Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingsplaner Sønderborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingsplaner Sønderborg"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingsplaner Sønderborg
Kalender 08 Juni Juli August September Oktober November December Uddannelsesdag 1 21. juni kl Lokalsamfund A Lokalsamfund B Lokalsamfund C Lokalsamfund D Lokalsamfund E Uddannelsesdag 2 16. august kl Uddannelsesdag 3 23. august kl Uddannelsesdag 4 30. august kl Udarbejdelse af udviklingsplaner lokalt Lokal proces omkring udarbejdelse af visioner for lokalsamfundet Særligt modul til Infoland bruges som værktøj Opkvalificering af ildsjæle til udviklingsagenter i den grad det er hensigtsmæssigt Mulighed for konsulenthjælp – klippekort Input til Sønderborg Kommunes Plan Mulighed for at komme med input / projekter til kommunens overordnede plan. Samspil med kommunens koordinator Aflevering af udviklingsplaner til indarbejdelse i kommuneplanen

2 Program for kursusdag 10.00 Velkomst Kommunens strategi og landdistriktspolitik - Orientering fra landdistriktsudvalget - Orientering fra LAG Sønderborg Muligheder for indspil og indflydelse - Tidslinjen Processen for udarbejdelse udviklingsplaner. Eksempler på hvordan en udviklingsplan ser ud. - Sådan griber vi arbejdet an. Det er sjovt – det er spændende – det giver indflydelse Frokost Deltagerne fra de enkelte lokalsamfund sætter sig sammen i grupper. Gruppearbejde i flere moduler Plenum - Det videre forløb Borgerinddragelse og ejerskab - Kommunikation med borgerne - Udvikling af den enkelte ide Nedsættelse af arbejdsgrupper - Konsulenthjælp til de enkelte lokalområder Udarbejdelse af udviklingsplaner – sådan bruges de Afslutning

3 Den Lokale Udviklingsplan - LUP
Link til side 3 De enkeltebilleder kan først vælges når der er indhold Lokalsamfund XXXXX Lokalsamfundet VISION & STRATEGI Lokalsamfundets Analyse & Statistik Top 5 prioritering Alle projektplaner i lokalsamfundet Alle projektplaner i Kommunen Sådan laves en projektplan Sådan laver en Lokal UdviklingsPlan Link til side 4 Link til side 2 Link til side 5 Link til liste Link til liste

4 Lokal UdviklingsPlan - LUP
Et lokalsamfund kan med fordel udarbejde en udviklingsplan. En plan der i et samarbejde med kommunen tegner et billede af lokalsamfundets muligheder og udvikling. Læs mere om LUP her. Den lokale udviklingsplan kan opbygges som nedenstående skitse. Som det første indsamles data og evt. ANALYSE materiale af relevans. Læs mere her. Herefter udarbejdes der en VISION som beskriver hvilke mål lokalsamfundet har. Læs mere her. Herefter udarbejdes en STRATEGI, som beskriver hvilket områder vi vil fokuserer på for at nå visionen. Læs mere her. Sidst men ikke mindst udarbejdes en række ProjektPLANER der konkret beskriver de enkelte tiltag og handlinger. Læs mere her. Endelig kan de enkelte handlingsplaner bruges direkte som grundlag for udarbejdelse af ANSØGNING om midler. Læs mere her Vision Strategi Projektplaner Den lokale Udviklingsplan - LUP Ansøgning om midler

5 LUP – Grundlæggende forudsætninger
Når man som lokalsamfund skal arbejde med udviklingsplaner er der 3 grundlæggende forudsætninger der bør sikres. At lokalsamfundene har en stemme. Enighed om mål & helhedstænkning. Ejerskab til udviklingsplanen Borgere, politikere, embedsmænd. Gode kommunikationsveje. Lokalt og eksternt. Ejerskab Borger Embeds-mand Politiker

6 LUP - Vision Skriv visionen her
Første skridt er udarbejdelsen af en vision for lokalområdet. En vision beskriver hvilke overordnede mål lokalsamfundet har for fremtiden. Eksempelvis kunne et lokalsamfund beslutte sig for at prioriterer børnefamilier, ældre, energi eller noget helt andet. I forbindelse med visionen er det væsentligt at der tages udgangspunkt i lokalsamfundet ressourcer, historie traditioner og virkeligheden i dag. Det er på dette fundament fremtiden skal bygges. Udarbejdelsen af vision kan tilrettelægges på mange måder. Borgermøde, gruppearbejde og andre mulige processer. Inspiration til dette kan findes her: XXXX Ønskes konsulenthjælp til processen se her Skriv visionen her

7 LUP - Strategi Skriv Strategien her
Strategien indenfor en beskrivelse af hvilke tiltage der igangsættes for at nå det i visionen beskrevne mål. Hvis eksempelvis visionen beskriver at lokalsamfundet vil prioriterer børnefamilierne, kunne strategien beskrive en udvikling indenfor børnehave, SFO, skole, legepladser, integration af sundhed og idræt i fritiden og mange andre ting. Strategien beskriver på et overordnet niveau hvilke aktiviteter og handlinger der ønskes igangsat. Udarbejdelsen af strategien kan tilrettelægges på mange måder, typisk i forlængelse af visionsarbejdet. Rammen kunne være borgermøde, gruppearbejde, fremtidsværksted. Inspiration til dette kan findes her: XXXX Ønskes konsulenthjælp til processen se her Skriv Strategien her

8 LUP - Projektbeskrivelse
En projektbeskrivelse er en beskrivelse af en aktivitet, et projekt eller anden form for aktivitet der skaber udvikling i lokalsamfundet. Udfyld skemaet der åbner sig på nedenstående link og din handlingsplan er klar til udskrift og igangsættelse. Endelig kan du når du har udarbejdet projektbeskrivelsen bruge alle oplysninger direkte i de ansøgningsskemaer om midler til projektet. Udfyld først beskrivelsen og derefter fremkommer muligheden for at vælge ansøgning, hvor alle relevante oplysninger og beskrivelser automatisk overføres. Her finder du skemaet til udarbejdelse af LUP - Projektbeskrivelse

9 LUP - Projektbeskrivelse
Felter til projektbeskrivelse: Projektets titel Baggrund og formål Beskrivelse Aktivitets og tidsplan Ressourcer og deltagere Kommunikation og beslutning Budget Finansiering Lokalsamfund Hjem kommune m.m. Projektholder Navn, adresse, post nr. by, telefon, , www Evaluering inden igangsættelse: Står udbyttet mål med indsatsen

10 LUP - Ansøgning Data fra projektbeskrivelsen hentes direkte over i aktuel ansøgningsskema

11 Hele planen Udviklingplan for lokalsamfund - LUP Vision Strategi
Analyse Handlingsplanen Projektplan A Ansøgning Projektplan B Ansøgning Projektplan C


Download ppt "Udviklingsplaner Sønderborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google