Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At udforske sin egen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At udforske sin egen praksis"— Præsentationens transcript:

1 At udforske sin egen praksis
Diana Stentoft Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

2 Målsætning At præsentere redskaber til brug i arbejdet med at udforske egen (og andres) praksis Problemformulering Indsamling og opsamling af viden Dokumentation

3 Aktionsforskning Aktionsforskning er en måde hvorpå man kan gennemføre en introspektiv, kollektiv undersøgelse, i hvilken deltagerne nærmer sig en social situation med den hensigt at forbedre deres praksis i denne situation på grundlag af indsigt Det er en cyklisk proces, hvori der indgår forskellige trin, definition af et problem, der er relevant for nærmere udforskning, planlægning af et handlingsforløb med den hensigt at forbedre en situation i praksis, implementering af forløbet, observation af effekten på situationen, evaluering af resultatet.

4

5 Aktionsforskning i uddannelse
Hensigten er at forbedre et givent uddannelsesmæssigt aspekt igennem en ændring af de personer, der er involveret i forskningsprocessen Den er deltagerorienteret, fordi de involverede personer arbejder med forbedring af deres egen praksis Den er samarbejdsorienteret, fordi alle gruppens medlemmer bidrager til og modtager bidrag fra kollegers arbejde Den fremmer etableringen og konsolideringen af et kritisk og refleksivt fællesskab af praktikere Den gør det muligt at udføre små og håndterlige undersøgelser i overensstemmelse med det involverede antal deltagere, den afsatte tid og kompleksiteten af det problem, der søges løst

6 Projektforløb som aktionsforskning
3 niveauer: Handling: Det vi gør Dokumentation: Det vi ”samler” for at kunne reflektere om handlingen. Hjælp ”hukommelsen”! Refleksion: Det vi har lært igennem projektforløbet; overvejelser om det der virker og ikke virker

7 Lærernes projektforløb
Problemstilling, Temaer og perspektiver Mulige problemformuleringer Mulighedsfasen hvad kan vi undersøge? Hvor kan vi undersøge? Hvem kan vi undersøge? Valgfasen Mål for undersøgelsen For hvem og med hvem Med hvad Hvor længe Mål/krav Erfaringsopsamling og vurdering Fælles reflektioner Feedback Bedømmelse Tid

8 Opgave (15 min.) Hvad vil vi gerne vide om den nuværende undervisning i Teknologifaget?

9 Hvordan undersøge praksis?
Observation og iagttagelse Hvad ser vi efter – lærerrollen – eleverne – definition af kernefelter Hvad gør vi, når vi ser noget spændende? Egne refleksioner undervejs

10 Hvordan undersøge praksis
Interviews Interviews med læreren Interviews med eleverne At igangsætte refleksioner med simple spørgsmål

11 Lærere som reflekterende praktikere eller aktionsforskere
Jeres rolle som praktikere, der gerne vil vide noget mere systematisk om jeres handling og dens konsekvens Lærere som “reflekterende praktikere” Hvorfor “virker” undervisning? Hvordan lærer lærerne fra deres egen praksis? Hvad er det en reflekterende praktiker engagerer sig i?

12 Refleksionsmodellen Planlægning Implementering Evaluering Handling
Udarbejde en målsætning og plan for forløbet Gennemføre forløbet Producere et katalog over koncepter i Teknologifaget Dokumentation Fx. Referater Beskrivelse af plan Portfolio: Projektmappen Fx. Observationer Interviews elever/lærere Egne noter om refleksioner over praksis Workshops Refleksion Fx. Hvordan arbejder vi? Er der problemer? Hvorfor? Fx. Hvordan gik det? Hvad gik godt og skidt? Hvorfor? Fx. Opfyldte vi målsætningen? Hvorfor? Lokaliserede vi vores problemer?

13 Opgave 2 Forsøg at udfylde skemaet med nogle stikord. Fokuser på række “Dokumentation” og “Refleksion”. Planlægning Implementering Evaluering Handling Dokumentation Refleksion

14 Dokumentation En forudsætning for konstruktiv brug af viden om praksis
Begrænsningens kunst Systematik

15 Dokumentation Noter fra observationer / iagttagelser
Noter / lydoptagelser af interviews med elever og lærere Noter over egne refleksioner i forbindelse med observationer og iagttagelser Noter med refleksioner over egen praksis

16 En udfordrende proces At sætte sin praksis og viden på spil
Dialogisk læring Dialogisk kritik Dialogisk konstruktion


Download ppt "At udforske sin egen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google