Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010

2 Baggrund og formål Ældre Sagen har gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt deres medlemmer for at afdække medlemmernes transportvaner, herunder brug af og holdning til offentlige transportmidler samt privat bilkørsel. Denne del vedrører brug af cykel, cykelhjelm mv. Metode Dataindsamlingen er foretaget af Analyseinstituttet YouGov Zapera A/S via Ældre Sagens eget medlemspanel. Dataindsamlingen er foregået i perioden 22. december 2009 til 17. januar 2010, og er gennemført blandt medlemmer i alderen 18 år og derover. Efterfølgende er data blevet vægtet således, at det repræsenterer Ældre Sagens samlede medlemsbase i forhold til køn, alder, region samt position i forhold til arbejdsmarkedet*). I alt 1.912 medlemmer blev via e-mail inviteret til at deltage i undersøgelsen. 1.176 besvarede det udsendte spørgeskema, hvilket giver en besvarelsesandel på 62%. Følgende baggrundskriterier er anvendt i rapporten: • Køn • Alder • Urbanisering • Adgang til bil i husstanden • Civilstand • Helbredstilstand • Aktive bilister (kører selv bil) • Passive bilister (kører ikke selv bil) *) Jf. Ældre Sagens medlemsundersøgelse gennemført af Capacent 2009. Baggrund, formål, metode Side 3

3 Brug af cykel De primære årsager til, at Ældre Sagens medlemmer cykler (de adspurgte er her medlemmer der cykler mindst 1 gang om måneden) er: ’for at holde sig i god form’ (84%); ’for at foretage små-indkøb m.m.’ (76%); ’fordi det er nemt at komme frem’ (68%) og endelig ’fordi det er sjovt’ (58%). 35% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig, angiver som årsag hertil, at de ’bruger andre transportmidler’. 23% siger de ikke ’tør cykle’ (som årsag til at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller slet ikke cykler), mens 12% siger de har et ’dårligt helbred’. 11% angiver som årsag, at de ’bor tæt på offentlige transportmidler’. Brug af cykelhjelm 58% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler, bruger ’aldrig’ cykelhjelm. Omvendt anvender sammenlagt 41% cykelhjelm; heraf 25% ’hver gang de cykler’; 11% ’kun engang imellem’, mens 5% ’kun sjældent’ bruger cykelhjelm. Konklusion Side 11

4 Brug af cykel Side 81

5 Side 82 Brug af cykel De primære årsager til, at Ældre Sagens medlemmer cykler (de adspurgte er her medlemmer der cykler mindst 1 gang om måneden) er: ’for at holde sig i god form’ (84%); ’for at foretage små-indkøb m.m.’ (76%); ’fordi det er nemt at komme frem’ (68%) og endelig ’fordi det er sjovt’ (58%). 26% cykler for at ’besøge familie, venner og bekendte’, mens en mindre del siger de cykler for at ’være sammen med andre’ (10%). Endelig er 5% ’aktive i organiserede cykelture i foreningsregi’, mens 2-3% af de adspurgte siger de cykler, fordi de ’ikke har råd til offentlig kollektiv transport’ (3%) eller fordi de ’ikke har adgang’ til samme (2%). 9% angiver andre årsager end de nævnte. Ser vi på alder er det især de adspurgte 60-74-årige (88%) der bruger cyklen ‘for at holde sig i form’ (gennemsnit er 84%, jf. grafik). Derudover er det i højere grad de adspurgte kvinder (31%), enker/enkemænd (40%) samt fraskilt eller tidligere samboende medlemmer (41%) der cykler ‘for at besøge familie, venner og bekendte’ (gennemsnit er 26%, jf. grafik). Størst forskel i svarmønstret ser vi dog, når vi kobler hvor ofte man cykler og hvad årsagen er til man cykler. Medlemmer, der bruger cyklen dagligt, er i forhold til medlemmer der cykler 1-3 dage om måneden mere tilbøjelig til at svare at de cykler: • ‘For at holde sig i god form’ (89% mod 69%) • ‘Fordi det er nemt at komme frem’ (86% mod 40%) • ‘For at foretage små-indkøb eller andre mindre ærinder/aktiviteter’ (85% mod 61%) • ‘Fordi det er sjovt at cykle’ (67% mod 50%) • ‘For at besøge familie, venner og bekendte’ (42% mod 10%) De primære årsager til, at Ældre Sagens medlemmer cykler (de adspurgte er her medlemmer der cykler mindst 1 gang om måneden) er: ’for at holde sig i god form’ (84%); ’for at foretage små-indkøb m.m.’ (76%); ’fordi det er nemt at komme frem’ (68%) og endelig ’fordi det er sjovt’ (58%). 26% cykler for at ’besøge familie, venner og bekendte’, mens en mindre del siger de cykler for at ’være sammen med andre’ (10%). Endelig er 5% ’aktive i organiserede cykelture i foreningsregi’, mens 2-3% af de adspurgte siger de cykler, fordi de ’ikke har råd til offentlig kollektiv transport’ (3%) eller fordi de ’ikke har adgang’ til samme (2%). 9% angiver andre årsager end de nævnte. Ser vi på alder er det især de adspurgte 60-74-årige (88%) der bruger cyklen ‘for at holde sig i form’ (gennemsnit er 84%, jf. grafik). Derudover er det i højere grad de adspurgte kvinder (31%), enker/enkemænd (40%) samt fraskilt eller tidligere samboende medlemmer (41%) der cykler ‘for at besøge familie, venner og bekendte’ (gennemsnit er 26%, jf. grafik). Størst forskel i svarmønstret ser vi dog, når vi kobler hvor ofte man cykler og hvad årsagen er til man cykler. Medlemmer, der bruger cyklen dagligt, er i forhold til medlemmer der cykler 1-3 dage om måneden mere tilbøjelig til at svare at de cykler: • ‘For at holde sig i god form’ (89% mod 69%) • ‘Fordi det er nemt at komme frem’ (86% mod 40%) • ‘For at foretage små-indkøb eller andre mindre ærinder/aktiviteter’ (85% mod 61%) • ‘Fordi det er sjovt at cykle’ (67% mod 50%) • ‘For at besøge familie, venner og bekendte’ (42% mod 10%)

6 Brug af cykel Side 83

7 Side 84 Brug af cykel 35% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig, angiver som årsag hertil at de ’bruger andre transportmidler’. 23% siger de ikke ’tør cykle’ (som årsag til at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller slet ikke cykler), mens 12% siger de har et ’dårligt helbred’. 11% angiver som årsag, at de ’bor tæt på offentlige transportmidler’. 21% angiver andre grunde end de her nævnte som årsag til at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig. 26% af de adspurgte har ingen cykel. Flere adspurgte kvinder end mænd (28% mod 14%) fremhæver at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig, fordi de ikke ‘tør cykle’. Urbanisering spiller endvidere en rolle i denne sammenhæng. Flere adspurgte medlemmer i landdistrikter (47%) samt i byer med under 10.000 indbyggere (45%) bruger således i højere grad end medlemmer i storbyer med 100.000 eller flere indbyggere (19%) ‘andre transportmidler end cyklen’ – hvilket altså er årsag til at de sjældent cykler. Aktive og passive bilister Mest markante forskel mellem aktive og passive bilister er i denne sammenhæng ligeledes brugen af ‘andre transportmidler’ (som årsag til at cykle mindre end 1 gang om måneden). ‘Andre transportmidler’ siges af 38% aktive bilister mod 24% passive bilister. 35% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig, angiver som årsag hertil at de ’bruger andre transportmidler’. 23% siger de ikke ’tør cykle’ (som årsag til at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller slet ikke cykler), mens 12% siger de har et ’dårligt helbred’. 11% angiver som årsag, at de ’bor tæt på offentlige transportmidler’. 21% angiver andre grunde end de her nævnte som årsag til at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig. 26% af de adspurgte har ingen cykel. Flere adspurgte kvinder end mænd (28% mod 14%) fremhæver at de cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig, fordi de ikke ‘tør cykle’. Urbanisering spiller endvidere en rolle i denne sammenhæng. Flere adspurgte medlemmer i landdistrikter (47%) samt i byer med under 10.000 indbyggere (45%) bruger således i højere grad end medlemmer i storbyer med 100.000 eller flere indbyggere (19%) ‘andre transportmidler end cyklen’ – hvilket altså er årsag til at de sjældent cykler. Aktive og passive bilister Mest markante forskel mellem aktive og passive bilister er i denne sammenhæng ligeledes brugen af ‘andre transportmidler’ (som årsag til at cykle mindre end 1 gang om måneden). ‘Andre transportmidler’ siges af 38% aktive bilister mod 24% passive bilister.

8 Brug af cykelhjelm Side 85

9 Side 86 Brug af cykelhjelm 58% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler, bruger ’aldrig’ cykelhjelm. Omvendt anvender sammenlagt 41% cykelhjelm; heraf 25% ’hver gang de cykler’; 11% ’kun engang imellem’, mens 5% ’kun sjældent’ bruger cykelhjelm. Ser vi isoleret på de adspurgte medlemmer, der har svaret at de bruger cykelhjelm ’hver gang’ de cykler kan vi se, at det især er medlemmer i storbyer med 100.000 eller flere indbyggere, der svarer dette (34% mod et gennemsnit på 25%, jf. grafik). 58% af Ældre Sagens medlemmer, der cykler, bruger ’aldrig’ cykelhjelm. Omvendt anvender sammenlagt 41% cykelhjelm; heraf 25% ’hver gang de cykler’; 11% ’kun engang imellem’, mens 5% ’kun sjældent’ bruger cykelhjelm. Ser vi isoleret på de adspurgte medlemmer, der har svaret at de bruger cykelhjelm ’hver gang’ de cykler kan vi se, at det især er medlemmer i storbyer med 100.000 eller flere indbyggere, der svarer dette (34% mod et gennemsnit på 25%, jf. grafik).


Download ppt "Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google