Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nabe marts 2010 1 Organdonation Hospitalspræstens funktion Ritualer – ved afsked med en hjernedød v. Henning Nabe-Nielsen, præst, RH.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nabe marts 2010 1 Organdonation Hospitalspræstens funktion Ritualer – ved afsked med en hjernedød v. Henning Nabe-Nielsen, præst, RH."— Præsentationens transcript:

1 nabe marts 2010 1 Organdonation Hospitalspræstens funktion Ritualer – ved afsked med en hjernedød v. Henning Nabe-Nielsen, præst, RH

2 nabe marts 2010 2 3 præster på RH Gudstjenester – andagter i kirken Ritualer – dåb, nadver, vielser, andagter Stå til rådighed for patienter, pårørende og personale for samtaler om åndelige/eksistentielle spørgsmål. Sjælesorg.

3 nabe marts 2010 En undersøgelse af patienters tanker om helbred, tro og religiøsitet. Rigshospitalet 1.10.2005-1.3.2006 480 spørgeskemaer fra 31 afdelinger Svarprocent: 55% 41 spørgsmål. • 29 ang. religiøsitet, trosrelateret adfærd og attituder (10 identisk med værdiundersøgelsen 1999, 8 ang. forandringer på det religiøse/eksistentielle område) • 4 ang. egne vurderinger af helbred • 8 ang. baggrundsoplysninger (alder, køn, afd. m.m.) • Nadja Ausker, Religionssociolog Peter la Cour, Psykolog Christian Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Blicher Mørk, hospitalspræster RH

4 nabe marts 2010 Den Danske Værdiundersøgelse og Patienttroundersøgelsen Uanset om du går i kirke eller ej, vil du så mene, at du er et troende menneske, ikke-troende menneske eller overbevist ateist? 76,5% i Den Danske Værdiundersøgelse og 72% i Patienttroundersøgelsen mener, at de er troende mennesker! 79,7% af kvinderne er troende overfor 62,9% af mændene (der i stedet er ikke-troende 28,4%) Kilde: Den Danske Værdiundersøgelse

5 nabe marts 2010 En undersøgelse af patienters tanker om helbred, tro og religiøsitet 480 respondenter. (867 uddelte spørgeskemaer) Har din tro ændret sig i forbindelse med din sygdom / hospitalsindlæggelse? Mere Det samme MindreTotal Opfattelse af sygdom: Meget alvorlig 16 12,8% 108 86,4% 1 0,8% 125 100% Alvorlig 18 7,5% 218 91,2% 3 1.3% 239 100% Mindre alvorlig 3 3,6% 78 94,0% 2 2,4% 83 100% Total 37 8,3% 404 90,4% 6 1,3% 447 100% - Af dem med meget dårligt helbred er 31,3% blevet mere troende overfor 4,1% af dem med meget godt helbred. - De yngste er oftest blevet mere troende (18,2%); men var fra starten også mindre troende, da der på trosspørgsmålet ovenfor kun var 65,7% af dem der svarede, at de var troende

6 nabe marts 2010 En undersøgelse af patienters tanker om helbred, tro og religiøsitet 480 respondenter. (867 uddelte spørgeskemaer) Hænder det at du beder en bøn, mediterer eller lignende? JaNejTotal Opfattelse af sygdom: Meget alvorlig 84 65,6% 44 34,4% 128 100% Alvorlig 145 59,7% 98 40,3% 243 100% Mindre alvorlig 51 62,2% 31 37,8% 82 100% Total 280 61,8% 173 38,2% 453 100% Værdiundersøgelsen51,7% 1023 100%

7 nabe marts 2010 En undersøgelse af patienters tanker om helbred, tro og religiøsitet 480 respondenter. (867 uddelte spørgeskemaer) Tænker du mere på mening og formål med livet i forbindelse med din sygdom / hospitalsindlæggelse? Tænker mere Tænker det samme Tænker mindre Total Opfattelse af sygdom: Meget alvorlig 86 67,7% 40 31,5% 1 0,8% 127 100% Alvorlig 128 52,5% 111 45,5% 5 2,0 244 100% Mindre alvorlig 27 33,8% 47 58,8% 6 7,5% 80 100% Total 241 53,4% 198 43,9% 12 2,7% 451 100%

8 nabe marts 2010 Ritualets funktioner 1) Symbolske handlinger 2) Ordensskabende – relationsskabende 3) Letter mellemmenneskeligt samvær 4) Fører ind i en følelse af fællesskab 5) Betydning indadtil –gruppens indre sammenhold 6) Betydning udadtil – kommunikation til omverdenen

9 nabe marts 2010 Ritualets egenbetydning 1) Middel til at orientere os 2) Letter orientering for andre 3) Ritualer fører ikke til orden – de er orden 4) Ritualer er noget i sig selv og gør noget i sig selv

10 nabe marts 2010 Ritual ved afsked med en hjernedød Giver form til en følelsesmæssig kaotisk situation Giver sprog når der ikke er mere at sige Giver handlemulighed når der ikke er mere at gøre Skaber rum for det personlige, følelsesmæssige Gør afskeden tydelig Åbner for åndelige/eksistentielle tolkningsmuligheder.


Download ppt "Nabe marts 2010 1 Organdonation Hospitalspræstens funktion Ritualer – ved afsked med en hjernedød v. Henning Nabe-Nielsen, præst, RH."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google