Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmarkedsperspektivet i en behandlingsmæssig kontekst Succes i intensiv behandling KABS Viden, døgnkonference 3. november 2009 Marika Sabroe Vejle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmarkedsperspektivet i en behandlingsmæssig kontekst Succes i intensiv behandling KABS Viden, døgnkonference 3. november 2009 Marika Sabroe Vejle."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmarkedsperspektivet i en behandlingsmæssig kontekst Succes i intensiv behandling KABS Viden, døgnkonference 3. november 2009 Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

2 Baggrunden for arbejdet i værestedet Himmelblå ”Ny chance for alle” Juli 2006 Målgruppen Eksisterende redskaber (vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

3 Baggrunden for arbejdet i værestedet Himmelblå Socialministeriet Vikar- og mentorordninger for socialt udsatte Formålet var at styrke den beskæftigelsesmæssige indsats overfor socialt udsatte ledige. Målgruppen var de svageste ledige. Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

4 Hvad er Himmelblå? Et værested: Botilbud Sundhedstilbud Arbejdsmarkedstilbud Efterbehandling Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

5 Formål: Formålet med værestedet er at brugerne får en øget livskvalitet gennem netværk, omsorg og aktiviteter Målgruppen: Tidligere og lettere misbrugere Metode: Brugerinddragelse og empowerment Samarbejde: Værestedet indgår i et bredt samarbejdsforum, så brugerne af værestedet kommer til opleve en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

6 Når vi diskutere indsatsen overfor de mest udsatte grupper, er det så social- eller beskæftigelsespolitik? Indsatsen i kommunerne er delt mellem Jobcenter og Socialafdelinger. Løsningen i Jobcentrene er – noget fortegnet – borgerne skal blot have et job, så er alle problemer løst. I Socialafdelingen er løsningen – også noget fortegnet – at give borgerne noget rådgivning, støtte og omsorg, så de bliver i stand til at flytte sig en uønsket situation til en ønsket situation Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

7 Arbejdsmarkedstilbuddet Ansat to medarbejder samt en jobkonsulent Formål: At få borgerne på arbejdsmarkedet eller uddannelse for derigennem at bringe den i selvforsørgelse Målgruppen Tidligere og lettere misbrugere Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

8 Arbejdsmarkedstilbuddet Tre spor: Motivations og afklaringsgruppen Stifinderen Job og uddannelsesklub Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

9 Motivations og afklaringsgruppen: Form: Borgeren opsøges af en medarbejder. Kursisten og medarbejderen har en dialog omkring de 5 fokus: Helbred Misbrug Boligsituation Netværk Økonomi Borgeren forpligter sig til at arbejde med opgaver. Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

10 Stifinder Form: 2 ugentlige gruppesamlinger med undervisning/oplæg med udgangspunkt I arbejdsrelaterede emner ud fra kursisternes behov og ønsker. Der udarbejdes ansøgning, CV, træning i jobsamtaler Vi bruger rollespil, således at det bliver meget handlingsorienteret Positiv forstærkning Den enkelte laver egne målsætninger (korte, målbare og positive) Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

11 Job og uddannelsesklub Når kursisten påbegynder uddannelse, praktik eller ordinær beskæftigelse vil der være en månedlig samling, hvor de forhenværende kursister kan hente hjælp til aktuelle problemstilinger, så de fastholdes i den positive udvikling. Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

12 Mentor Alle kursister får tilbud om en mentor Vigtigt at være opmærksom på ikke at skabe en ny afhængighed til medarbejderen. Vi bruger mentor samt tidligere indskrevne til at fortælle om deres gevinster ved at få arbejde, eks lønseddel, ny lærring, netværk Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

13 Samarbejde Kommunen - socialafdelingen,ydselskontor sociale problemstillinger, bolig etc. Jobcenteret, visitation til projektet job-/handleplaner og opfølgning af kursisterne, bevilling af kurser, kørekort etc. Praktikstederne, opfølgning af praktikker Øvrige beskæftigelsesprojekter, Bilka, Kubic. Andre tilbud til kursisterne, men fortsat opfølgning og tilknytning til job- /uddannelsesklub. Praktiserende læge/sundhedssystem Kriminalforsorgen, kursister, som er prøveløsladt. Landsforeningen af væresteder, LVS Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

14 Undersøgelser Community Reinforcement Approach (CRA) – Netværksforstærkende Tiltag Sundhedsstyrelsen SFI rapport Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling

15 Spørgsmål Hvad er Jeres erfaringer med at inddrage arbejdsmarkedsperspektivet i behandlingen? Skal man som behandlingsinstitution inddrage arbejdsmarkedsperspektivet? Kan man inddrage arbejdsmarkedet perspektivet for tidligt/ for sent? Hvordan er jeres erfaringer med at samarbejde med Jobcenteret? Marika Sabroe Vejle Misbrugscenter, Værestedsafdeling


Download ppt "Arbejdsmarkedsperspektivet i en behandlingsmæssig kontekst Succes i intensiv behandling KABS Viden, døgnkonference 3. november 2009 Marika Sabroe Vejle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google