Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuld fart frem… anderledes måde.. Hvorfor skal vi være innovative/entreprenante? Den globale udfordring Vi skal konkurrere på produkter og services.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuld fart frem… anderledes måde.. Hvorfor skal vi være innovative/entreprenante? Den globale udfordring Vi skal konkurrere på produkter og services."— Præsentationens transcript:

1

2

3 Fuld fart frem… anderledes måde..

4 Hvorfor skal vi være innovative/entreprenante?
Den globale udfordring Vi skal konkurrere på produkter og services i den høje ende af prisskalaen Politisk målsætning. Danmark skal være et førende viden- og iværksættersamfund Dansk Industri ønsker flere kritiske, kreative og originale medarbejdere Hver innovativ eller død

5 UDFORDRE VANETÆNKNINGEN
Innovation er at BRYDE MØNSTRE UDFORDRE VANETÆNKNINGEN

6 Kan man lære at være innovativ?
JA Hvis man kan lære, kan man også være kreativ

7 Ikke – Viden er innovationens dynamo og selve kernen i den innovative tankegang
Altså dette: Den viden vi godt ved vi ikke har Den viden vi ikke ved at vi ikke har Den viden som vi ikke har den fjerneste anelse om, at man kunne have Det er i området omkring Ikke – Viden at det nye opstår. Det er her vi går på opdagelse og bliver ved med at stille spørgsmål.

8

9 Innovation i CNC betyder:
Både produkter og processer kan være innovative. Innovation har mange anvendelsesområder. Alle former for innovation har til formål at optimere, forandre og skabe værdi. Innovation er processen fra idé til skabelse af konkrete muligheder under disse forudsætninger: Produktet eller processen er nyt for eleven Frembringelsen er et resultat af en systematisk læringsaktivitet, hvor der er brugt innovationsværktøjer Der indgår systematisk arbejde (ikke et ultimativt krav, men i praksis vil det altid være tilfældet).

10 Innovativt produkt og proces
I undervisnings sammenhæng kan der fx være tale om, at eleverne udvikler nye, sjove, fantasifulde produkter inden for et kernefagligt område. Produktet kan opstå som følge af innovative arbejdsformer (proces) f. eks. tværfaglige (mellem fagområder) forløb.

11 At optimere I CNC-uddannelses sammenhæng betyder dette, at eleverne skal have et helhedssyn på den branche, hvori deres innovative produkt skal udvikles. Eleven skal således både have kendskab til branchen og understøttes i et kreativt syn på nye udviklingsmuligheder i branchen

12 Værdi I denne sammenhæng betyder dette, at eleven skal vide, hvad der er værdifuldt i sin egen branche. Det kan f.eks. være overskud i en virksomhed eller kundetilfredshed i en institution. Ofte er der mange succeskriterier. Pris, tid, oplevelse for kunden, virksomhedens renommé, tryghed mm. At tage hensyn til så mange parametre som muligt er væsentligt. Det kalder på et helhedssyn.

13 Forandring I denne sammenhæng betyder dette, at eleverne udsættes for en læringstilgang, der understøtter, at eleverne provokeres i deres vanetænkning og hele tiden udfordres til at bruge deres viden indenfor kerneområdet i nye sammenhænge. Dette stiller særlige krav til underviseren.

14 Pædagogisk praksis Der må udvikles en innovativ
pædagogisk praksis, dvs. en pædagogisk praksis, der kan fremme innovative/iværksætterkompetencer hos eleverne, såvel de stærke som de mindre stærke elever

15 Hvad er en innovativ arbejdsstyrke?
helhedsforståelse, forretningsforståelse, løsningsorientering, tilegnelse og anvendelse af ny viden, omstillingsparathed og fleksibilitet, kommunikation, selvstændighed og initiativrighed. Bemærkningerne til lovforslaget Bemærkningerne til lovforslaget – øget efterspørgsel efter kompetencer som.. Disse kompetencer er nævnt i bemærkningerne til lovforslaget

16 Innovationskompetence CNC - uddannelsen
Inden for rammerne af viden, færdigheder og holdninger i forskellige kontekster, det være sig: I arbejdssituationer på praktikpladsen, på skole, i samarbejdsrelationer, med mere skal vi udvikle en fælles forståelse for, hvilke tiltag der kan fremme elevernes kompetence inden for innovation og entreprenørskab.

17 Innovationskompetence fortsat…
Tiltag der er med til at fremme kompetencerne At eleverne arbejde tværfagligt– forståelse for andres fagområder. At eleverne i undervisningsforløb inden for et kernefagligt område handler og agerer frit og åbent i forhold til at overføre, anvende og kombinere viden og praksisformer på tværs af opgaver, fag og fagmiljøer (bl.a. praktik) At eleverne har mulighed for, når de skal løse problemstillinger inden for et kernefagligt område, at handle og agere med nysgerrighed, opfindsomhed og fantasifuldhed At de forskellige situationer som eleverne indgår i under deres uddannelse giver dem mulighed for at handle og agere med beslutsomhed og ansvarlighed

18 Innovationskompetence det sidste…
At eleverne indgår i situationer, hvor de får mulighed for kunne analysere og reflektere over behovet for faglige diskussioner med det sigte at få sædvanlig praksis (vane) ændret til en ny og bedre praksis. At eleverne under hele deres uddannelse såvel på skolen som i virksomheden kan omsætte deres viden og færdigheder, således, at det fremmer afbalanceret selvstændighed. At eleverne kan komme til udtryk ved løsningen af problemstillinger inden for det kernefaglige område ved at udvise, dels fornemmelse for givne felter med deres autoriteter og kvalitetskriterier, dels med tilstrækkelig personlig og faglig selvstændighed og selvtillid at kunne og turde sætte sig ud over disse autoriteter og kvalitetskriterier.

19 Pædagogisk praksis Generelle træk
Arbejdet med at fremme innovation og iværksætteri i erhvervsuddannelserne vil kræve en ændret pædagogisk praksis, hvor der vil være fokus på lærerrolle, arbejdsformer, tværfaglighed på tværs af fag, brancher og skoleformer og større inddragelse af virksomheder i undervisningsforløbene.

20 Pædagogisk praksis En pædagogisk praksis der stiller en række krav til
lærerne, der skal: Have faglig indsigt i sit fag Have viden om innovation som fag og proces Viden om iværksætteri/entreprenørskab Have stor pædagogisk indsigt og kompetence Være en kompetent generalist med et helhedssyn Vise åbenhed overfor ideer fra eleverne Stille rammer op, der fremmer elevernes afbalancerede selvstændighed

21 KIE-modellen KIE-modellen er delt ind I tre håndterbare læringsrum.
Det kreative læringsrum Det innovative læringsrum Det entreprenante læringsrum

22 KIE-modellen Idéer skabes Idé realiseres og spredes Idé videreudvikles
til færdigt produkt. Værditilskrivning

23 Kreativitet og innovation – en kort definition
Kreativitet: evnen til at bryde vanetænkning og skabe nye idéer Innovation: målrettet proces fra kim til færdig løsning, der skaber værdi for andre Entreprenørskab - idéomsætning: produktet får betydning for flere end de involverede Kreativitet er en forudsætning for innovation og entreprenørskab Grundlag: viden

24 CeateAndLearn, irmelin@sol.dk
Divergent tænkning: 3-5 år: 98% 8-10: 32 % 13-15: 10% 25+: 2% (Buhl, Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof?) CeateAndLearn,


Download ppt "Fuld fart frem… anderledes måde.. Hvorfor skal vi være innovative/entreprenante? Den globale udfordring Vi skal konkurrere på produkter og services."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google