Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 1 Almene lejeboliger - Danmarkspanelet - Maj/Juni 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 1 Almene lejeboliger - Danmarkspanelet - Maj/Juni 2010."— Præsentationens transcript:

1 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 1 Almene lejeboliger - Danmarkspanelet - Maj/Juni 2010

2 Bolig selskabernes Landsforening– Almene Lejerboliger - Maj/Juni 2010 2 OM UNDERSØGELSEN

3 Bolig selskabernes Landsforening– Almene Lejeboliger- Maj/Juni 2010 3 Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 13.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers Alle danskere 16 år+ Stikprøve 1.223 personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d. 11. juni – 15. juni 2010. Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Om undersøgelsen

4 Bolig selskabernes Landsforening– Almene Lejeboliger - Maj/Juni 2010 4 DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN

5 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 5 Om deltagerne Deltagernes køn Læsevejledning: Figuren viser deltagernes køn. Af figuren fremgår det, at 48,1% af deltagerne er mænd. Besvarelserne er vægtet på dette kriterium. (n=1.223) Efter vægtning fordeler deltagerne sig i to lige store grupper.

6 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 6 Om deltagerne Deltagernes alder Læsevejledning: Figuren viser deltagernes alder. Af figuren fremgår det, at 32,7% af deltagerne er under 34 år. Besvarelserne er vægtet på dette kriterium. (n=1.223) Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Dvs. tre næsten lige store grupper og en stor gruppe af ældre.

7 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 7 Om deltagerne Deltagernes bopæl Læsevejledning: Figuren viser, hvor i landet deltagerne bor. Af figuren fremgår det, at 24,1% af deltagerne er bosat i Hovedstadsområdet. Besvarelserne er vægtet på dette kriterium. (n=1.223) Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Sammensætningen af panelet afspejler nogenlunde den danske befolkning, hvorfor der ikke vægtes meget på dette kriterium.

8 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 8 Om deltagerne Husstandssammensætning Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagernes husstandssammensætning er. Af figuren fremgår det, at 18,8% af deltagerne bor i en husstand med børn (ældste over 9 år). Besvarelserne er vægtet på dette kriterie. (n=1.223)

9 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 9 Om deltagerne Deltagernes husstandsindkomst Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor den samlede indkomst er i deltagernes husstand. Af figuren fremgår det, at 13,4% af deltagerne bor i en husstand med en samlet indkomst 100-199.999 kr. (n=1.223) Mange års erfaring med undersøgelser viser, at ca. hver femte/sjette person ikke ønsker at oplyse noget om deres indkomstforhold. Dette modsvares fint i denne undersøgelse.

10 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 10 ”Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger?”

11 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 11 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark. Af figuren fremgår det, at 92,8% mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

12 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 12 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 90,3% af de 18-34 årige mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

13 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 13 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 94,6% af kvinderne mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

14 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 14 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 99,2% af nordjyderne mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

15 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 15 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 94,9% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

16 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 16 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 93,0% af dem der bor i eget hus mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

17 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 17 Om deltagerne Synes du, det er vigtigt, at der i Danmark er almene boliger? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne synes det er vigtigt, at der er almene boliger i Danmark – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at godt 99,1% af SF’erne mener at det er vigtigt med almene boliger i Danmark. (n=1.223)

18 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 18 ”Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ?”

19 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 19 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. Af figuren fremgår det, at 18,5% har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

20 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 20 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 22,1% af de 18-34 årige har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

21 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 21 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 23,2% af kvinderne har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

22 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 22 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 25,3% af nordjyderne har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

23 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 23 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 23,3% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

24 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 24 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 16,3% af dem der bor i eget hus har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

25 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 25 Om deltagerne Har du/I inden for de sidste par år overvejet at flytte til en billigere bolig, for at give dig og/eller din familie et større rådighedsbeløb ? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser om man inden for de sidste par år har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at 31,4% af SF’erne har overvejet at flytte til en billigere bolig, for at få et større rådighedsbeløb. (n=1.223)

26 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 26 ”Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig?”

27 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 27 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig. Af figuren fremgår det, at 26,7% har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

28 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 28 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 22,1% af de 18-34 årige har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

29 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 29 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 25,4% af kvinderne har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

30 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 30 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 44,3% af nordjyderne har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

31 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 31 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 15,0% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

32 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 32 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 36,2% af dem der bor i eget hus har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

33 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 33 Om deltagerne Har du/I gjort jeg nogen overvejelser over, hvilken type bolig dit barn/dine børn eller børnebørn får som deres første egen bolig? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser om man har gjort sig nogen overvejelser om, hvilken type bolig ens barn/børn eller børnebørn får som deres første bolig – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at 30,8% af SF’erne har gjort sig overvejelser om deres barns/børns eller børnebørns første bolig. (n=1.223)

34 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 34 ”Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt?”

35 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 35 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt. Af figuren fremgår det, at 71,3% har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

36 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 36 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 65,5% af de 18-34 årige har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

37 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 37 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 42,0% af kvinderne har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

38 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 38 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 77,1% af nordjyderne har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

39 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 39 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 82,4% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

40 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 40 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 64,9% af dem der bor i eget hus har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

41 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 41 Om deltagerne Har du råd til at blive boende, hvor du bor, hvis du mister dit arbejde eller bliver skilt? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne har råd til at blive boende, hvor de bor, hvis de mister deres arbejde, eller bliver skilt – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at 76,6% af SF’erne har råd til at blive boende, hvis de mister deres arbejde eller bliver skilt. (n=1.223)

42 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 42 ”Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig?”

43 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 43 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig. Af figuren fremgår det, at 39,0% kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

44 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 44 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 34,6% af de 18-34 årige kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

45 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 45 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 42,0% af kvinderne kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

46 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 46 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 37,2% af nordjyderne kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

47 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 47 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 42,4% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

48 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 48 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 33,6% af dem der bor i eget hus kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

49 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 49 Om deltagerne Kunne du forestille dig, at du/I på et tidspunkt flytter i en almen bolig? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser hvorvidt deltagerne kan forestille sig på et tidspunkt at flytte i en almen bolig – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at 52,7% af SF’erne kan forestille sig på et tidspunkt, at flytte i en almen bolig. (n=1.223)

50 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 50 ”Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses?”

51 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 51 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere. Af figuren fremgår det, at 58,3% mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

52 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 52 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på alder Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på alder. Af figuren fremgår det, at 50,2% af de 18-34 årige mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

53 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 53 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på køn Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på køn. Af figuren fremgår det, at 68,2% af kvinderne mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

54 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 54 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på geografi Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 53,7% af nordjyderne mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

55 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 55 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på samlet husstandsindkomst før skat Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på geografi. Af figuren fremgår det, at 58,7% med en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

56 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 56 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på boligform Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på boligform. Af figuren fremgår det, at 57,4% af dem der bor i eget hus mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)

57 Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 57 Om deltagerne Nogle af Danmarks almene boligområder er nedslidte og bebos hovedsageligt af ressourcesvage lejere. Hvordan mener du, at problemet løses? – nedbrudt på politisk overbevisning Læsevejledning: Figuren viser hvordan deltagerne mener, at problemet løses, med de nedslidte boligområder, hovedsageligt beboet af ressourcesvage lejere – nedbrudt på politisk overbevisning. Af figuren fremgår det, at 67,3% af SF’erne mener at problemet løses ved at sætte boligerne i god stand. (n=1.223)


Download ppt "Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni 2010 1 Almene lejeboliger - Danmarkspanelet - Maj/Juni 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google