”
Lederen sikrer, at arbejdspladsen ser de udfordringer, som fremtiden bringer

14 Evaluering ”Leder NN/Ledelse NN”
Lederen sikrer, at arbejdspladsen ser de udfordringer, som fremtiden bringer

15 Opfølgning Trivselsundersøgelserne følges op af en obligatorisk organisatorisk dialog Medarbejdernes evaluering af lederen/-ledelsen indgår som en del af denne opfølgning __________________ Ledelsesevalueringen følges op af en obligatorisk individuel lederudviklingssamtale med nærmeste leder


Download ppt "Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google