Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skriftlighed er bundet til arbejdet med: Genrer Formidling Læsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skriftlighed er bundet til arbejdet med: Genrer Formidling Læsning"— Præsentationens transcript:

1 Skriftlighed er bundet til arbejdet med: Genrer Formidling Læsning
KS & skriftlighed 16. november 2011 v. Lise Ludvigsen (Middelfart Gymnasium og hf) Skriftlighed er bundet til arbejdet med: Genrer Formidling Læsning

2 Genreoversigt Se desuden Studievaner på hf s. 45-51
Humaniora Fx historie, dansk, religion og sprogfag Samfundsvidenskab Fx samfundsfag og eø Nat.videnskab Fx kemi, geografi, biologi og fysik Matematik Fokus på: Fakta Information Holdninger Fortolkninger Vurderinger Særtræk: Undergenrer Historiske tider Metaforisk sprog Statistik Diagrammer Tabeller Formler Kort Figurer Sætning Bevis Symbol

3 Genrer & opgavetyper på hf
Historieopgave Evalueringsopgave – eksamen i nf Anvende i alle opgaver: fagligt materiale faglig metode taksonomi konklusion 2. hf Større skriftlig opgave Synopsis – eksamensprojekt i ks

4 Opgavetyper i ks Historieopgaven Opgaveformulering
Sammenhængende sætninger Taksonomiske niveauer formuleret i sætninger Undgå brug af punktopstilling Fra: Studievaner på hf s Eksamensprojekt/ synopsis Problemformulering Ét overordnet spørgsmål Taksonomiske niveauer formuleret i underspørgsmål Udpræget brug af punktopstilling

5 Skriftlige kompetencer i ks-opgaver
Historie opgaven: Formidling og dokumentation af fagligt stof i sammenhænge Peger frem mod SSO Opgaveformulering Dokumentation Disposition Synopsis: Formidling og dokumentation af fagligt stof i punkter Anvendes til mundtlig fremlæggelse Problemformulering og problemstillinger Fællesfagliglighed

6 Skriftlig formidling - fra proces til produkt

7 Arbejdsproces & arbejdsprodukt
Fælles for al skriftlig formidling er, at der er: En kommunikationssituation Et formål med at skrive Et forløb i skrivearbejdet Et krav om fokus Et krav om præcist skriftsprog En nøje sammenhæng med læsning

8 Skrive- og læsefaser - Se desuden Studievaner på hf s. 63-70
Aktiviteter Før – idéfase Idéer – hv-ord og tænkeskrivning Indsamling – find og læs materiale Planlægning – få overblik, find fokus og disponer Under – skrivefase Skrivning af samlet produkt - formidlingsskrivning Efter – redigeringsfase redigering – kritisk gennemlæsning og – skrivning af produktets indhold, struktur og sprog

9 Skriftlighed giver power…

10 Materialer: Ellen Krogh m.fl.: Ny skriftlighed. Gymnasiepædagogik nr. 73, 2009 Annie Mygind og Stig Winding: Læs bedre, Dansklærerforeningen 2003 Lise Ludvigsen og Poul-Erik Møhring: Studievaner på hf, Systime


Download ppt "Skriftlighed er bundet til arbejdet med: Genrer Formidling Læsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google