Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Unge hjemløse Konkrete initiativer i forlængelse af arbejdet med hjemløsestrategien i Odense.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Unge hjemløse Konkrete initiativer i forlængelse af arbejdet med hjemløsestrategien i Odense."— Præsentationens transcript:

1 Unge hjemløse Konkrete initiativer i forlængelse af arbejdet med hjemløsestrategien i Odense

2 Sammenhæng

3 Baggrund og faktuel viden Viden fra tælling, udsatte, fagfolk, politikere, litteratur, forskning og tal Hjemløsetællingerne Lokalt baggrundsnotat med definition af faktorer for udsathed, målgrupper, kompleksitet, tal og tilbud

4 Politikken Vision – den røde tråd Fire temaer Sammenhæng, helhed og retssikkerhed Bolig og byens rum (herunder hjemløseplanen) Misbrug Sundhed Mål og konkrete handlinger Fra 2009 til 2013 Dynamisk og fleksibel Vision Odense samt politikker og strategier

5 Hjemløsestrategiens fire målsætninger Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen

6 Hjemløseplanen en del af udsattepolitikken Hjemløseplanen er indarbejdet som et tema i udsattepolitikken. De konkrete målbare handlinger er: Etablering af opsporings- og udredningsteam CoachingCenter for unge Kompetenceudviklingsprojekt Etablere sociale viceværter mv. i boligområder for at fastholde bolig Udslusning fra fængsler, behandling

7 Tal unge på forsorgshjem i Odense Antal2009201020112012 65453525

8 Forløb Base Coachingcenter 12 pladser + 4 akutte 32 årlige indslusningsforløb med afklaring Afklarings- og udredningsforløb 66 % af målgruppen bor i egen bolig et år efter udslusning 40 % er i gang med beskæftigelse eller uddannelse efter et år Døgnkontakt til de unge der bor i egen bolig efter forløb

9 Hvad ved vi Relationer (gode) er afgørende At den professionelle hjælp er tilgængelig på den unges præmisser og at der gives hurtig hjælp når der er brug for det

10 Forudsætninger 360 graders syn på den unge Udgangspunkt i konkrete livssituationer Fast mentor/støtteperson som koordinerer indsatser Opgangsfællesskab/bolig med individuel botræning i nærheden af andre unge Sociale viceværter Særlige tilrettelagte beskæftigelsestilbud Sundhedsinitiativer og misbrugsbehandling Træk på personaleressourcer til særligt afklaringsteam Døgnbemanding Ombygning


Download ppt "Unge hjemløse Konkrete initiativer i forlængelse af arbejdet med hjemløsestrategien i Odense."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google