Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion ved Anne Reuss

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion ved Anne Reuss"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion ved Anne Reuss
Ventetid Introduktion ved Anne Reuss

2 Ventetid Denne gennemgang indeholder følgende punkter: Generelt
Ventestatus Kobling af ventetid Henvisningsmåde og Afslutningsmåde Eksempler Information – hvor finder jeg vejledningerne

3 Generelt Alle planlagte kontakter har en henvisning
På alle planlagte kontakter skal der være registreret venteoplysninger Ventetid skal ses ud fra patientens synsvinkel Der indberettes følgende til Landspatientregisteret i forbindelse med ventetid: Henvisningsdato Henvisningsmåde Henvisningsdiagnose Ventestatus Afslutningsmåde Evt. afslag på behandlingstilbud

4 Ventestatus Ventestatus angives som perioder, hvor patienten venter og hvor patienten ikke venter Ventestatus registreres med datoangivelse (start og slut) Den første ventestatus skal starte på henvisningsdatoen Ventestatus kan skifte i venteperioden Ventestatus skal dække en sammenhængende periode dvs. den foregående ventestatus skal slutte dagen før den næste starter

5 Ventestatus Ventende 11 Ventende på udredning
12 Ventende på behandling 13 Ventende, omvisiteret fra andet afsnit 14 Ventende pga. manglende oplysninger 15 Ventende på assistance Ikke ventende 21 Ikke ventende på udredning- /behandling 22 Ikke ventende til kontrol 23 Ikke ventende efter patientens ønske 24 Ikke ventende pga. udredning- /behandling på andet afsnit 25 Ikke ventende under udredning 26 Ikke ventende under behandling

6 Kobling af ventetid Venteperioder kobles ved hjælp af afslutningsmåde og henvisningsmåde samt angivelse af det afsnit som patienten afsluttes til og afsnittet patienten henvises til Venteperioder for samme sygdom kan kobles over 2 eller flere patientkontakter Parallelle kontakter for samme sygdom kan kobles Patientkontakterne kan være på samme afsnit, samme sygehus eller på forskellige sygehuse For at kunne koble ventetiden er det meget vigtigt at der anvendes både de korrekte afslutningsmåder og henvisningsmåder, samt at afsnitsbetegnelserne er korrekte F = afsluttet til/henvist fra sygehusafsnit G = afsluttet til/henvist fra sygehusafsnit, venteforløb K = afsluttet til sygehusafsnit, (hjemmet) L = afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet)

7 Sammenkædning eller kobling
3 kontakter omfattende udredning, behandling og kontrol og som afløser hinanden i en kæde. En del af behandlingen (stråleterapien) foregår dog parallelt på andet stamafsnit og denne kontakt knyttes til kæden. Ovenstående skal eksemplificere principperne i sammenkædning af kontakter. hvis disse principper følges vil alle kontakter, der vedrører en pakke, efterfølgende kunne samles.

8 Afslutning- og Henvisningsmåder
F = afsluttet til/henvist fra sygehusafsnit G = afsluttet til/henvist fra sygehusafsnit, venteforløb K = afsluttet til sygehusafsnit, (hjemmet) L = afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet)

9 Udredning over flere kontakter
Eksempel: Patienten er startet udredning på afdeling A, som beslutter at sende patienten til yderligere udredning på afdeling B Afdeling A ventestatus 11, ventende på udredning ventestatus 25, ikke ventende under udredning Husk Afslutningsmåde ”G” Afdeling B Husk Henvisningsmåde ”G” ventestatus 11, ventende på udredning ventestatus 25, ikke ventende under udredning

10 Udsættelse af og udeblivelse i forhold til planlagt fremmøde
Eksempel: Patienten har en mødedato d , men melder afbud d pga. ferie. Patienten får en ny mødedato d ventestatus 11, ventende på udredning ventestatus 23, ikke ventende efter patientens ønske ventestatus 25, ikke ventende under udredning Hvis patienten melder afbud pga. sygdom, ferie eller af anden årsag, skal afsnittet altid finde den første ledige tid til patienten.

11 Ønske om betænkningstid
Eksempel: Efter endt udredning indkaldes patienten til samtale d med henblik på afgivelse af informeret samtykke. Samtidig bookes en tid til indlæggelse til behandlingen d Ved samtalen udbeder patienten sig imidlertid betænkningstid i ca. en uge, og man booker derfor en ny tid til patienten til d , hvor patienten indlægges ventestatus 11, ventende på udredning ventestatus 25, ikke ventende under udredning ventestatus 12, ventende på behandling ventestatus 23, ikke ventende efter patientens ønske

12 Information Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” som indeholder vejledning og regler for indberetning af data til Landspatientregisteret. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” i elektronisk udgave. WW.SST.dk/patientregistrering Denne udgave vil løbende blive opdateret. Det vil fremgå at notat som ligger samme sted, hvilke beskrivelser der er opdateret. Vejledningen: Pakkeforløb for kræftpatienter vil blive tilgængelig på samme sted som Fællesindholdet.

13


Download ppt "Introduktion ved Anne Reuss"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google