Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning – KIS/UV-forløb 4. årgang H.C Andersen Skolen 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning – KIS/UV-forløb 4. årgang H.C Andersen Skolen 2008"— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning – KIS/UV-forløb 4. årgang H.C Andersen Skolen 2008

2 Elementer i undervisningen:
SMTTE (Undervisningsmål) KUNNE/VIDE MÅL (Læringsmål) DEN FILOSOFISKE SAMTALE FAGLIGE BEGREBER FØRFAGLIGE BEGREBER FORFORSTÅELSE IT SOM REDSKAB KLASSEKULTUR Andre elementer: (Mange intelligenser, læringsstile, portfolio, logbog, cooperative learning osv…)

3 SMTTE SAMMENHÆNG MÅL TEGN TILTAG EVALUERING

4 SMTTE Hvorfor SMTTE? Dynamisk model, som kan justeres undervejs.
Didaktisk redskab til at holde styr på om eleverne er på vej i retning mod målet. Evaluering bliver målrettet allerede i planlægningen. Tegn kan afsløre at eleven er på vej til at lære bløde værdier, som ellers kan være svære at måle. DSA ind over alle 5 punkter.

5 Læringsmål (Kunne/Vide-Mål)
Der er ingen grund til at holde målet med undervisningen skjult for eleverne! Konkrete mål i børnehøjde Læringsmål skal være tydelige for eleverne Dybe og smalle mål, som eleverne forstår Synlige i læringsrummet. Synlige online så forældrene kan følge med. Synlige i logbog eller portfolio

6 Den Filosofiske Samtale
Hvorfor filosofi i skolen? En etisk læreplan i vekselvirkning med den faglige læreplan (Hvordan skal vi anvende vores viden?) Begrebsforståelse Ordforråd Sprog og følelser Sprog og tænkning Analysere, Vurdere, Perspektivere, Argumentere EAPU

7 Faglige begreber Eksempler på faglige begreber:
Matematik: Vinkelmåling, Multiplikation Dansk: Grammatik, Grundled, Tekstafsnit Natur/teknik: Luftforurening, Elektricitet Historie: Kildekritik, Tidsalder, Enevælde Kan vi så gå i gang med undervisningen nu?

8 Førfaglige begreber… …Er ord som de fleste elever med dansk som modersmål allerede kender, eller kan gætte sig til, men som tosprogede elever kan have svært ved. Eksempler: Natur/teknik: Landbrug (Er det en bro?) Dansk: Fællesskab (Er det skabet ovre i svømmehallen?) Idræt: Holdånd (Er det et land?) Kristendom: Odin har to Ravne (Har han revner?)

9 Forforståelse Forforståelse skal: Hjælpe eleverne til at aktivere en allerede eksisterende viden, samt give eleverne den viden der er nødvendig for at kunne læse med forståelse. Kulturel forforståelse (Skovtur) Historisk forforståelse (Under krigen) Genremæssig forforståelse (Genren er nøglen til tolkning og forståelse) Sproglig forforståelse (Slang, forskellige sprogmiljøer)

10 IT som redskab Før undervisning: Der gættes på faglige begreber og førfaglige begreber inden undervisningen begynder Arbejdsredskab – Under forløbet Evaluering – Efter forløbet -Tip en tekst, gæt et ord – Har jeg fået nuanceret min begrebsforståelse? Individuel elevplan ligger online – Til opstilling af nye læringsmål sammen med eleven Elevintra – Elevens skoletaske online Eleven arbejder online – Ting roder ikke i skuffer og tasker eller bliver glemt hjemme

11 Klassekultur Sproglig kultur i klassen – Man spørger hver gang man er i tvivl Man søger først hjælp hos 2 kammerater inden man spørger lærerne Sproget er kontekstafhængigt I klassen og i undervisningen bruges der mange billeder til at understøtte sproget Opmærksomhed på sprog i læringsrummet… …Og i pauserne

12 Elementer i undervisningen:
SMTTE (Undervisningsmål) KUNNE/VIDE MÅL (Læringsmål) DEN FILOSOFISKE SAMTALE FAGLIGE BEGREBER FØRFAGLIGE BEGREBER FORFORSTÅELSE IT SOM REDSKAB

13 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Sammenhæng: 4.Årgang er en årgang med 37 elever. 28 af eleverne er tosprogede. De fleste elever er glade for at læse og er i en god læseudvikling. En del af eleverne afkoder alderssvarende, men læser ikke med optimal forståelse af teksten. Enkelte af eleverne har svære læsevanskeligheder.

14 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Mål: Danskfaglige mål for forløbet: Det skrevne sprog – læse: læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat Det skrevne sprog - skrive skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive kronologisk ud fra indsamlet stof Det talte sprog: bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse

15 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Mål: Natur/teknik-faglige mål for forløbet: Arbejdsmåder og tankegange: opsamle og ordne enkle data og informationer formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Den nære omverden: beskrive planter og dyr samt deres levesteder redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og levested Den fjerne omverden: beskrive dyr og planter fra forskellige naturområder

16 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
DSA-faglige mål for forløbet: Det skrevne sprog – Læse: læse og forstå lettere, indholdsmæssigt alderssvarende danske og oversatte tekster inden for forskellige genrer (Her faglitteratur) Det talte sprog: udtrykke sig forståeligt i fortælling, referat og diskussion

17 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Tegn på at eleverne er på vej imod målene: - At vi ser aktive elever der søger viden At elever spørger om hjælp til at finde ud af flere ting om deres dyr At eleverne sorterer de indsamlede data At der er god arbejdsstemning hvor eleverne arbejder At eleverne begynder at fortælle om deres indsamlede viden (Til lærere eller kammerater) inden det kræves af dem

18 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Tiltag: Der anvendes mange billeder i undervisningen og i klassen Eleverne låner bøger på biblioteket Der arbejdes med computere ved skrift og billedsøgning Eleverne udarbejder et projekt som beskriver det valgte dyr.

19 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
SMTTE Evaluering: Målene evalueres med eleverne via: 1) Samtale mellem lærer og elev 2) Udfyldning af læringsmålskema løbende gennem forløbet 3) IT - Elevintra – faglige og førfaglige begreber forklares før og efter forløbet 4) Klassekammeraternes mundtlige respons på fremlæggelsen af projektet 5) Udtalelserne i Den filosofiske samtale observeres

20 Logbog – forskel på hvad man har lavet og lært

21 Mere logbog…

22 Hvad har jeg lavet i dag?

23 Hvad har jeg lært i dag?

24 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
Læringsmål: Du skal kunne: Anvende 7F-modellen Finde oplysninger om dit dyr - På biblioteket - På Google - På elevintras links Sortere oplysninger om dit dyr Lave et projekt om dit dyr Fortælle dine klassekammerater om dit dyr Vide: Hvad 7F-modellen er Hvor dit dyr lever Hvad det spiser Hvordan det ser ud Hvilken familie det kommer fra Hvordan det formerer sig Hvilke fjender det har

25 Synlige læringsmål er hængt op i klasserummet

26 Synlige læringsmål er hængt op i klasserummet

27 Synlige læringsmål er hængt op i klasserummet

28 Læringsmål - Elevskema
KAN KAN MED HJÆLP KAN IKKE ENDNU KUNNE Eks: Finde oplysninger om dit dyr VIDE Hvor dit dyr lever

29 Sumeias Læringsmålskema undervejs i forløbet

30 Sumeia og Mik ser på hvor langt hun er nået i forhold til målene

31 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
Den Filosofiske Samtale Temaer der kan belyses i forhold til forløbet: Fødekæden Er dyr onde? Er mennesker onde når de spiser dyr? Kan naturen være god og ond? Bestemmer nogen over dyrs liv? Er nogle dyr vigtigere end andre? Er naturen retfærdig?

32 Filosofisk samtale - Er naturen retfærdig?

33 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
Eksempler på faglige begreber i forhold til forløbet: Indsamle, yngle, sortere, fødekæde, formering, projekt, yngelpleje, vinterhi, pattedyr, padder…

34 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
Eksempler på førfaglige begreber i forhold til forløbet: Familie, oplysninger, levested, truet, trække væk, damme, natteaktiv, afgnavet (temperaturen) falder…

35 Forforståelse Hvilken viden er nødvendig for at eleverne kan læse teksterne med forståelse? Hvordan kan vi aktivere elevernes eksisterende viden om genren, området, temaet?

36 KIS/UV-forløb: Faglig Læsning
IT inddrages på følgende måde: Løbende online udfyldning af læringsmålskema under forløbet Elevintra – eleverne forklarer faglige begreber før og efter forløbet Eleverne anvender billedsøgning på nettet Eleverne skriver i tekstbehandlingsprogram Det skrevne sendes til lærerne og til klassekammerater, samt lægges på klassens hjemmeside

37 Nazmie søger oplysninger…

38 Isra søger oplysninger om ræve

39 Eleverne øver sig i at fremlægge for hinanden

40 Eleverne fremlægger mundtligt for hinanden

41 Eleverne havde dyr med i skole…

42 Nogle af pigerne fremviser deres projekt – en hjemmelavet fagbog


Download ppt "Faglig læsning – KIS/UV-forløb 4. årgang H.C Andersen Skolen 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google