Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metoder til organisatorisk brugerinddragelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metoder til organisatorisk brugerinddragelse"— Præsentationens transcript:

1 Metoder til organisatorisk brugerinddragelse
Seminar om organisatorisk patientinvolvering i Finsencentret Metoder til organisatorisk brugerinddragelse

2 Formål Inspiration til metoder til organisatorisk brugerinddragelse, der kan tilpasses jeres patient-/pårørendegrupper og valgte temaer. Præsentation af et lille udvalg af metoderne – og et indtryk af ressourcekrav i og udbredelsen af disse metoder – og hvad EEB kan tilbyde. 35 minutter i alt Spørgsmål & kommentarer er velkomne

3 Muligheder for organisatorisk brugerinddragelse
Scenarie 1 – Kvantitative data uddybes vha. kvalitative data Interview (individuelle, gruppe, telefon) Vurdering af skriftligt informationsmateriale Hvordan vil I vurdere det skriftlige informationsmateriale (tidspunkt for udlevering, indhold, relevans, læsevenlighed) – hvad kunne være bedre? Hvornår har I modtaget materialet, hvornår har I læst materialet, hvordan har I evt. prioriteret i, hvad I skulle læse (først)? Feedbackmøde Personalet deltager  mulighed for at stille spørgsmål, teste ideer. Fx Vi overvejer at lave en patienthåndbog, hvori vi også informerer om døgnrytmen i afdelingen osv. Hvilke informationer, vurderer I, er relevante at have med i sådan en patienthåndbog? Tekstdagbøger Efter udskrivelse: Vil du skrive, hvad du er i tvivl om i forhold til din behandling mm. efter du er kommet hjem? Under indlæggelse: Hvad er din oplevelse af det skriftlige informationsmateriale, du har fået udleveret? Hvornår fik du materialet, hvornår læste du det, hvilke tanker gjorde du dig, da du læste materialet, hvilke spørgsmål rejste der sig hos dig, da du læste materialet, hvilke ideer har du evt. til forbedringer? Fx LUP – Indikerer uoverensstemmelse i patienternes og personalets oplevelse af udlevering af skriftligt informationsmateriale. Relativ stor andel svarer, at de ikke har modtaget skriftligt informationsmateriale, mens plejepersonalet oplever, at de uddeler meget skriftligt informationsmateriale.

4 Muligheder for organisatorisk brugerinddragelse
Scenarie 2 – Kvalitative data suppleres med kvantitative data Spørgeskema (papir/elektronisk) Udleveres/sendes ved udskrivelsen/efter besøg i ambulatoriet med fokus på udvalgte temaer Fx fokus på, hvor stor en andel af patienterne, der oplever, at der ikke afsættes tilstrækkelig tid til dem under deres ophold i Finsencentret. ”5 hurtige spørgsmål” (tablet) Udfyldes under patientens ophold i Finsencentret/på vej ud. Fx fokus på patientens oplevelse af at være ventet, blive mødt med interesse, mulighed for at tale uforstyrret med personalet. Optælling Hvor mange patienter får udleveret en patienthåndbog – og hvor mange patienter bruger den i forbindelse med lægesamtaler. Udgangspunkt i kvalitativt datamateriale – efterspørgsel på viden om udbredelsen af nogle af de udfordringer, OA peger på.

5 Flere scenarier… Fokus på patienternes oplevelse af sammenhæng i forbindelse med overflytning til ny afdeling  skyggemetode – fokus på, hvad patienten ved om det, der skal ske i den nye afdeling – selve overførslen – modtagelsen – kontinuitet i personale, information. Hvordan forløber overgangen retur til stamafdeling? Fokus på patienternes oplevelse af nye lokaler (efter flytningen)  skyggemetode – fokus på hvordan patienterne oplever lokalerne, når de kommer i afsnittet første gang (skiltning, modtagelse, venteområde, sengestuer mv.) ELLER  fotodagbøger – patienterne opfordres til at tage billeder af det, de oplever hhv. positivt og negativt ved de nye lokaler. Kræver et opfølgende interview.

6 Direkte patientfeedback-møde
Setup To-tre grupper repræsenteret (fx. også regionsrådsmedlemmer) Interview- og refleksionsrunde Egner sig til inddragelse af patienter/pårørende, der vurderes kognitivt og sprogligt i stand til at deltage i mødet. Ressourcekrav Rekruttering, planlægning, udvikling af interviewguide, opfølgning på mødet mv. Facilitatorer/interviewer, medarbejdere & ledelsesrepræsentanter EEB kan hjælpe med interviewguide, afholdelse af feedbackmødet (facilitator og interviewer)+ evt. opfølgende prioriteringsmøde Udbredelse ONK, Neurocentret – Herlev Hospital, Hillerød Hospital m.fl. Alle psykiatriske centre i Region H

7 Tekst- og fotodagbøger
Setup Fotodagbøger: Kamera med instruktioner til opgaven - Interview med udgangspunkt i billederne Tekstdagbøger: Hæfte med instrukser til opgaven – evt. opfølgning med interview Egner sig til inddragelse af patienter/pårørende, der vil kunne håndtere et kamera, og som vurderes kognitivt egnede til at indgå i et interview (fotodagbøger). Ved tekstdagbøger er det en forudsætning, at patienten/den pårørende er i stand til at kunne udfylde dagbogen (også sprogligt). Ressourcekrav Fotodagbøger: Rekruttering, anskaffelse af kameraer, udvikling af interviewguide, fremkaldelse af billeder, afholdelse af interview, opsamling og opfølgning. Tekstdagbøger: Rekruttering, print og udlevering af dagbøger, indsamling og opsamling, opfølgning EEB kan hjælpe med interviewguideskabelon, skabelon til referat af interview og tekstdagbogsskabelon. Udbredelse Fotodagbøger: Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus, Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital Tekstdagbøger: Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital (hvordan oplever patienterne den første dag på afdelingen med særlig fokus på bl.a. tiden før mødet med lægen, selve mødet med lægen og med sygeplejersken, tiden hvor kvinden får taget prøver og undersøgelser). Fulgt op af gruppeinterview.

8 Skyggemetode Setup Ressourcekrav Udbredelse
Følge i patient/pårørendes fodspor – observation & interview Fokus på fx kontakter, tid, hændelser Egner sig umiddelbart til inddragelse af de fleste patienter/pårørende Ressourcekrav Rekruttering, selve skygningen, opsamling og opfølgning. EEB kan hjælpe med skabelon til observationsnoter og observationsrapport + guide til skygning. Udbredelse HÆM, Region H Wayfindingsprojekt, Hjertemedicinsk Afdeling + Geriatrisk Afdeling, Gentofte Hospital, Kirurgisk Afdeling, Køge Sygehus, Neurologisk Afsnit, Bornholms Hospital. NYT: Studerende på Holbæk Sygehus.

9 Afsluttende bemærkninger
Metoderne kan med fordel kombineres & tilpasses jeres kontekst Hvordan kommer vi videre? Metodeworkshops med undervisning og sparring i: Mindre spørgeskemaundersøgelser Interview, herunder fotodagbøger Skyggemetoden Og

10


Download ppt "Metoder til organisatorisk brugerinddragelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google