Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SMTTE modellen Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SMTTE modellen Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn"— Præsentationens transcript:

1 SMTTE modellen Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn
Efter Frode Boye Andersen: Tegn er noget vi bestemmer... Evaluering, kvalitet og udvikling i omegnen af SMTT-tænkningen DLH-Århus 2000

2 Der er ikke nogen rækkefølge!
Stjernens spidser er forbundet indbyrdes Der er ikke noget begyndelsespunkt Man bevæger sig frem og til bage mellem punkterne, til der er tegnet et gyldigt billede af den ønskede udvikling Kriterierne for indholdet er: At der er overensstemmelse mellem punkterne At punkterne støtter hinanden optimalt (eks: at tiltag støtter vision) At tegnene er operationelle (konkrete) og iagttagelige som udtryk for visionen Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

3 Sammenhæng Beskriv sammenhængen (kontekst) ved at beskrive
baggrunden (vilkårene). Feks læreplaner, rammefaktorer (antal, lokaler, økonomi) Begrundelserne (værdier). Hvilken pædagogik ! Den ønskede udvikling. Hvilke læreprocesser Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

4 Mål Beskriv målet som en vision
Visionen er en forestilling om en ønsket fremtidig situation Beskrives så konkret som muligt Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

5 Tegn Beskriv på forhånd tegn som kan sandsynliggøre, at vi bevæger os i retning af visionen Rækken af tegn kobler visionen til handling Tegn er ”billeder” af den ønskede udvikling, som vil kunne iagttages i praksis Man kvalificerer sine tegn ved at spørge: ”På hvilken måde xxx-tegnet kommer til konkret udtryk i praksis Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

6 Evaluering Beskriv på forhånd hvordan det vil være muligt, at evaluere om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning Undersøg undervejs og efter forløbet Undersøg ved beskrivelse og refleksion: - Hvad har vi opnået, med det vi har nået? Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

7 Tiltag Beskriv de planlagte tiltag og handlinger På barnets niveau
På stue/afdelings niveau På institutions niveau Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

8 Tiltag hvordan Børne- og kulturforsker Flemming Mouritsens (Mouritsen, 1996) tredeling af kultur er velegnet til at beskrive, hvordan børn lærer forskellige udtryksformer: Kultur for børn – børnene præsenteres for både kendte og nye udtryksformer. Kultur med børn – børn og voksne samarbejder om at skabe kulturelle udtryk.  Kultur af børn – børnenes egen skabelse af kultur, som den f.eks. kommer til udtryk i spontan sang og leg. Sammenhæng Mål Tiltag Evaluering Tegn

9 Hiim og Hippe - en didaktisk model
TEGN Læringsforud-sætninger Vurdering/ evaluering Rammefaktorer – vilkår MÅL: Hvad vil vi opnå Læreprocesser: Læringsrum og tilrettelæggelse Indhold: Hvad vil vi gøre

10 Tag ud på en rejse Ud i verden eller ind i det indre
Et konkret sted eller til fantasia

11 AFRIKA Tema:Opdagelsesrejse Goddag hej hop velkommen til afrika
Ogi ogi ogi ’ Django Dele i 4 felter snige kravle svømme balancere Lyde i de felter tarzan stammefolk abelyde jane Afrorytmer med dans (evt tuneumba) Løvejagt: Nu ta’r vi på løvejagt Che che kule Ghana Dirigentlegen troldmand Masefu Dans eller sang evt afslapning

12 RAMMEN Forretten Hovedretten Desserten Opvarmning Afrunding
Startsang, navne eller go´ dag sang Forretten Hovedretten Desserten Musik, rytme, fagte, sang Dramaleg (fantasi og ”laden som om” leg) Afrunding Afslapning, massage, eller slutsang

13 Afrunding: Den endelige specialiseringsopgave
Forberedelse, klargøring, øvning og fremlæggelse af projektet. Opgaveskrivning - optakt til den endelige specialiseringsopgave Forret Hovedret Dessert Praktikken: Afprøvninger i praksis. Justeringer/ændringer af projektet. Indsamlinger af viden og erfaringer. Evalueringer. Afrunding: Den endelige specialiseringsopgave

14 Beskriv dit projekt/tema rundt i hele SMITTE stjernen eller Hiim og Hippe diamanten
Beskriv målgruppe + beskriv deres forudsætninger Beskriv rammefaktorer (tid, plads, antal) Beskriv målet/visionen med det du vil gøre (målet er to-delt, rettet mod dig selv og mod målgruppen)

15 Beskriv 4. Beskriv sammenhængen og baggrunden (vilkårene). Feks læreplaner. Pædagogik 5. Beskriv indholdet / hvilke tiltag vil du gøre 6. Beskriv tilrettelæggelsen så detaljeret som muligt 7. Beskriv hvad det er du skal lægge mærke til mens du er i gang (TEGN på at du er på vej mod dit mål)

16 Beskriv 8. Beskriv hvordan du vil evaluere og dokumentere

17 Specialisering 40S UMD Organisering:
Der kan arbejdes i projektgrupper, som er sammensat af studerende med samme specialiseringsretning. Vejledning ved Helge og Grethe  Projektarbejdet munder ud i en individuel opgave på 3 – 5 normalsider. OPGAVEAFLEVERING:  Opgaven lægges på BB senest onsdag den 15. januar 2014 kl 12.00

18 Specialisering 40S UMD Individuel FREMLÆGGELSE fredag 17/1 i lokale 3113 15 min pr studerende. 5 minutter til at fortælle om opgaven eller uddybe hvad du har skrevet. 10 minutter til at synge, spille, agere og demonstrere hvordan du vil gøre med UDTRYK MUSIK OG DRAMA når du kommer ud i praktikken med rigtige børn/borgere. Altså vi se/høre/opleve både drama og musik (Du skal spille på guitar/keyboard) Fremlæggelse bedømmes godkendt/ikke godkendt.


Download ppt "SMTTE modellen Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google