Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tele- hjem ordningen Faxe, Greve, Køge, Lejre,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tele- hjem ordningen Faxe, Greve, Køge, Lejre,"— Præsentationens transcript:

1 Tele- hjem ordningen Faxe, Greve, Køge, Lejre,
Roskilde, Solrød, og Stevns kommuner Roskilde og Køge Sygehus

2 Baggrund Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient
Fokus på initiativer, som reducerer antallet af genindlæggelser, og som styrker sammenhængen i patientforløbet Følge Hjem Ordningen /Telehjem ordningen

3 Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om en gennemgang af udskrivelser via den tværvektorielle videokonferencer umiddelbart efter udskrivelsen vil reducere genindlæggelser Primært måles der på Andelen af patienter, der genindlægges inden for 180 dage Sekundært Forbruget af kommunale ydelser (sygepleje, praktisk hjælp, personlig hjælp, evt. træning og rehabilitering) inden for 180 dage Derudover vil en række observationer og kvalitative parametre blive undersøgt, herunder patienttilfredshed, sygehuspersonaletilfredshed og kommunal tilfredshed

4 Metode Undersøgelsen gennemføres som et videnskabeligt forsøg dvs. et åbent randomiseret interventionsstudie. Patienterne randomiseres via en webbaseret teknik til at indgå i henholdsvis intervention (videokonference) eller kontrolgruppe (udskrivelse ved vanlige procedure). Patienterne interviewes efter samme spørgeskema under videokonferencen

5 Inklusionskriterier Patienter, der udskrives fra Medicinsk eller Geriatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus, og Køge Sygehus Alder 55 år og derover Udskrives til eget hjem på hverdage mellem 8-16

6 inkludering af projekt deltagere
Projekt sygeplejerskerne på sygehuset inkluderer patienterne Patienten skal give samtykke skriftligt Patienten kan sige nej tak. Projekt sygeplejersken gennemgår udskrivelsen via lægejournal og sygepleje journal Projekt sygeplejerske tager kontakt til kommunen i forhold til planlægning af video konferencen

7 Video konference Kommunal sygeplejerske mødes med patienten i hjemmet
Spørgeskema gennemgås ift. Udskrivelsesrapporten Medicin inkl. medicinlister Ernæring Mobilitet, bl.a. faldrisiko, færden i eget hjem. Behov for hjælpemidler Sygehusets vurdering ift kommunal indsats. Afsluttes med opkald til videokonference med patienten i centrum. Tidsramme for hele forløbet fra 90 min. til 150 min. Videokonferencen varer typisk 10 – 20 min. ( KØGE )

8 Gevinster - JA Medicin problematikker bliver afklaret og forsøges løst hurtigst muligt. Tvivlsspørgsmål vedr. efterkontroller afklares umiddelbart. Afklaring om henvisning til ”følge op” er på plads, når det er aktuelt. Ikke etableret nødvendig hjælp kan iværksættes med det samme. Kort vej til relevante samarbejdspartnere. Alle besøg i Køge har været med positive kommentar fra patient / borger. Projekt sygeplejerskerne kvalitetssikrer udskrivelserne Kommunal sygeplejerske er hospitalets øjne


Download ppt "Tele- hjem ordningen Faxe, Greve, Køge, Lejre,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google