Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prioritering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prioritering."— Præsentationens transcript:

1 Prioritering

2 Den anerkendende tilgang
Se på det, der virker på arbejdspladsen – og lade sig inspirere af det. Undersøge vores succeser – hvad er vi stolte af? Hvordan kan vi få mere ud af det? Lave positive fremtidsbilleder ud fra vore drømme – og omsætte drømmene til konkrete mål

3 Formålet med værktøjet
At blive enige om hvad kerneydelsen er i vores arbejde. Så kan vi prioritere kerneydelsen og have fokus på det, vi når og ikke på det, vi ikke når.

4 Diskussion og afklaring
Metoden skal sikre, at vi diskuterer og afklarer: Er vi enige om, hvad vi skal prioritere højest? Bruger vi tiden på det, vi prioriterer højest? Er vores mål realistiske?

5 To forskellige former for ydelser
Det er vigtige at få adskilt de to former: Der er noget, vi skal gøre. Der er noget, vi kan gøre, hvis vi har tid.

6 Skal- og kan-krav ”Skal-krav” = kerneydelsen, det vi fagligt og professionelt skal nå. ”Kan-krav” = det ekstra, det vi kan gøre, hvis der er tid (ofte det, vi som medarbejdere synes er mest udviklende).

7 Hvad giver stress Når mange ”kan-krav” bliver til ”skal-krav”.
Når fokus er på de ”kan-krav”, vi ikke nåede. Når vi glemmer at være tilfredse med at klare ”skal-krav”.

8 Gør de ting, der giver energi
Det handler ikke kun om at gøre tingene rigtigt – det handler om at gøre de rigtige ting.

9 Metoder i anerkendende tilgang
Værdsæt dig selv og andre mennesker. Anvend din viden om, hvad der virker. Provoker din og andres fantasi – hvis alt er muligt? Samarbejd – del din viden og succes og værdsæt andres viden og succes.

10 Processen Det følgende beskriver den proces, vi skal i gennem i dag.

11 Gruppearbejde Det vi er glade for og stolte af.
I skal arbejde i grupper på fire med følgende spørgsmål: Hvad er vi mest stolte af ved måden, vi udfører arbejdet på i dag? Hvad er vi mest stolte af ved vores arbejdsplads? Hvad er vi specielt dygtige til på vores arbejdsplads? Hvad ønsker vi at være kendt for på vores arbejdsplads om to år?

12 Første plenum Præsentation af resultater fra grupperne

13 Pause Lederen, sikkerhedsrepræsentanten og
tillidsrepræsentanten udarbejder arbejds- pladsens vision, mens alle andre holder pause.

14 Gruppearbejde 2 Hvad er drømmen i forhold til visionen?
I arbejder i nye grupper af fire personer med følgende spørgsmål: Hvis alt kunne lade sig gøre, hvordan ville vi så arbejde for at kunne leve op til visionen? Hvis alt kunne lade sig gøre for at leve op til visionen, hvilke krav vil så være vigtigst at leve op til i dagligdagen?

15 Andet plenum Tag udgangspunkt i det foregående
gruppearbejde. Del kravene op i to og prioritér: Hvad er de 10 vigtigste ”ska-krav” i arbejdet? Hvad er de 10 vigtigste ”kan-krav” i arbejdet? Hvis I er flere faggrupper, skal hver faggruppe udarbejde deres egne ”skal” og ”kan” krav.

16 Tredje plenum Brainstorm: Når visionen har været på arbejde.
Om et år, når vi har arbejdet efter denne vision og disse ”skal- krav” og ”kan-krav”, hvad er så muligt, som ikke er muligt i dag?

17 Hjemmeopgave For den enkelte: For konsulentgruppen (SIR, TR og leder)
Hav fokus på ”skal-kravene” og vær tilfreds med at leve op til dem. Husk at ”kan-krav” er et positivt tilvalg. Gå tilfreds hjem fra arbejde. For konsulentgruppen (SIR, TR og leder) Lav en stor grafisk oversigt over ”skal-” og ”kan-krav”, så de er synlige for personalet Hold fortsat gang i processen.


Download ppt "Prioritering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google