Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet Generel introduktion DIT-systemet Udvikling og testning 2003-2006 Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet Generel introduktion DIT-systemet Udvikling og testning 2003-2006 Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for."— Præsentationens transcript:

1 Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet Generel introduktion DIT-systemet Udvikling og testning 2003-2006 Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet www.nordisk.ku.dk/duds

2 Dansk med it Duncker & Ruus © Mål for denne præsentation give et overblik over systemet og dets intentioner give et overblik over systemet og dets intentioner illustrere undervisers og de studerendes arbejdsprocesser illustrere undervisers og de studerendes arbejdsprocesser give forudsætninger for at afprøve testversionen på CALL-cd-rommen give forudsætninger for at afprøve testversionen på CALL-cd-rommen

3 Dansk med it Duncker & Ruus © Litteraturhenvisninger En fyldig introduktion til DIT-systemet: Dorthe Duncker: Integreret sprogteknologi, Digital tekst i sprog- og litteraturundervisning, i Nordisk Sprogteknologi 2005, red. Henrik Holmboe, Museum Tusculanum, København Et eksempel på tekstforskning med DIT- systemet: Hanne Ruus: Materialfilologi og xml-opmærkning, Hvem mærker omkvædet? I 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2004, Peter Widell og Mette Kunøe (udg.), Århus 2005.

4 Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet er et generelt e-learningsystem beregnet til at afprøve, diskutere og træne alle former for analyse af sprog analyse af fiktive tekster, i bunden eller fri form, fx lyriske digte, folkeviser, noveller, eventyr… analyse af faktive tekster, fx aviskronikker, essays, rejsebreve og udskrevne taledata i form af interviews, dialoger, gruppesamtaler…

5 Dansk med it Duncker & Ruus © Synopsis Den didaktiske filosofi Den didaktiske filosofi Arbejdsgangen Arbejdsgangen Løsning af opgave Løsning af opgave Opgavestillerens arbejde Opgavestillerens arbejde Kort introduktion til arbejdsgangen i DIT- versionen på CALL-cd-rommen Kort introduktion til arbejdsgangen i DIT- versionen på CALL-cd-rommen

6 Dansk med it Duncker & Ruus © Didaktisk filosofi 1: Integrering af it i undervisningen Vekslen mellem Vekslen mellem opgaveløsning med DIT-systemet opgaveløsning med DIT-systemet sammenligning af løsninger sammenligning af løsninger diskussion af resultater og problemer diskussion af resultater og problemer Fokus på de studerendes læreproces Fokus på de studerendes læreproces Kobling mellem teori og praksis Kobling mellem teori og praksis Bedre feedback på undervisningen Bedre feedback på undervisningen

7 Dansk med it Duncker & Ruus © Didaktisk filosofi 2: Fra underviserens synsvinkel Øget indsigt i de studerendes videnstilegnelse Øget indsigt i de studerendes videnstilegnelse Eksplicitering af fagets metoder Eksplicitering af fagets metoder Fastholdelse af de opnåede resultater Fastholdelse af de opnåede resultater Øget mulighed for vidensdeling Øget mulighed for vidensdeling

8 Dansk med it Duncker & Ruus © Didaktisk filosofi 3: Fra de studerendes synsvinkel Øget indblik i egen læreproces Øget indblik i egen læreproces Konkretisering og fastholdelse af det faglige udbytte Konkretisering og fastholdelse af det faglige udbytte Faglig dialog med medstuderende Faglig dialog med medstuderende Mulighed for at påvirke undervisningen Mulighed for at påvirke undervisningen

9 Dansk med it Duncker & Ruus © Arbejdsgang __ idealet Læreren vælger, redigerer eller implementerer en analysemetode Læreren analyserer teksten og formulerer opgavespørgsmål Læreren vælger en tekst Læreren lægger rå tekst, model og opgave på holdets e-opslagstavle De studerende henter tekst, model og opgave på opslagstavlen De studerende ar- bejder med opgaven og sammenligner deres resultater De studerende lægger løsninger på opslagstavlen inden aftalt frist Efter fristen lægger læreren sin løsning op og henter de studerendes Læreren går de studerendes løsninger gennem til brug for næste time

10 Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet: Moduler __ status pr. januar 2005 DIT værk DIT værk Brugere: studerende Brugere: studerende Version: beta Version: beta DIT projekt DIT projekt Brugere: undervisere og videregående studerende Brugere: undervisere og videregående studerende Version: beta Version: beta DIT forskningsværktøj DIT forskningsværktøj Brugere: undervisere og forskere Brugere: undervisere og forskere Version: test Version: test

11 Dansk med it Duncker & Ruus © De studerendes arbejde (1) Når man arbejder med DIT værk, bruger man den tekst man vil analysere en beskrivelse af de kategorier man skal arbejde med i teksten, evt. med henvisning til den teori som kategorierne er inspireret af et DIT-analyseskema som styrer analysen et DIT-layout som visualiserer kategoriernes forekomster i den analyserede tekst

12 Dansk med it Duncker & Ruus © De studerendes arbejde (2) Når man arbejder med DIT værk, kan man kan man analysere autentiske tekster analysere autentiske tekster sammenligne sin egen analyse med andre analyser af samme tekst sammenligne sin egen analyse med andre analyser af samme tekst søge efter bestemte kategoriers forekomster i den analyserede tekst søge efter bestemte kategoriers forekomster i den analyserede tekst få overblik over kategoriernes fordeling i den analyserede tekst få overblik over kategoriernes fordeling i den analyserede tekst

13 Dansk med it Duncker & Ruus © Opgavestillerens arbejde Når man arbejder med DIT projekt, kan man importere en tekst fra fx tekstbehandling importere en tekst fra fx tekstbehandling markere og frit navngive kategorier og egenskaber markere og frit navngive kategorier og egenskaber  generere DIT-analyseskema bestemme hvordan kategorierne skal præsenteres bestemme hvordan kategorierne skal præsenteres  generere DIT-layout

14 Dansk med it Duncker & Ruus © Følgende rutediagram viser hvordan man arbejder i DIT-systemet Man markerer et tekstudsnit Man markerer et tekstudsnit Bestemmer dets kategori Bestemmer dets kategori Bestemmer dets egenskaber Bestemmer dets egenskaber Går videre til næste tekstudsnit der skal kategoriseres Går videre til næste tekstudsnit der skal kategoriseres

15 Dansk med it Duncker & Ruus © marker et tekstudsnit bestem kategori skal kategorien kvalificeres ? bestem egenskab flere egenskaber ? er der mere tekst ? start analyseanalyse færdig ja nej ja nej

16 Dansk med it Duncker & Ruus © SE medfølgende diasshow: Et eksempel på dansk, norsk og svensk DIT-opgave – ordklasser og bøjning og syntaktisk analyse af et stykke H.C. Andersen Et eksempel på dansk, norsk og svensk DIT-opgave – ordklasser og bøjning og syntaktisk analyse af et stykke H.C. Andersen Vejledning i at kopiere DIT-systemet til egen pc (i filen Vejledning i installation af DIT-systemet.pdf) Vejledning i at kopiere DIT-systemet til egen pc (i filen Vejledning i installation af DIT-systemet.pdf)


Download ppt "Dansk med it Duncker & Ruus © DIT-systemet Generel introduktion DIT-systemet Udvikling og testning 2003-2006 Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google