Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Værktøjer i KVIK og opsamling på forbedringsprojekter Hvordan foregår en KVIK-selvevaluering?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Værktøjer i KVIK og opsamling på forbedringsprojekter Hvordan foregår en KVIK-selvevaluering?"— Præsentationens transcript:

1 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Værktøjer i KVIK og opsamling på forbedringsprojekter Hvordan foregår en KVIK-selvevaluering? Hvilke redskaber tilbyder KVIK til at understøtte processen? Opsamling på forbedringsprojekter

2 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK KVIK værktøjer SCKK har udviklet en række værktøjer, som støtter op undervejs i selvevalueringsprocessen: KVIK Selvevalueringsvideo – er til alle, der ønsker at få et bedre overblik over, hvad en selvevalueringsproces indebærer KVIK Selvevalueringsguide – er projektlederens/tovholderens manual, som guider trygt igennem alle faser www.kvikselv.dk – er et elektronisk værktøj, der samler selvevalueringsgruppens input som forberedelse til konsensuswww.kvikselv.dk

3 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK KVIK værktøjer KVIK Selvevalueringsvideo: Har 3 dele: før, under og efter konsensusprocessen Kan med fordel vises i det forum, der skal tage beslutningen om at gennemføre selvevaluering – fx SU Viser hvad der konkret foregår undervejs – men skitserer også nogle af de udfordringer og dilemmaer, som erfaringsmæssigt opstår

4 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK KVIK værktøjer KVIK Selvevalueringsguide: Giver projektlederen/tovholderen en mere grundig indføring i, hvad der skal til for at komme fra start til slut i processen. Er baseret på brugernes konkrete erfaringer Giver også et indtryk af ”overliggeren” eller det almindelige ambitionsniveau for hvor meget, der skal komme ud af en selvevalueringsrapport

5 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK KVIK værktøjer www.kvikselv.dkwww.kvikselv.dk: Har 3 brugerniveauer: Administrator, tovholder og bruger Styrer forberedelsen af konsensusprocessen – og sikrer at alle i gruppen får lavet den individuelle forberedelse inden konsensus Minimerer den ”administrative byrde” ved at gennemføre selvevaluering

6 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Opsamling: Gode råd til planlægningen af selvevalueringen Ejerskab til selvevaluering Sikring af ledelsens ejerskab, medarbejdernes medejerskab og omverdenens accept Men hvordan? Information og kommunikation Der skal informeres om, hvad det går ud på – men også kommunikeres hvorfor det er en god idé Effektiv organisering af processen Processen er tænkt igennem fra start til slut – og rollerne er fordelt

7 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Opsamling: Faldgruber Ledelsen og medarbejdere engagerer sig halvhjertet og tager ikke ejerskab (fx fordi der ikke er defineret et klart formål). Selvevalueringen forankres ikke i hverdagen på arbejdspladsen (fx fordi selvevaluering er led i kampagne eller pligtarbejde). Det opleves som noget, der er ”ud over” de daglige opgaver og ikke umiddelbart er lige så relevant og vigtigt som aktuelle problemer (fx der etableres en projektorganisation). Der følges ikke op på resultater og prioriteres ikke ressourcer. Selvevalueringen føres ikke videre i form af handlingsplaner, der indgår i en samlet helhed (fx i årsplaner eller resultatkontrakter).

8 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Efter selvevalueringen – hvad så? En bruttoliste med styrker og forbedringsområder Udfordringen er at sortere og prioritere forbedringsområderne, så de bliver til håndterbare idéer til forbedringsprojekter Og så lige få gennemført projekterne………. ”Committed to Excellence” kan hjælpe jer med at komme fra ord til handling

9 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Typiske forbedringsområder Etablering af et strategisk fundament (mission, vision, værdier og strategier) som udgangspunkt for alt andet i organisationen Formulering af ledelsesgrundlag - hvad der er ledelse hos os og hvordan vi måler ledelseskvalitet Etablering af målesystemer og rutiner (medarbejdertilfredshed, ledervurdering, APV, brugertilfredshedsmålinger, imagemålinger) Etablering af et samlet overblik over alle arbejdsgange - hvordan de hænger sammen og hvordan de måles Grundlæggende analyse af interessenter og brugere - herunder hvad der er deres fremtidige behov og forventninger

10 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Faldgruber i implementeringen Manglende opbakning fra topledelsen Forbedringsaktørerne har ikke egen nærmeste leders opbakning til det merarbejde tværgående forbedringsprojekter medfører Uklarhed i ansvaret for gruppering af forbedringsområder Slinger i fokus på driften og udviklingsprojekterne Den øvrige organisation definerer forbedringsprojektet som ”forringelser” grundet manglende involvering og dialog Manglende timing mellem udvikling og afvikling af processer og metoder.

11 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Committed to Excellence? Committed to excellence er en international anerkendelse af forbedringsarbejdet på en arbejdsplads efter en selvevaluering Hvad indebærer Committed to Excellence? I udarbejder en selvevaluering I gennemfører tre strategisk vigtige forbedringsprojekter på grundlag af selvevalueringen I søger anerkendelsen skriftlig og modtager besøg af en eller to validatorer

12 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Priser og anerkendelser Committed to Excellence (3 forbedrings- Projekter) Recognised for Excellence (400 point + i Excellence- modellen) Kvalitetsprisen for den offentlige sektor Priser i EFQM-regi

13 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK SCKK-aktiviteter i efteråret 2007: 7. november:Introduktion til KVIK - selvevaluering fra start til slut i (Århus) 15. november: Kvalitetskonference i Kbh 29. november:KVIK Tovholder uddannelsesdag (Århus) 1. januar 2008:Ansøgningsfrist for ’Committed to Excellence’ og ’Recognised for Excellence’ anerkendelserne Læs meget mere på www.sckk.dk og tilmeld jer vores nyhedsbrev, hvis I ikke allerede har gjort det!www.sckk.dk


Download ppt "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Værktøjer i KVIK og opsamling på forbedringsprojekter Hvordan foregår en KVIK-selvevaluering?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google