Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder"— Præsentationens transcript:

1 Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder
Temaer i fokus Undersøgelse gennemført september 2013

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for dette notat 3 Resultatoversigt 4
Tema 1: Det generelle syn på mennesker med handicap 5 Tema 2: Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre 11 Tema 3: Beskæftigelse og mennesker med handicap 15 Indikativ sammenligning for 2000 vs Appendiks med referencer

3 Baggrund for dette notat
PTU og Scleroseforeningen har gennemført en undersøgelse af danskeres holdning til mennesker med handicap og deres rettigheder. I dette notat fokuseres på 3 udvalgte temaer: Det generelle syn på mennesker med handicap Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre Beskæftigelse og mennesker med handicap I undersøgelsen er desuden spurgt ind til holdningen til ældre og disses rettigheder på udvalgte spørgsmål. Hvor det er relevant sammenlignes med resultater for ældre. Undersøgelsen gennemførtes i perioden september 2013 som web-baserede interviews. Der er i alt gennemført 1012 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført af Epinion ved hjælp af Epinions Danmarkspanel. Nogle af spørgsmålene (de generelle) var også med i en større undersøgelse gennemført af SFI i 2000*, men eftersom SFI anvendte personlige interviews kan der ikke sammenlignes direkte til 2013, hvor der anvendes web-interviews. I dette notat laves en indikativ sammenligning på sidste side. * Se appendiks for reference

4 Resultat oversigt Temaer & holdninger Konklusion Overhyppighed
Det generelle syn på mennesker med handicap Kontakt med et menneske med handicap det seneste år? Lige muligheder mellem mennesker med handicap og andre mennesker? Skal mennesker med handicap kunne leve et liv så nær det normale som muligt? …de forhold mennesker med handicap har …politikeres indsats… …det offentliges indsats… Næsten halvdelen har haft kontakt minimum månedligt 1 ud 4 mener, der er høj grad af lige muligheder Næsten alle siger JA! 4 ud af 10 mener forholdene kan blive bedre 2/3 mener politikerne gør for lidt 4 ud af 10 mener indsatsen er utilfredsstillende Kort/mellemlang videregående uddannelse; over 34 år Mænd; sjældnere kontakt end dagligt Haft kontakt mindst månedligt Over 34 år; region sjælland Over 34 år; haft kontakt mindst ugentligt Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre …kommunens anvendelse af økonomiske midler… ..offentliges ydelser – fx hjemmehjælp og hjælpemidler ..brugerbetaling på hjemmehjælp og hjælpemidler Halvdelen mener kommunerne anvender for lidt penge Halvdelen mener det er utilfredsstillende Halvdelen siger NEJ Stiger med alderen; region sjælland; haft kontakt mindst ugentligt Over 34 år; region sjælland; haft kontakt mindst månedligt Indkomst under DKK; haft kontakt mindst dagligt Beskæftigelse og mennesker med handicap ..muligheder for at få et arbejde… ..arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap… Næsten halvdelen mener der utilstrækkelige arbejdsmuligheder 1/3 er enige Kort/mellemlang videregående uddannelse; stiger med alderen; region sjælland; haft kontakt mindst månedligt 18-34 år Resultat oversigt

5 Det generelle syn på mennesker med handicap
Har du haft kontakt med et menneske med handicap det seneste år? 47% har haft kontakt månedligt det seneste år 24% har haft kontakt sjældnere end månedligt 29% har ikke haft kontakt Det er især følgende, der har haft kontakt månedligt det seneste år Kort/mellemlang videregående uddannelse 58% Alder: Personer over 34 år 47-51% vs. 38% for dem under 35 år * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

6 Det generelle syn på mennesker med handicap
Mener du, at der i DK er lige muligheder mellem mennesker med handicap og andre mennesker? 24% mener, der er høj grad af lige muligheder 61% mener, der er ringe grad af lige muligheder 15% ved ikke Det er især mænd, der mener, at der er høj grad af lige muligheder Køn: Mænd 31% vs. kvinder 18% Og det er især de personer, der har haft daglig kontakt med et menneske med handicap, som mindst mener, Daglig kontakt 15% vs. 25% for alle andre * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

7 Det generelle syn på mennesker med handicap
Skal mennesker med handicap kunne leve et liv så nær det normale som muligt? 97% siger JA 3% siger nej * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

8 Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har 18% mener ikke forholdene kan blive meget bedre 25% mener forholdene kan blive en del bedre 19% mener forholdene kan blive meget bedre 29% mener der er forskel alt efter type af handicap 10% ved ikke Mener ikke forholdene kan blive meget bedre Køn: Mænd 23% vs. kvinder 13% Region Nordjylland 26% vs. Region Sjælland 13% Mener der er forskel alt efter type af handicap Alder: 37% blandt år vs. 23% blandt 56+ år Mener forholdene kan blive en del/meget bedre 51% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt Når det gælder de ældre i Danmark, er der 79%, som synes forholdene for ældre kan blive en del/meget bedre vs. 44%, når det gælder de handicappede 44% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

9 Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til politikeres indsats over for mennesker med handicap 2% mener politikerne gør alt for meget/for meget 29% mener politikerne gør lidt for lidt 36% mener politikerne gør alt for lidt 21% mener det er forskelligt for forskellige grupper 11% ved ikke Mener politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt Alder: 54% blandt år vs % blandt andre aldersgrupper. Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 23% blandt år vs. 8-11% for andre aldersgrupper Højeste andel i Region Sjælland med 73% Når det gælder de ældre i Danmark, er der 75%, som synes politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt for de ældre vs. 65%, når det gælder de handicappede 65% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

10 Det generelle syn på mennesker med handicap
Generelle holdninger til det offentliges indsats for mennesker med handicap 1% meget tilfredsstillende 21% ret tilfredsstillende 33% ret utilfredsstillende 10% meget utilfredsstillende 22% forskelligt for forskellige grupper 13% ved ikke Mener det offentliges indsats er ret/meget utilfredsstillende Alder: 32% blandt år vs % for andre aldersgrupper Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 23% blandt de årige vs. 9-13% for andre aldersgrupper 49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst ugentligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt eller ikke har haft kontakt Når det gælder de ældre i Danmark, er der 56%, som synes, det offentliges indsats for de ældre er ret/meget utilfredsstillende vs. 43%, når det gælder mennesker med handicap 43% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

11 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 1 af 2) 22% mener kommunen bruger alt for få penge 30% mener kommunen bruger lidt for få penge 11% mener det er passende 5% synes kommunen bruge lidt for mange/alt for mange penge 28% ved ikke hvor mange penge der anvendes 5% ved ikke Mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge Andelen der mener dette passer stiger med alderen: 34% for år; 50% for år og 59% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 40% for år; 31% for år og 20% for 56+ år Der er forskel på regionerne: Laveste andel er 46% i Hovedstaden, der også har højeste andel (34%), der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ Højeste andel er 62% i Region Sjælland, der også har laveste andel (20%), der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ 61% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst ugentligt vs. 42% blandt dem der ikke har haft kontakt 52% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

12 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 2 af 2) Når det gælder de ældre i Danmark, er der 60%, som synes kommunen bruger alt for få/lidt for få penge til de ældre vs. 52%, når det gælder mennesker med handicap. Andelen der mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge til de ældre stiger med alderen: 34% for år; 60% for år og 68% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 36% for år; 23% for år og 16% for 56+ år * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

13 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Generelle holdninger til det offentliges ydelser til mennesker med handicap – fx hjemmehjælp og hjælpemidler 2% meget tilfredsstillende 17% ret tilfredsstillende 34% ret utilfredsstillende 16% meget utilfredsstillende 18% forskelligt fra kommune til kommune 14% ved ikke Mener det offentliges ydelser er ret/meget utilfredsstillende Alder: 35% blandt år vs % for ældre aldersgrupper Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 27% blandt år vs. 9-14% for ældre aldersgrupper Der er forskel på regionerne: Laveste andel er 44% i Region Midtjylland, og højeste andel er i Region Sjælland med 58% 56% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 45% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt Når det gælder de ældre i Danmark, er der 58%, som synes, det offentliges ydelser er ret/meget utilfredsstillende til ældre vs. 50%, når det gælder mennesker med handicap 50% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

14 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre
Mener du, at der skal være brugerbetaling på hjemmehjælp og hjælpemidler til mennesker med handicap? 2% siger ja 56% siger NEJ 13% siger i nogen grad 27% mener, det skal afhænge af indkomst/formue 2% ved ikke Det er især følgende som siger NEJ: Personer med indkomst under DKK 58% vs. 47% blandt dem med indkomst på DKK og derover 64% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst dagligt vs. 53% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt/ikke haft kontakt Når det gælder de ældre i Danmark, er der 48%, som siger NEJ til brugerbetaling for ældre vs. 56%, når det gælder de handicappede. Andelen der siger ’det afhænger af indkomst/formue’ er 36% når det gælder ældre vs. 27% når det gælder mennesker med handicap. * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

15 Beskæftigelse og mennesker med handicap
Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med handicap 3% helt tilstrækkelige arbejdsmuligheder 12% ret tilstrækkelige arbejdsmuligheder 35% ret utilstrækkelige arbejdsmuligheder 10% helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder 23% forskelligt for forskellige grupper 16% ved ikke Det er især følgende, som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder Kort/mellemlang videregående uddannelse 53% Andelen, der mener dette, stiger med alderen: 41% for år; 40% for år og 50% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 27% for år; 18% for år og 11% for 56+ år Højeste andel er i Region Sjælland med 52% og laveste andel er 40% i Region Midtjylland 49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 39% blandt dem der ikke har haft kontakt 45% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

16 Beskæftigelse og mennesker med handicap
Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke en anden for at få arbejde? 10% er helt enig 24% er overvejende enig 10% er overvejende uenig 7% er helt uenig 38% mener, det afhænger af handicappet 10% ved ikke Der er følgende forskelle: Alder: 42% blandt de årige er helt/overvejende enige vs % for de ældre aldersgrupper 34% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

17 Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013
Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har ’Mener forholdene kan blive en del/meget bedre’ er faldet fra 74% i 2000 til 44% i 2013 ’Mener der er forskel alt efter type af handicap’ er omvendt steget fra 10% i 2000 til 29% i 2013 Faldet i andelen, der mener, at forholdene kan blive en del/meget bedre kan reelt være faldet, da der alt andet lige må være sket forbedringer siden efteråret Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’der er forskel alt efter type af handicap’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 2 af 2) Andelen der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ er steget fra 18% i 2000 til 28% i 2013 En del af forskellen vil helt sikkert skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ ved ikke hvor mange penge der anvendes’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med handicap Andelen som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder, er faldet fra 61% i 2000 til 45% i 2013, mens andelen der siger, det er forskelligt for forskellige grupper, er steget fra 16% til 23% Faldet i andelen, der mener, at ’der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder’ kan reelt være faldet, da der alt andet lige må være sket forbedringer siden efteråret Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ det er forskelligt for forskellige grupper’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000.

18 Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013
Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke en anden for at få arbejde? Andelen som er helt/overvejende enige, er faldet fra 73% i 2000 til 34% i 2013, mens andelen der siger, det afhænger af handicappet, er steget fra 13% til 38% Faldet i andelen, der ’er helt/overvejende enige’ kan reelt være faldet. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’det afhænger af handicappet’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000.

19 Appendiks *Henning Olsen, 2000:
Holdninger til handicappede - En surveyundersøgelse af generelle og specifikke holdninger Undersøgelsen blev gennemført som personlige interviews repræsentativt for den danske befolkning. Der blev gennemført 1035 interviews i efteråret 1999, der efterfølgende blev rapporteret i 2000. Undersøgelsen tema var: At afdække den voksne befolknings holdninger til handicappede og holdningernes bestemmende parametre Resultaterne for denne undersøgelse kan ikke sammenlignes direkte med resultaterne for 2013 undersøgelsen, da metoderne til at opnå svarene er forskellige. Forskel i undersøgelsesmetode kan betyde forskel i niveauerne for tallene, hvorfor det vil være svært at vide, hvad der er udvikling og hvad der er metodeforskel.


Download ppt "Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google