Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Körper-koordinationstest für Kinder (KTK)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Körper-koordinationstest für Kinder (KTK)"— Præsentationens transcript:

1 Körper-koordinationstest für Kinder (KTK)

2 Formål med analyser: Undersøge forhold, som kan have betydning (forudsige) præstationen ved udførelse af de enkelte KTK test: Baglæns balance, Hink, Sidehop og Pladeforflytning hos til 7-årige børn fra 43 børnehaver og sammenligne dette med forudsætninger for anvendelse af tysk normmateriale. Opstille en model for den samlede KTK test, som inkluderer variablerne, som har betydning for de enkelte tests.

3 Varaibler: Respons: BB_sum (Sum af i alt 9 forsøg på 3 tykkelser)
Hink_sum (Sum af højre + venstre ben) Sidehop_sum (sum af 2*15 sek.) Flyt_sum (sum af 2*20 sek.) KTK_sum (summen af de 4 test) Forklarende: Testalder (alder ved testtidspunkt i år) Testtid (tidspunkt på dagen) Højde (højde i cm) Køn_cpr (pige = 0, dreng = 1) Cole_overvægt (normal=0, ovevægtig=1) Etnicitet (Kaukasier = 0, Asien = 1, Mellemøsten = 2, Afrika =3) Kun_Line (To testledere = 0, Kun én testleder = 1) Ukonc (koncentreret = 0, ukoncentreret = 1 Fodtøj (sko=0, sokker/bare tæer eller en kombination = 1) Få studier som har undersøgt forholdet mellem motoriske evner, kognition og præstationer i skolen. Ikke repræsentativ!!. Efter tre år (90% drenge og 94% piger havde efter 3 år gode motoriske evner – kontrolgruppen 46% og 83%)

4 Beskrivende statistik:
Eksempel Hink Histogram Qnorm plot

5 Beskrivende statistik:
Tabel 1. Etnicitet og antropometriske data, illustreret ved medianværdi, gennemsnit, standardafvigelse og minimum og maksværdien. Tabel 2. KTK råsocre, illustreret ved medianværdi, gennemsnit, standardafvigelse og minimum og maksværdien samlet og for overvægtige fordelt på køn. Piger n=283 Drenge n=283 P Total n=567 Alder (år) 5.86 5.86±0.29 ( ) n=283 5.83 5.84±0.28 ( ) ttest 0.57 5.85 5.85±0.29 n=566 Højde (cm) 116.5 116.4±4.94 ( ) 116.5±5.31 ( ) 0.78 116.4±5.13 (98-134,5) Vægt (kg) 20.9 21.3±2.95 ( ) 21.3±3.05 ( ) rank 0.72 21.3±3.00 BMI (kg/m2) 15.47 15.67±1.43 ( ) 15.45 15.64±1.43 ( ) 0.68 15.64±1.38 ( ) Talje omkreds (cm) 54.30 54.9±4.11 ( ) 53.7 54.18±3.87 (46, ) 0.01 54.07 54.54±4.01 ( ) Etnicitet Kaukasier Mellem- østen Asien Afrika n=240 n=27 n=14 n=3 n=237 n=23 n=13 n=10 n min max median mean s.d p KTK sum Piger Drenge 284 283 28 21 192 198 106 95 105 98 30 31 ttest <0.01 BB_sum Piger Drenge 4 69 62 34 33 14 Hink_sum 47 54 15 12 16 9 10 rank Sidehop_sum 1 67 52 27 8 0.09 Flyt_sum 42 41 29 5 6 0.23 Overvægt Nej Ja Nej-piger Ja-piger Nej-drenge Ja-drenge 507 60 245 39 262 35 162 149 103 93 97 99 84 <0.05 0.07

6 Regressionsanalyse: BB_sum: Testalder, kun_Line, ukonc, køn, fodtøj, etnicitet, højde Hink_sum: Testalder, kun_Line, ukonc, køn, fodtøj, overvægt Sidehop_sum*:Testalder, kun_Line, ukonc, fodtøj, etnicitet, testtid (0.51) Flyt_sum: Testalder, kun_Line, ukonc, etnicitet, *Testtid repræsenterer forskel mellem køn (?)

7 Multipel regressionsanalyse KTK_sum endelig model
R2 uden testalder

8 Figur 2. Test om residualerne i modellen stiger med stigende. Fig. 3
Figur 2. Test om residualerne i modellen stiger med stigende Fig. 3. Undersøgelse af antagelsen, at der er en lineær værdier. sammenhæng mellem alder og KTK_sum. Model check KTK_sum

9 Højde Testalder

10

11 Er der en effekt for drengene?
Multipel regressionsanalyse KTK_sum inkl. interaktionsled mellem køn og etnicitet. . Effekt for piger.. Ekstra effekt for drenge.. Tabel 4. Gennemsnitlig forskel i KTK sum mellem kønnene og børnene fra Mellemøsten. n Gennemsnit KTK_sum Piger Kaukasier Piger Mellemøsten 295 30 92.3 91.4 Drenge Kaukasier Drenge Mellemøsten 286 29 92.1 62.1 Er der en effekt for drengene?

12 Konklusion: Normmateriale KTK_sum Køn Køn Hink_sum BB_sum Sidehop_sum Hink_sum Testalder etc KTK_sum > 35 point per år i denne aldersgruppe justeret køn etc. En testleder negativ effekt Ukoncentreret negativ effekt Overvægt? (problem med testalder og højde – højde ekskluderes??)

13 Problemer? Detaljeringsgrad af variabler Præcision af variabler eks. ukonc. Cluster – hvilken model/ standardiseret normplot? Hvordan sikrer jeg betydningen af alder og evt. betydning af BB_sum i fremtidige analyser?

14 Movement Assesment Battery - 2 (Movement ABC-2)
Figur 2.


Download ppt "Körper-koordinationstest für Kinder (KTK)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google