Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udsatte familiers bosætnings- mønstre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udsatte familiers bosætnings- mønstre"— Præsentationens transcript:

1 Udsatte familiers bosætnings- mønstre
og baggrundsforhold Mette Lausten SFI

2 Dataafgrænsning: Bosætningsmønstre og baggrundsforhold
Hvad er en udsat familie? Hvilke baggrundsforhold karakteriserer udsatte familier? Flytter de rundt mellem kommuner ? (Bosætningsmønstre), og Har baggrundsforhold og flyttemønstre har ændret sig over tid, fra 1993 til 2007? Registerdata på Danmarks Statistik for alle 0-17-årige i de tre år. Tre ’nedslags’-år: 1993, 2000 og 2007 Den gamle kommunestruktur er videreført ind i 2007 Dataafgrænsning:

3 En familie er udsat, hvis barnet er:
visiteret til en forebyggende foranstaltning: eller anbragt efter §52, stk. 3, nr. 8, i: Aflastningsophold (§52, stk. 3, nr. 5) Personlig Rådgiver (§52, stk. 3, nr. 6) Fast kontaktperson (§52, stk. 3, nr. 7) Økonomisk støtte til kost/efterskole (ophørt i 2005) Formidling af praktikophold (§52, stk. 3, nr. 9) Familiepleje Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Kost/efterskole (inkl. skibsprojekt mv.) Eget værelse (og lign.) Ingen skelnen mellem frivillig eller med tvangsanbringelser Definitionerne er fra datakilden: Danmarks Statistik

4 Faktisk antal udsatte børn, 1993-2007
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistik

5 Baggrundsforhold for mor:
Udsatte familiers karakteristika Baggrundsforhold for mor: Etnicitet Civilstand Socioøkonomiske faktorer: Boligforhold Kriminalitet Sygdom Uddannelsesniveau Arbejdsmarkedstilknytning Indkomstniveau

6 Forebyggende foranstaltninger
Børnenes karakteristika 2007 Forebyggende foranstaltninger Anbragte Rest-populationen 0-17-årige Andel drenge 60,0 54,5 51,1 Psykiatrisk diagnose 19,4 19,1 1,9 Andel danske 87,8 91,4 90,3 Andel indvandrere 4,7 3,8 2,3 Andel efterkommere 7,5 4,8 7,3

7 Odds ratios fra logistisk regression:
Baggrundsfaktorer med større sandsynlighed for anbringelse 1993 2000 2007 Mor enlig eller ny familie 4,8 4,9 4,7 Mor pensionist/kontanthj.modt 4,5 4,3 3,7 Mor ingen uddannelse 2,6 3,0 Mor dømt for kriminalitet 2,8 2,9 Mor dårlige boligforhold 3,2 3,8 Odds ratios fra logistisk regression:

8 Antal risikofaktorer Antal risikofaktorer for barnet: 1993 4,7 15,4
Anbringelser: 1 2 3 4 5 Gnst. Antal 1993 4,7 15,4 35,2 29,2 13,2 2,3 2,38 2000 4,8 14,9 28,5 36,0 13,7 2,1 2,45 2007 4,9 15,9 30,3 35,3 12,6 1,0 Rest-populationen: 47,1 33,4 14,5 3,6 0,6 0,0 0,77 51,1 29,9 3,5 0,5 0,69 57,8 28,4 10,3 3,1 0,4 0,60

9 0-17-årige, der anbringes i 2007 Tilflyttere og anbragt i 2007
Gnst. antal risikofaktorer, 2007 Landsgennemsnit = 2,38 0-17-årige, der anbringes i 2007 Tilflyttere og anbragt i 2007

10 Tilflyttere og anbragt i 2007
Mødre, der ikke har en uddannelse, 2007 Alle 0-17-årige i 2007 Tilflyttere og anbragt i 2007 Gennemsnit = 21,8 % Gennemsnit = 72,2 %

11 Tilflyttere og anbragt i 2007
Mødre, der er førtidspensionister eller kontant- hjælpsmodtagere, 2007 Alle 0-17-årige i 2007 Tilflyttere og anbragt i 2007 Gennemsnit = 12,1 % Gennemsnit = 55,8 %

12 Tilflyttere og anbragt i 1993
Tilflyttere i perioden Alle 0-17-årige i 1993 Tilflyttere og anbragt i 1993 Gennemsnit = 13,9 % Gennemsnit = 5,7 ‰

13 Tilflyttere og anbragt i 2007
Tilflyttere i perioden Alle 0-17-årige i 2007 Tilflyttere og anbragt i 2007 Gennemsnit = 11,3 % Gennemsnit = 4,5 ‰

14 Opdeling af de gamle kommuner
Bykommuner i Hovedstadsområdet Bykommuner uden for Hovedstadsområdet Landkommuner Udkantskommuner Kilde: Landdistriktsredegørelse 2007 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, april 2007)

15 af udsatte børn, der anbringes i 2007
Netto- tilflytning af udsatte børn, der anbringes i 2007 Bykommuner i Hovedstadsområdet Bykommuner uden for Hovedstadsområdet 30% 59% Landkommuner Udkantskommuner 66% 34%

16 Nettoafgang fra: Nettotilgang til:
Netto-tilgang af børn, der anbringes ( ) Nettoafgang fra: Bykommuner i Hovedstadsområdet Nettotilgang til: Bykommuner uden for Hovedstadsområdet Landkommuner Udkantskommuner Tilgang til: 9% Bykom i H 54% Bykom uden for H 36% Landskom 51% Udkantskom


Download ppt "Udsatte familiers bosætnings- mønstre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google