Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SMTTE-modellen Baggrundstekster til evaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SMTTE-modellen Baggrundstekster til evaluering"— Præsentationens transcript:

1 SMTTE-modellen Baggrundstekster til evaluering
Næsby: T; (2007): Dokumentation og evaluering – mellem teori og praksis. I: SocialXpress. Pædagogseminariet i Ålborg, nr. 4, 2007 s Yderligere tekster til inspiration Dinesen, M,S & de Witt, C,K (2010): Innovativ evaluering. Upubliceret del af udkast til Innovativ evaluering, Dansk Psykologisk Forlag. Andersen, P.Ø; Hjort, K & Schmidt,K,S,L (2008): Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik. Afdelingen for pædagogik. Københavns Universitet. Lind, U (2006): ”Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: et spørgsmål om magt, etik og pædagogik” Kroghs Forlag, 2006. Jørgensen, B & Andersen, J (2004): ”Hvad ser vi efter” I: 0-14 nr. 3, 2004. Danmarks evalueringsinstitut (2007) Dokumentation i dagtilbud. Kirkegaard, P (2009): LP modellen. I: Udsatte børn og sprogvurdering i Dagtilbud. Servicestyrelsen, 2009 s Andersen, F,B (2008): Tegn er noget vi bestemmer: evaluering, kvalitet og udvikling i omegnen af SMTTE-tænkningen, 1. udgave, 5. oplag. JCVU, 2008.

2 Jørgen Kloster Larsen SMTTE Evaluering Seriøs fokusering og processuel systematik er et krævende arbejde, der indebærer sin egen begrænsning: Man kan ikke have fokus på alting. Man må vælge ud, have rullende fokus over tid eller affinde sig med, at nogle evalueringer læner sig op ad det eksemplariske princip. Den norsk inspirerede smtte-tænkning (sammenhæng-mål-tegn-tiltag-evaluering) er i dansk bearbejdning blevet et fornuftigt bud på en tænkning, der i modelform omsætter de didaktiske ambitioner til praksisniveau. Begrebet tegn kan anvendes her: Tegn er repræsentationer og konkretiseringer af mål udtrykt i praksistermer. Hvilke tegn er der på, om eleven er på vej mod den ønskværdige tilstand? Kan læreren spørge sig selv og sine kolleger. Hvordan ser f.eks. 'at lære sammen med andre' ud i praksis? Hvordan ser ’positive tegn på samarbejde’ ud? Det kan være et tegn, at eleverne kan 'samtale om, hvordan en opgave skal løses'. Tegn kan hjælpe med at konkretisere mål, og tegn kan også være kriterier at vurdere ud fra. (Brodersen 2007) (Andersen 2003 s.102 ff.) Evaluering

3 SMTTE-modellen Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering
Jørgen Kloster Larsen SMTTE-modellen Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Evaluering

4 SMTTE-eksempel 1 Evaluering Jørgen Kloster Larsen 07-04-2017

5 SMTTE-eksempel 2 Evaluering Jørgen Kloster Larsen 07-04-2017

6 SMTTE-eksempel 3 Evaluering Jørgen Kloster Larsen 07-04-2017

7 Jørgen Kloster Larsen Litteratur Andersen, Frode Boye (2000): Tegn er noget vi bestemmer … Århus, Danmarks Lærerhøjskole, Århus. [45 s] Evaluering

8 SMTTE-arbejdsark Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering
Jørgen Kloster Larsen SMTTE-arbejdsark Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Aktionsperspektiv Undersøgelse i egen praksis Hvad er formålet med min aktion? Hvad er det sproglige formål? Hvordan organiserer jeg det? Hvor finder det sted? Hvad gør jeg? Evaluering

9 SMTTE – Problemstilling
Jørgen Kloster Larsen SMTTE – Problemstilling Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn Evaluering


Download ppt "SMTTE-modellen Baggrundstekster til evaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google