Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det autentiske menneske

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det autentiske menneske"— Præsentationens transcript:

1 Det autentiske menneske
Autentisk lederskab© Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb For Ledere

2 AUTENTISK LEDERSKAB© Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb
Individuelt møde Træning 1. opfølgning 2. opfølgning 1. møde 1. modul 2. modul 3. modul Træning Træning Træning Oplæg Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger Lederetyper I et typepsykologisk perspektiv inkl. JTI® typeprofil & TeamDiamanten© Procesværktøj til teamanalyse Awareness = Konfrontation+Empati ”Træning i autentisk kon- takt & Kommu- nikation” Kreativitet, Meditation & Teamudvikling - Fra hvordan? Til sådan! - Nye ressourcer & muligheder Psykologiske Type: teori og forståelse Tillid, relation, inspiration & ejerskab Øget kommunikations- & beslutningskompetence Mandala ”dit NU og fremtid” kreativ proces i farver, natur, maling Typers Kommunikations & Beslutningsmønster Selvværd og selvtillid Afspænding & Meditation Coaching/supervision & Feedback; Med GTI GestaltType-Indikator Udviklingsøvelser og udviklingsplan Videre handlingsplan, afslutning, feedback & hygge Tidsforløb over ca. 6-7 mdr.

3 1. møde Hvad er behovet? Dialog/Oplæg
Formålet defineres ”hvad vil jeg/vi gerne opnå”? Indhold skal give mening! Hvordan, hvorfor, hvorledes? Udbyttet skal kunne defineres! Forventninger skal afstemmes! Forudsætninger for succes skal afklares og aftales! Se indstillingspilen* Dialog/Oplæg Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger

4 1. modul: Din types muligheder
Ledertyper I et typepsykologisk perspektiv Inkl. JTI® typeprofil & TeamDiamanten© Procesværktøj til teamanalyse Formål: Indsigt i egne og kollegaers præferencer & værdier, med det formål at videreudvikle lederen og teamets kommunikations og beslutningsmønster. Indhold: 1. Individuel Typecoaching: Udefra tema og behov 2. JTI Typeprofil. Personlig psykologisk profil 3. Psykologiske typer: teori og forståelse 4. Roller og de psykologiske præferencer 5. Ledelse, type og motivation 6. Teamledelse, teamroller og forandring 7. Træning og refleksion Udbytte: Forøget kommunikations og beslutnings- bevidsthed hos den enkelte. Forøget samspil mellem personen og omgivel- ser = bedre trivsel og engagement. Øget forståelse af sig selv indefra/udefra.

5 2. modul: Kontakt & Kommunikation
Awareness* = Konfrontation+Empati ”Træning i autentisk kontakt & Kommunikation” *Awareness-begrebet Betyder ufokuseret ”vågenhed” som sætter mennesker i stand til at ”stille skarpt” på et fænomen (tanker, følelser, ord, handlinger) når det er nødvendigt for situationen. Formål Bevidstgøre og udvikle den enkelte kontakt, kommunikations og handlemønster, så relevante behov for kreativitet, begejstring, konflikthåndtering udvikles. Indhold Træning og feedback i præcis kommunikation og kontakt med terapeutiske værktøjer som GTI GestaltType-Indikator m.m. Udbytte Større integritet og autensitet hos den enkelte! Det muliggøre: Mere autentisk selvtillid Bedre selvværd og relationer Større gennemslagskraft Øget livskvalitet og arbejdsglæde

6 3. modul: Kreativitet og nye muligheder
Formål At forøge den enkeltes koncentration, kreativitet og mentale ressourcer gennem fantasi, male, meditations, afspændings- og kropsøvelser. Indhold Afspændings- og meditationsøvelser til oparbejdelse af mental kondition og mindre stress. ”Dit klareste udtryk” i mandala/tegning/maling, storrytelling på lærred – Nu og fremtid. Afslutning, afrunding, feedback og hygge. Udbytte Øget mental kondition & mindre stress. Øget bevidsthed om dine indre ressourcer. Større kreativitet, vilje, mod og fantasi i jobbet! Det giver engagerede medarbejder. Evnen til med din vilje at dirigere energier i en hvilken som helst retning og på en måde, som det specifikke formål, hensigten og behovene kræver. Kreativitet, Meditation & Selvudvikling - Fra hvordan? til Sådan! - Nye ressourcer og muligheder Eks. Mandala

7 1. opfølgning Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Coaching & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer. 1. opfølgning

8 2. opfølgning 2. opfølgning Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Coaching & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer

9 INDSTILLINGSPILEN Indstillingspilen viser at det rette engagement, der skabes fra starten, vil være skabende for processen og udbyttet. Gennem tillid og forståelse for den enkeltes individuelle behov og parathed i udviklings- og forandringsprocesser, kan det rette engagement kun skabes. Det giver mening og formål og har en varig betydning for den nuværende og kommende succes.


Download ppt "Det autentiske menneske"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google