Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges."— Præsentationens transcript:

1 Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer. Bemærk at farverne virker mere neddæmpede når de projiceres op, end de gør på pc-skærmen. HOUSING FIRST - EVIDENSBASEREDE METODER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET METTE DEDING, SFI CAMPBELL

2 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 21-06-2014 2 DISPOSITION • Hjemløshed – definition • Indsatser mod hjemløshed • Housing first • Evidens for metoderne • Overførsel til danske forhold • Housing first – en Campbell protokol

3 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. HJEMLØSHED - DEFINITION ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat” Også personer, der udskrives eller løslades inden for 3 måneder og ikke har nogen bolig

4 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. INDSATSER MOD HJEMLØSHED 3 principielt forskellige indsatsmodeller: •Normaliseringsmodellen •Kædemodellen •Trappetrinsmodellen

5 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. INDSATSER I DANMARK Primært efter normaliseringsmodellen og kædemodellen: Ex: Anvisning til egen bolig gennem kommunal boliganvisning evt. med bostøtte (normalisering) Udslusningsforløb gennem udslusningsboliger (kæde) Hjemløsestrategien

6 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. INDSATSER I NORDEN Norge: Primært normaliseringsmodel, og i mindre udstrækning kædemodellen Sverige: Primært trappetrinsmodellen

7 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. HOUSING FIRST Forskning viser, at der bør etableres en permanent boligløsning så tidligt som muligt i et indsatsforløb Der skal gives den fornødne individuelle sociale støtte sammen med boligindsatsen Mange kan bo i egen bolig med bostøtte, nogle har brug for egentlige botilbud Man bør undgå at stille krav til behandling, ædruelighed osv. Som betingelse for at få en bolig/botilbud De midlertidige tilbud med tilhørende krav kan fastholde den hjemløse i en ustabil livssituation = undgå trappetrinstankegangen (der kan være praktiske hensyn)

8 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. HVAD ER HOUSING FIRST IKKE Housing first antager ikke at en boligløsning er nok – der skal den individuelle støtte til, som brugeren har behov for, for at kunne fungere i bolig/botilbud Housing first betyder ikke at der skal være en bolig, før man kan give tilbud om fx misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling

9 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. INTERVENTIONSTYPER MetodeSupported housing Assertative Community Treatment Case Management Critical Time Intervention Beskrivelse Individuel tilpasset støtte i egen bolig Langvarig intensiv støtte og behandling af tværfagligt team Langvarig støtte til at fastholde bolig og kontakt udadtil Støtte i kritisk overgang fra herberg til egen bolig Dansk betegnelse (*) Permanent bolig med social støtte Tværfaglige bostøtte teams Bostøtte Tidsbegrænset bostøtte TidsbegrænsetNej Ja – 9 mdr Behandlingsfunktio n NejJaNej Praktisk støtte/bostøtte Ja

10 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. SAM TSEMBERIS: RCT I NEW YORK (andel dage med stabil boligsituation i de sidste 6 måneder)

11 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. EFFEKTSTUDIER USA (Reviews 2007) Indsatstype Reduktion i hjemløshed sammenholdt med alm. Indsats Bolig med bostøtte (ACT, CM)Ca. 60-70 pct. Assertative Community TreatmentCa. 40 pct. Case ManagementCa. 30 pct. Critical Time InterventionCa. 20 pct.

12 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. CAMPBELL PROTOKOL OM HOUSING FIRST INDSATSER Housing programs and case management for reducing homelessness and increasing residential stability for homeless people Sten Anttila, Tony Barnett, Lars Benjaminsen, Mats Blid, Agneta Brolund, Lars Brännström, Siri Jung, Kevin March & Siobhan Reilly

13 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. FORMÅL MED REVIEWET At vurdere effekten af forskellige kombinationer af bolig og bostøtte i forhold at reducere hjemløshed Sekundært at se på omkostning i forhold til effekt (cost-benefit) for de forskellige kombinationer

14 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. PICO FOR REVIEWET Deltagere (P): Hjemløse eller personer i risiko for hjemløshed Intervention (I): Kombinationer af programmer, der finder bolig og giver individuel boligstøtte Sammenligning (C): Ingen intervention, venteliste, ’sædvanlig indsats’ Udfald (O): Fastholdelse i bolig. Sekundært fx psykiske problemer eller misbrugsproblemer

15 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. TILPASNING TIL DANSKE FORHOLD Vi gør allerede meget af det i DK – efterforsorg, efterværn, bostøtte. Målgruppen i USA er oftest psykisk syge misbrugere. Vi tror metoderne er ligeså brugbare i Danmark – men vi vil gerne afprøve det – det gøres i øjeblikket i hjemløsestrategien. I DK (visitationsbaseret kommunalt system) – målretning af metoderne/graduering efter brugernes behov – fra CTI over CM til ACT – sidstnævnte til de med de sværeste problemer. Forudsætter god udredning – hvem har brug for hvad? Vi skal ikke låse brugerne endegyldigt fast på en bestemt metode. Hensynet til brugeren går selvfølgelig først.

16 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. OPSUMMERING ACT, CM og CTI er forskellige metoder til individuel støtte tilpasset den enkeltes behov. Forskellige typer af bostøtte afhængig af hvilket støttebehov personen har. Metoderne skal gives sammen med en boligløsning. Alle tre metoder er evidensbaserede – de virker! Reviewet – bliver færdigt første halvår 2011…


Download ppt "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google