Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rehabilitering i hjemmet gør en forskel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rehabilitering i hjemmet gør en forskel"— Præsentationens transcript:

1 Rehabilitering i hjemmet gør en forskel
Birgitte Bennedsgaard Thyborøn-Harboøre Kommune Teresa Bjorholm Lemvig Sygehus Nyborg,

2 Mål At borgerne sikres en god og sammenhængende genoptræning/ rehabilitering med udgangspunkt i deres træningsbehov på tværs af sektorene At eliminere den ”grå zone” At bibeholde apopleksiramtes livskvalitet At undersøge hvilken effekt har en ny organisationsmodel mellem sygehus og kommuner, herunder hjemmetræning under indlæggelsen, på apopleksiramtes selvhjulpenhed Nyborg,

3 Følgende områder skal styrkes
Det tværsektoriale samarbejde bl. a. ved ansættelse af 3 projektpersoner - 1 ergoterapeut - 2 halvtids fysioterapeuter Udviklingsarbejde vedr. genoptræning af apopleksiramte bl. a. ved træning/rehab. I eget hjem Undervisning af den apopleksiramte og dennes pårørende bl. a. ved en tidlig dialog i forløbet Nyborg,

4 Samspillet mellem amt og kommune i apopleksiforløbets fire faser
SYGEHUS KOMMUNE AKTIVFASE VEDLIGEHOLDELSE-og RESOCIALISERINGS- FASE AKUTFASE UDSLUSNINGS- FASE AKUTFASEN: - tidsrum hvor sygdommen opstår AKTIVFASEN: - tidsrum hvor patienten aktiveres såvel på sygehuset i hjemmet UDSLUSNINGSFASEN: - tidsrummet hvor man planlægger udskrivningen og udskrivningen skér VEDLIGEHOLDELSE/ RESOCIALISERING: - tidsrummet efter hjemkomsten, hvor funktions- og færdighedsniveauet skal fastholdes Nyborg,

5 Fælles forudsætninger i amtet og kommunerne
Politisk målsætning Ledelses fokus Uddannelse af medarbejdere Fælles kontinuerlig evaluering Tværfaglig tværsektoriel fleksibilitet Nyborg,

6 Evaluering FIM FAI Fokus interview - patienter - pårørende
Erfaringsindsamling Nyborg,

7 Resultater og erfaringer
Flere selvhjulpne patienter Forbedret funktionsniveau ved udskrivning Forbedret funktionsniveau efter udskrivning til 6 mdr. efter Erkendelsesproces for patienterne Fastholdelse af status/roller for patienterne Glidende overgang fra sygehus til hjemmet Ingen genindlæggelser og ingen causa socialis indlæggelser Nyborg,

8 Hvordan så vores verden ud?
Pt.forløbet var en tværsektoriel opgave med fælles ansvar og mål Rehabiliteringen blev planlagt og udført af det samme tværsektorielle apopleksiteam under indl. og efter udskriv. Ergo- og fysioterapeuter var ansat på tværs af sygehus og kommuner. Hjemmerehabilitering under indlæggelsen. Hjemmeplejen deltog aktivt i hjemme- rehabilitering under indlæggelsen. FIM blev anvendt til registrering af patienternes funktionsniveau, ved at måle hvad pt. GØR og ikke hvad pt. KAN. Nyborg,

9 Hvordan ser vores verden ud i dag?
Samarbejdsaftalen er opsagt d Ingen fælles organisation/ økonomi Ny Rehab. afd etableret på LS Der arbejdes med lærings- og miljø udvikling Fleksibilitet minimeret ml. sektorene Hjemmetræning foregår – på trods Den gamle samarbejdskultur forsøges fastholdt ”Anderledes pt.forløb” Fortsat fokus på de apopleksiramte i de to kommuner Vi venter i spænding??? Nyborg,


Download ppt "Rehabilitering i hjemmet gør en forskel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google