Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Darum skole 4. november 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Darum skole 4. november 2013."— Præsentationens transcript:

1 Darum skole 4. november 2013

2 Drøft med din sidemand, hvilke tanker du har gjort dig vedrørende dine kommunikative kompetencer
Være aktiv lyttende Være fastholdende og respektfuld Fastholde indhold og proces i samtalen Skabe udvikling i samtalen Være tydelig og direkte Give feedback (3:1)

3 KARL TOMMS Spørgsmåls-typer

4 Systemiske spørgsmål Lineære spørgsmål Undersøge Strategiske spørgsmål
Korrigere Cirkulære spørgsmål Udforske Refleksive spørgsmål Facilitere

5 Makkerøvelse Min morgen Ved hjælp af Karl Tomms spørgsmålstyper
skal du spørge ind til din kollegas morgen. Husk: Du skal vide mere end – ”jeg gjorde, og så gjorde jeg…” Spørg i alle fire typer af spørgsmål: Fakta, betydning, ønsker, handling I får 5 min hver

6 Øvelse I skal finde en hverdagsting I gerne vil ændre på. Det kan være motionere mere, spise mindre is…… I skal nu stille spørgsmål ud fra kun en af de fire spørgsmålstyper. Når der er gået tre minutter rokerer fokuspersonen og får en ny spørger.

7 Pause

8 Trioøvelse Team ? Hvilke udfordringer ser jeg i teamarbejdet?
Børn og forældre Lokale og materialer Værdier holdninger ? Ledelse

9 Princip for FEEDBACK 3:1 = Succes 3 specifikt positive 1 forbedring

10 Tidsramme I har 90 min til opgaven.
Hver person har ca. 30 min i hver rolle. Udspørg 10 min Reflekterende team 2 min Feedback 5 min Observatøren holder tiden

11 Værdilinjen Hvor langt er du nået, på vej mod øgede
kommunikative kompetencer. Stil dig op på linjen efter hvor langt du selv synes du er nået. Den ene ende af vejen repræsenterer ingen udvikling Den anden ende af vejen, at du er tæt på at være der hvor du gerne vil være. Vi deler linjen på midten og forskyder jer ind på to rækker. Tal med din makke om hvad der har fået dig til at stå der hvor du nu er. Brug gerne skalaspørgsmål. Hvorfor er det 3 og ikke 2, hvad skal der til for at 4 bliver

12 God arbejdslyst Vi håber I får god anvendelse af spørgeteknikkerne i jeres fremtidige arbejde

13 Spørgeguide Fastholdende.
Bruges for at påvirke: Hvornår har du tænkt dig at gøre noget med problemet? Hvornår tager du det første skridt? På hvilken måde har dette teammøde bidraget til en afklaring af emnet? Hvilke handlinger skal sættes i værk umiddelbart herefter? Hvem skal involveres i handlingerne? Hvem skal informeres? Hvilken hjælp er der brug for? – fra hvem? Hvornår skal disse handlinger være igangsat?  Hvilke forhindringer kan der være? Hvordan kan I komme udenom forhindringerne?   Hvordan kan den viden du/I har nu bruges i teamet? Undersøgende. Indkredser situationen: Hvem gjorde hvad, hvor, hvornår, hvordan.? Hvad skete der? Hvem gjorde hvad? Hvad sagde hun? Var alle der? Hvem var der ikke? Hvad var det første der skete? Hvem er involveret? Hvornår er det startet? Spørgeguide Udfordrende. Fremmer ændringer: Hvad tror du, han tænker, når han havner i den situation? Hvad kunne du tænke dig blev anderledes, hvis du…? Hvilke nye muligheder vil det give, hvis du/I gør sådan? Hvis vi mødtes om xx måneder, hvad er der så sket? Hvad vil der ske hvis du/I opgav den plan? Hvis du var en flue på væggen I jeres team, hvad ville du så høre? Hvad skal du/I gøre mere/mindre af for at komme videre? Hvis du/I skulle komme med en metafor om jeres team, hvad skulle det så være? Hvad er det bedste spørgsmål jeg kan stille dig lige nu?  Hvilke scenarier kan vi opstille? Hvordan tror du din kollega ville beskrive…..? Bestemte du dig for det før eller efter….? I forhold til det hun siger nu, hvad er så den største forskel…? Giver det mening for dig at vi…..? Hvad tror du han ville sige, hvis du…..? Uddybende. Udforsker relationer og forskelle, sætter i sammenhæng: Hvordan hænger det sammen med..? Hvad er anderledes nu - på hvilken måde..? Hvem er mest påvirkede af det NN gør? Når NN siger sådan, hvad tænker du så? Hvilke sammenhænge kan du/I se nu? Hvilke andre spørgsmål vil du/I gerne have svar på nu? Fra hvem? Hvad tror du de vil svare? Hvem i teamet anerkender din indsats? Hvordan opfatter de andre situationen? Hvordan forventer dine kolleger at du skal forholde dig? Er der forskelle på hvordan du reagerer når det er A der gør det eller når det er B? Hvad er vigtigt for dig?  Hvordan har du det med det?


Download ppt "Darum skole 4. november 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google