Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vores krav til økonomiforhandlingerne v/Palle Simonsen, Det Sociale Netværk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vores krav til økonomiforhandlingerne v/Palle Simonsen, Det Sociale Netværk."— Præsentationens transcript:

1 Vores krav til økonomiforhandlingerne v/Palle Simonsen, Det Sociale Netværk

2 Nøgleord for Det Sociale Netværk af 2009 Ligeværd, respekt og værdighed

3 Fakta 40.000 danskere har så tung en lidelse, at de har behov for ekstra hjælp, omsorg og længere indlæggelser* 500.000 med ikke psykotiske lidelser – har en lettere lidelse, der kan behandles på få måneder, hvorefter den psykisk sårbare kan gå videre i livet* - Langt de fleste kan blive raske og fungere inden for få måneder: HVIS TIDLIG FOREBYGGENDE HJÆLP (kilde: Poul Munk Jørgensen)

4 Vi har ikke råd til at lade være Psykiske lidelser koster årligt det danske samfund 55 milliarder kroner*. Denne udvikling skal vendes, og der skal investeres i en ny retning! (*Kilde: Rapport fra NFA) Præsentationsnavn

5 Fra satspuljen til finansloven Flere ressourcer – ikke færre Fra satspuljen til finansloven – området bør sidestilles med somatiske sygdomme Fra 825 mio. kr. til reelle forhandlinger og forbedringer Både regioner og kommuner skal styrke indsatsen

6 Flere døgnpladser Der skal være pladser nok til, at psykisk sårbare kan få en tilstrækkelig behandling – de såkaldte ”prikkerunder” skal være fortid Psykisk sårbare har i høj grad behov for let tilgængelighed til den akutte indsats Flere akuttilbud og døgnhuse i de enkelte kommuner Præsentationsnavn

7 Bedre behandlingskapacitet Børn og unge – reel behandlingsgaranti Venteliste pr. 1. oktober 2009: 2.631 børn og unge har ventet over to måneder Der skal fokus på tidlig indsats Kommunerne skal gøre meget mere ud af forebyggelse og afhjælpning Børn og unge skal have samme retsstilling/muligheder som voksne (Kilde: Danske Regioner, Psykiatrinøgletal 2009)

8 Bedre behandlingskapacitet Shared care Behov for koordination og koordinering på tværs i kommunerne og på tværs af sektorer Den praktiserende læges rolle skal styrkes i forbindelse med styrkelsen af sammenhængende patientforløb Shared care Præsentationsnavn

9 Bedre behandlingskapacitet Fri og gratis adgang til psykologhjælp Flere hundrede tusinde danskere kan ved hjælp af fri adgang til psykologhjælp hurtigere få det bedre Adgang til fri og gratis psykologhjælp skal gælde alle borgere (uanset alder), som har henvisning fra egen læge

10 Bedre behandlingskapacitet Pårørende inddrages Inddrag de pårørende – de er en del af løsningen* (*Kilde: Videnscenter Gennembrud Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009)

11 Kilde: nielsendanmark@hotmail.comnielsendanmark@hotmail.com Nytilkendelser af førtidspension fordelt på lidelse for unge under 30, 2009

12 Førtidspension Rehabiliteringsydelsen skal være på sygedagpengeniveau Social mentorordning Udbredelse af specialpædagogisk bistand under uddannelse Mere fokus på rimelig tilpasning til den enkelte af uddannelsessted og arbejdsplads

13 Sammenhæng KL og regionerne skal på banen Der skal sikres sammenhæng i alle forløb. Den psykisk sårbare overlades alt for ofte til sig selv

14 Opsamling Vores fem krav 1. Fra satspuljen til finansloven 2. Flere ressourcer ikke færre 3. Flere døgnpladser 4. Bedre behandlingskapacitet – herunder: •Børn og unge •Shared care •Psykologhjælp med henvisning til alle uanset alder •Inddrag de pårørende 5. Bedre sammenhæng Præsentationsnavn


Download ppt "Vores krav til økonomiforhandlingerne v/Palle Simonsen, Det Sociale Netværk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google