Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra inkontinensproblem til bevilling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra inkontinensproblem til bevilling"— Præsentationens transcript:

1 Fra inkontinensproblem til bevilling
Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune

2 Hvad skal vi høre om? Kontinenssygeplejerskerne,- hvem er vi?
Samarbejdspartnere Bevillingsgrundlag Udfordringer Bevillingen

3 Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune
Ældreområde Vest 2 kontinenssygeplejersker Ældreområde Sydvest Ældreområde Øst Ældreområde Nord 3 kontinenssygeplejersker Ældreområde Centrum 1 kontinenssygeplejerske

4 Kontinenssygeplejersken i Aalborg Kommune
Bevillingskompetence indenfor: Bleer Katetre og tilbehør Stomiprodukter PEG sonde Tracheo- og laryngectomi produkter

5 Kontinenssygeplejersken
Samarbejdspartnere Kontinenssygeplejersken Kontinenskontakt-personer på plejehjem og i hjemmepleje Øvrigt plejepersonale på plejehjem, i hjemmeplejen, på handicapinstitutioner Borger og pårørende Hjemmesygeplejersker Praktiserende læge, sygehus Leverandører

6 Hvor kommer besked om problemet fra?
Borger Pårørende Plejepersonale Visitator Andre

7 Hvordan behandler kontinenssygeplejersken henvendelsen?
Vurderer behov for sygeplejefaglig indsats forud for lægekontakt Problemets karakter Væske-, vandladningsskema Evt blevejning Medicin Mavetarmfunktion Vandladningsvaner/muligheder Boligindretning Etc

8 Hvordan behandler kontinenssygeplejersken henvendelsen?
Borger henvises til: At følge kontinenssygeplejerskens råd i en given periode. Selv at kontakte egen læge mhp: behandling, udredning anmodning om hjælpemiddel

9 Lovmæssige bevillingsgrundlag
Aalborg Kommune: (Myndighedssekretariatet) Lægedokumenteret behov for et inkontinenshjælpemiddel Borgere > 18 år Vilkår: ( Serviceloven § 112) Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af funktionsnedsættelsen Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet Nødvendigt for at kunne udøve et erhverv Pligt: ( Retssikkerhedsloven § 10, 11 og 12) Borger har pligt til at medvirke til få oplysninger frem, som er nødvendigt for at afgøre hvilket hjælpemiddel, de er berettiget til. Ønsker borger ikke at fremskaffe ønskede oplysninger, afgøres der på de oplysninger, der haves. Borger har ret til at anke kommunens afgørelse. Juni 2013

10 Anmodning om bevilling modtages fra:
Egen læge Kirurgiske- og medicinske afdelinger (inden og udenfor regionen) Rehabiliteringsafdelinger (inden og udenfor regionen)

11 ”Drømme” anmodning om bevilling

12 ”Problematisk” formuleret anmodning om bevilling

13 Udfordringer = fast arbejde til kontinenssygeplejerskerne
Meget kort formuleret anmodning Funktionsnedsættelsen og årsag er ikke beskrevet Anmodningen sendes på baggrund af den tilstand borgeren har været i under indlæggelsen Anmodning sendes også selvom borger er henvist til udredning på speciale afdeling Anmodningen kan være skrevet af sagsbehandler, sygeplejerske eller sosu assistent Anmodning om bevilling fra forskellige afdelinger til samme borger

14 Krav til produkter på bevillingen
Bedst og billigst Tilpasses den enkelte borgers behov

15 Bevillingen Forud for endelig bevilling: Selve bevillingen
Altid minimum telefonisk kontakt til borger Borger har mulighed for ”fritvalg” af produkter og leverandør Selve bevillingen Oprettes elektronisk ved leverandør og er derfor øjeblikkelig aktiv Angivelse af stk pr dag/uge/måned Bestilling af produkter til max 3 måneder Kopi af bevilling sendes til borger Kun kontinenssygeplejersken kan oprette og ændre bevillingen Opfølgning på bevilling: Bevillingen kan altid ændres i forhold til borgers behov Opfølgning på bevillingen x 1/år

16 Spørgsmål?


Download ppt "Fra inkontinensproblem til bevilling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google