Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 1 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 1 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,"— Præsentationens transcript:

1 UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 1 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent, LedelsesAkademiet Lillebælt , tlf.: , ! Udarbejdet af underviser Jens Kristian Kristiansen, EAL

2 Det personlige lederskab
Teamets åbningsbalance og samarbejdet omkring lederskab

3 Situationen: Der er et behov for en større fælles forståelse for
Enhedens vilkår og de samlede resultater der skal nås i enheden Standarder mv. omkring ledelse af medarbejdere i de processer som er forudsætningen for at levere ydelser Det personlige lederskab som den enkelte og lederteamet skal levere for at arbejde med udviklingen af medarbejdere og processer for opnåelsen af resultater Manage-ment Leadership Processer Resultater

4 Forløbet tager udgangspunkt i udfordringer i forhold til resultater, processer og lederskab og giver samtidigt den enkelte mulighed for at erkende egen del og lod i dette, samt egne og lederteamets behov for uddannelse og udvikling som understøtter arbejdet med resultater. Metoden for dette vil være, at det tydeliggøres for den enkelte hvad der af overordnet ledelse er de definerede mål for resultater samt hvad der af ledelsen ses som væsentlige udfordringer og mulige indsatser. Deltagerne får på første dag i forløbet mulighed for at arbejde med dette og selv komme med input til den videre proces. Det videre forløb vil med baggrund i input fra Dag 1, sammensætter det efterfølgende forløb En anerkendende og involverende proces med gensidig forventningsafstemning, hvor mål er definerede, men deltagerne og lederteams er med til at formulere indsatser!

5 Dagens program og formål Forventninger til dagen/forløb Åbningsbalance
Velkommen Underviserne Deltagerne Uddannelsen Dagens program og formål Forventninger til dagen/forløb Åbningsbalance Virkeligheden og udfordringer Kriminalforsorgens vision, retning og mål Ledergruppens sammensætning og udfordringer Højdepunkter, udfordringer og fremtid Roller og forventningsafstemning i ledergruppen Lederteamets ønsker og behov Personlige udfordringer, ønsker og behov Opsamling og refleksioner

6 Om forløbet AU ledelse i praksis? 1 dag Op-sam-ling 2 dage 2 dage
Hold 1 RKV? 1 dag 2 dage 2 dage Hold 2 Andet? I alt 5 undervisningsdage. På undervisningsdagene er der gennemgang af værktøjer og metoder samt øvelser og træning af metoder og værktøjer. Mellem modulerne afprøves metoder og værktøjer i egen enhed.

7 Det store billede Formål
Kalibrere verdensbilleder på aktuel situation og udfordringer i forhold til resultater Chef fremlægger sit verdensbillede - dialog i teamet. ? Efterfølgende arbejder lederteamet med at vælge og udvikle lederskab for at nå målene De ledelsesmæssige udfordringer Team/personlig

8 Lederskab og målsætning
Manage-ment Leadership Processer Resultater Nøgle- resultater Processer Lederskab: Sind / adfærd Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

9 Øvelse: Teammøder og personprofiler - teamet sammen
Kom med eksempler på adfærd ved Jeres møder som er; Rød , Grøn, Blå, Gul Hvilken betydning har det for Jeres møder, at deltagerne har forskellige præferencer? Hvor gode er I til at anerkende og værdsætte deltagernes forskelligheder/præferencerne? Hvordan kan I eventuelt blive bedre til dette?

10 Ledergruppen udvikling og resultater
Fortid, nutid og ønsker for fremtid Mest betydningsfulde højdepunkter (Fortid) Udfordringer og vanskelige perioder (Fortid) Hvor er vi lige nu? (Nutid) Ønsker for det fremtidige samarbejde (Fremtid)

11 Ledelsesudvikling Fortid Nutid Fremtid
Historier og ord der beskriver betydningsfulde ledelsesrelaterede højdepunkter Historier og ord der beskriver ledelse og lederskab i dag Historier og ord der beskriver den fremtidige ledelse Historier og ord der beskriver ledelsesmæssige udfordringer og episoder der har været vanskelige

12 DC Forventningsafstemning og roller Fælles Verdensbillede: Roller
Chef alene 30 min - egen rolle ledere-rolle + score Lave planche Ledere i gruppe 30 min - egen rolle Chef-rolle + score Lave planche Fælles Verdensbillede: Roller Behov Adfærd & Indsatser DC 10 min: Chef fortæller. Ledere lytter. 10 min: Ledere fortæller. Chef lytter. 10 min: dialog om fælles erkendelser og indsatser PLENUM 15 min fremlæggelse: forventer vi det samme + hvor kan vi udvikle

13 Min rolle som: xxx

14 Forventningsafstemning til:
Prioritering 1-5 / score 1-5 xxx

15 Forventningsafstemning og roller
Udfyldes af Chef Udfyldes af Leder Afklaring Udfordring

16 Lederteams ønsker og behov
Emner og temaer Emner og temaer Emner og temaer Emner og temaer

17 Personlige udfordringer, ønsker og behov
Personlig udviklingsplan Uddannelse Udforskning Udfordring Udvikling

18 Personlig udviklingsplan
Mine personlige styrker Overordnede mål for min udvikling Personlige ledelsesudfordringer Udfordringer Aktiviteter Mål Faglige ledelsesudfordringer Udfordringer Aktiviteter Mål Sociale ledelsesudfordringer Udfordringer Aktiviteter Mål

19 Kompetenceudvikling ud fra et styrkebaseret perspektiv
Hvis man har et styrkebaseret perspektiv på menneskelig udvikling, bygger man ifølge Marcus Buckingham på følgende to antagelser: Alle personers talenter er vedvarende og unikke Alle personers største vækstmuligheder ligger indenfor områderne af hans/hendes største styrker Peter Drucker – afdød ledelsesguru har sagt: Den vigtigste ledelsesopgave er at bygge så meget på styrkerne, at svaghederne bliver uinteressante

20 Forberedelse til Modul 1
Forventningsafstemning og Lederteams ønsker og behov renskrives Eventuelle personlige udviklingsplaner ajourføres og medbringes Beskriv jeres personlige ”ledelsesmanifest” – en halv til trekvart A4-side, hvor I beskriver, hvad I står på mål for som ledere, og hvilke mål og værdier I arbejder med Chefgruppen har ansvaret for at dette gøres


Download ppt "UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 1 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google