Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Initiativer i forlængelse af kommissionen vedr. ungdomskriminalitet Januar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Initiativer i forlængelse af kommissionen vedr. ungdomskriminalitet Januar 2011."— Præsentationens transcript:

1 Initiativer i forlængelse af kommissionen vedr. ungdomskriminalitet Januar 2011

2 Kriminalpræventive indsatser •Kommissionens anbefalinger •Forligene om –”Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge” og –”Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge”

3 Kommissionens forslag Forebyggelse af ungdomskriminalitet a.En tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats b.Kvalitetssikring af behandlingstiltag og sagsbehandling c.Ensartet cost-benefitanalyse af tiltag med kriminalpræventivt sigte d.Risikobaseret systematisk identifikation og udredning af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge e.Fastholdende reaktioner over for børn og unge med sikring af retssikkerheden f.Informationsudveksling mellem myndigheder og andre aktører over for beskyttelsen af privatlivet g.Hurtigt sagsbehandlingsforløb Reaktioner på ungdomskriminalitet

4 Kommissionens forslag 1.Præcisering af kommunernes ansvar for langsigtet planlægning af indsatsen mv. 2.Udvikling af SSP-samarbejdet 3.Styrket uddannelsesindsats, udslusning og opfølgende støtte i forbindelse med løsladelse 4.Styrket reaktion ved bekymrende skolefravær og udskrivning af skolen 5.Undersøgelse samt evt. øget og ensartet brug af bekymringssamtaler og -breve - fortsættes…. En tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats

5 Kommissionens forslag 6.Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder 7.Obligatorisk underretning af de sociale myndigheder ved kriminalitet begået af unge og ved vold i hjemmet 8.Analyse af grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander 9.Forsøg med styrkelse af social kapital 10.Styrkelse af misbrugsbehandlingen ’ fortsættes….. En tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats - fortsat

6 Kommissionens forslag 11.Styrket helhedsorienteret gadeplansindsats 12.Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte 13.Styrket indsats over for børn og unge med særlige problemstillinger 14.Styrket anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i socialt regi og i Kriminalforsorgens regi En tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats - fortsat

7 Kommissionens forslag Kvalitetssikring af behandlingstiltag og sagsbehandling 1.Ydelsesbeskrivelse (kravspecifikation), akkreditering og effektevaluering af sagsbehandling og behandlingstiltag Ensartet cost-benefitanalyse af tiltag med kriminalpræventivt sigte 1.Udvikling og anvendelse af en model til ensartet cost- benefitananlyse Risikobaseret systematisk identifikation og udredning 1.Udvikling af et værktøj til systematisk identifikation 2.Styrket indsats over for børn og unge fra traumatiserede familier

8 Kommissionens forslag Fastholdende reaktioner over for børn og unge 1.Styrket vejledning om og anvendelse af magtmidler over for anbragte børn og unge 2.Brug af udgangsforbud over for børn og unge Informationsudveksling mellem myndigheder og andre aktører 1.Vejledning om mulighederne for behandling og videregivelse af oplysninger om unge i forbindelse med den kriminalitetsforebyggende indsats Hurtigt sagsbehandlingsforløb 1.Landsdækkende udbredelse af ungesamråd 2.Hurtig sagsbehandling i forbindelse med sager vedrørende kriminalitet begået af børn og unge

9 Kommissionens forslag Reaktioner på ungdomskriminalitet 1.”Betinget” notering af første strafferetlige afgørelse på unges straffeattest 2.Styrkelse af ikke-strafferetlige reaktionsmuligheder 3.Skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under den kriminelle lavalder 4.Mulighed for fravigelse af strafmaksimum under særdeles skærpende omstændigheder 5.Undersøgelse og visitering af unge under varetægtsfængsling og anbringelse i varetægtssurrogat 6.Flere sikrede pladser 7.Erfaringsopsamling og evt. forsøg med anvendelse af konfliktråd som alternativ til straffesagsbehandling og straf for unge lovovertrædere 8.Styrket brug af særvilkår i tilknytning til betingede domme mv. 9.Forbedret sammenhæng i ungdomssanktionen

10 Kommissionens forslag Satspuljeforlig Regeringsudspil Finanslovs- forlig Initiativer under Socialministeriet Initiativer under Justitsministeriet Lovgivning Andre forslag

11 Satspuljeaftalen 1) Helhedsorienteret gadeplansindsats. 2) Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge (pulje). 3) Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte til løsladte unge 4) Screening af unge på sikrede institutioner og i Kriminalforsorgens institutioner 5) Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge – oprettelse af kompetencecentre 6) Udvikling af SSP-samarbejdet 7) Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. 8) Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte

12 Satspuljeaftalen 9) Styrket indsats i varetægtsperioden – forbehandlingsprogram til misbrugere 10) Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger 11) Øget brug af familierådslagning og netværksmøder 12) Særligt afsoningstilbud til unge 13) Ungesamråd i alle politikredse 14) Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage 15) Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder 16) Ny institutionstype 17) Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge

13 Finanslovsaftalen •Nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år •Skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under den kriminelle lavalder •Ungedommere ved byretterne •Hurtig reaktion ved kriminalitet begået af unge •Øgede muligheder for anbringelse på sikrede afdelinger •Politiets bistand ved håndhævelse af ungepålæg •Kommunal egenbetaling ved anbringelse af kriminelle unge •Analyse af grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander

14 Opgaver i Servicestyrelsen - Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge •Udvikling af værktøj til tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge •Oprettelse af kompetencecentre på sikrede institutioner •Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat) •Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. •Øget brug af familierådslagning og netværksmøder •Efteruddannelsesinitiativ i forhold til udvidet adgang til magtanvendelse. •Efteruddannelse af personale på ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser •Styrket rådgivningen til kommunerne (VISO)

15 Opgaver i Servicestyrelsen knyttet til kommissionens forslag og… •Evaluering af forældre – og ungepålæg •Oprettelse af vidensportal med kriminalitet som særligt tema •Deltagelse i udarbejdelse af vejledning om magtanvendelse


Download ppt "Initiativer i forlængelse af kommissionen vedr. ungdomskriminalitet Januar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google