Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. – 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. – 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig."— Præsentationens transcript:

1 Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. – 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig kommune fik en Finans bachelor studerende tilknyttet – hun og jeg etablerede et registreringsskema tilrettet TH. Personalet har dermed fået ansvar for at registrere informationerne på den enkelte borger. Det har desværre medført nogle MANGLER(ikke registrerede oplysninger), dette ses på skemaet. Fremtidsønsket er, at vi kan anvende informationer fra AVALEO – så registrering undgås 2 steder.

2 Fakta FAKTA Borgere161 Belægningsprocent 81,40 % Antal indskrevet 2 eller 3 gange28 Ambulante borgere11 Fordeling på alder (65 år)AntalAndel 65 år eller derover14188% Under 65 år2012% Høj belægningsprocent Ambulante = I/V behandlinger. ( tæller hovedsageligt de ambulante og borgere < 65 år)

3 Hvor henvises borgere fra, og hvor kommer de hen efter opholdet på TH OPHOLDSSTEDER Opholdssted før indskrivning AntalAndel Aflastning21,24% Eget hjem5735,40% Hospice10,62% Plejebolig00,00% Sygehus5534,16% Andet (bemærkning)00,00% Mangler4628,57% Opholdssted efter hjemskrivning Antal Andel Aflastning21,24% Eget hjem5433,54% Hospice00,00% Plejebolig63,73% Sygehus2314,29% Mors116,83% Anden gæstestue10,62% Andet (bemærkning)00,00% Mangler6439,75% FØR opholdet kommer borgerne primært fra hjemmet eller fra sygehus EFTER opholdet flytter borgerne primært til eget hjem eller indlægges på sygehus

4 Henvisende instans HENVISNINGER HenviserAntalAndel Egen læge2113,04% Hjemmeplejen2616,15% Hospice10,62% Sygehus5936,65% Vagtlæge10,62% Anden(bemærkning)10,62% Mangler5232,30% Hovedparten af borgerne kommer fra sygehuset. MANGLER  stor andel af borgerantal Jeg vurdere at fordelingen vil være den sammen for de 52 borgere, som for de øvrige borgere.

5 Borgers egen læge/henvisende læge StedLægeAntalAndel Bøvlingbjerg (Syd)Bent Dreschler 53,11% Bøvlingbjerg (Syd)Dorte Jensen 10,62% Bøvlingbjerg (Syd)Hans Jørgen Quistgård 63,73% Lemvig området:Bruno Christensen 31,86% Lemvig området:Eva Rasmussen 2113,04% Lemvig området:Lone Jørgensen 00,00% Lemvig området:Lægeklinikken Lemvig 00,00% Lemvig området:Niels Jørgen Haase 00,00% Lemvig området: Thorkild Smed Sørensen 00,00% Lemvig området:Tommy Colding 00,00% Lemvig området:Trine Dahlgård 63,73% Læger i Struer Ellen Ramskov Andersen1710,56% Læger i StruerHenning Tved84,97% Læger i StruerHenrik Askholm106,21% Læger i StruerHenrik Stæhr106,21% Læger i StruerJesper Krogsøe63,73% Læger i StruerMaria Nielsen00,00% Læger i Struer Marianne Riis Vesterager00,00% Læger i StruerMichael Bruun10,62% Læger i Struer Michael Kirkeby Hoffmann00,00% Læger i StruerOle Krogsøe00,00% Læger i StruerRikke lebech Knudsen00,00% Læger i StruerTommy Stoltz Olsen00,00% Thyborøn (Vest)Hans Holmsgård 84,97% Thyborøn (Vest)Viggo Jørgensen 53,11% Anden (Bemærkning)31,86% Mangler5131,68% Ikke alle læger henviser til TH Lemvig borgere anvender Struer læger, der henviser til TH Vi har aftalt at afholde møde med praksissygeplejersker, for derigennem at informere om TH. Samarbejdende møde med praksiskonsulent Bruno Christensen

6 Opholdets varighed VARIGHED AF BORGERNES OPHOLD ≤7 dage6942,9% 8-14 dage4226,1% 15-21 dage1911,8% > 22 dage2012,4% 75 % af borgerne er indskrevet fra 0-14 dage.

7 Henvisende område OMRÅDE OmrådeAntalAndel Lemvig6540,37% Syd106,21% Vest2918,01% Øst74,35% Andet (bemærkning)00,00% Mangler5031,06% Forholdsmæssig stor del af borgerne henvist fra Lemvig- området Procentuel lever der flere 80 – 100 årige i Lemvigområdet

8 Årsager til ophold ÅRSAG TIL INDSKRIVNING AntalAndel Afklaring2113,04% Aflastning169,94% Dehydrering - Ernæring74,35% Infektion2918,01% Rehabilitering1911,80% Smertebehandling106,21% Terminal84,97% Birgitte00,00% Mangler5131,68% Hovedvægten er indskrivningsårsager er på: - afklaring – infektion – rehabilitering. Obs!! Opstart af Døgnrehabilitering i Alparken medfører sandsynligvis færre borgere i kategorien ”rehabilitering”. Vedr. terminale. Vi har udarbejdet en ny procedure i forbindelse med terminalophold på TH. Fagchefen bevilliger ophold, udfra fra faglig status

9 Tidspunkt for ind- og hjemskrivning AntalAndel Dagsskift9830,43% Aftenskrift8125,16% Natteskift92,80% Mangler13441,61% Sygehuset oplyser, at de altid udskriver patienter om dagen – men tallene viser, at vi modtager en stor andel af vores borgere om aftenen.

10 Særlige kompetencer på TH AntalAndel Ilt116,83% I/V2314,29% Anvendelse af sug er ikke registreret i det udarbejdede skema endnu, men det kommer fremover. Vi har valgt at bruge borgeres egne iltbevillinger –dog undtaget borgere, der får store mænger pr. minut. I/V antibiotiske behandlinger startede 9.9.2014

11 Fordele ved TH Flere borger fravælger hospiceophold Nogle forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser undgås Begrænse antallet af borgere, der skal øges i tid i praktisk bistand Borgervenligt med funktionen i nærområdet Øget faglig kompetence for ældreområdet i kommunen, gennem faglig sparring

12 Økonomi – overslag Hospiceophold ( 5000 kr./døgn) Max. Opholdslængde 21 dage Ca. 8- 10 borgere der har fravalgt hospice ForebyggeligeIndlæggelser/genindlæggelser ( desværre ingen konkrete priser på indlæggelser fra økonomiafdelingen – da der er ændret i priser/takster for indlæggelser. Ca. 50 indlæggelser undgået Transport af borgere til sygehus - - ??? Færre færdigbehandlede ventepatienter Øget tid i praktisk bistand - - ???

13 Fremtidige udfordringer Bevare og udvikle faglige kompetencer i forhold til behov Personalesammensætning – Har vi ansat de rette kompetencer? Hvad bliver de fremtidige behov for TH ?? – og hvordan sikre vi os at være på forkant? Opgave glidning/overdragelse fra Hospitalet – hvilke opgaver får vi?

14 Fremtidens udviklings muligheder Velfærdsteknologiske hjælpemidler Omsorgssystemet AVALEO Elektronisk kommunikation med sygehuset/regionen.


Download ppt "Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. – 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google