Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3-timers møder Aarhus Universitetshospital 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3-timers møder Aarhus Universitetshospital 2014"— Præsentationens transcript:

1 3-timers møder Aarhus Universitetshospital 2014

2 Udvikling: Spørg yngre læger! Diskuter forslagene i hele lægegruppen
Lav konkrete aftaler mellem YL og ledelsen

3 Hvad skal vi have ud af de 3 timer?
STATUS: Specifik viden om afdelingernes uddannelse lige nu. UDVIKLING: Specifikke initiativer til bedre uddannelse fra yngre læger og ledelse.

4

5 Program for 3-timers møde
Velkomst. (15 min) Hvem er vi her? (deltager data ark) Program og formål, vælge referent Instruktion 1 og Individuelt arbejdsark udleveres Enkelt og 3-persons grupper arbejder 40 min) Pause (15 min) Instruktion 2 og Gruppeark udleveres 6-9 persons grupper arbejder. Gruppearkene udfyldes, samles af mødeleder (30 min) Plenum (45 min) Fællesreferatet udfærdiges i fællesskab. Der prioriteres, 5 vigtigste punkter til udkast til handleplan Hvad skal der videre ske? (15min)

6 Årets emner Temaemnet – SKAL indgå: Feedback kulturen
Det er ikke fordi, det er svært, at vi ikke gør det – det er fordi vi ikke gør det, det er svært! Andre emner – ud fra egne erfaringer og ønsker

7 Feedback er en aflevering - der lægger op til diskussion
FRISK Formål Relation Relation er der altid, derfor vigtig at have med, vi møder mennesker i den historik, vi har skabt sammen Inspirerende Hvordan kan jeg aflevere feedback så modtageren får noget at arbejde med Hvor spiselig er min feedback for modtageren Situation Herunder om modtageren er mentalt parat Konkret ”Fordi’et” – begrundelsen

8 At modtage feedback TAK Tænke over det Anerkendende adfærd Konstruktiv
Inklusiv at sige fra – jeg er ikke parat Anerkendende adfærd Stil spørgsmål, hvis der er noget du ikke forstår, nysgerrighed Konstruktiv Tag feedback’en ind – brug den til noget

9 Instruktion 1 Gå sammen i grupper a 3 personer.
Brug 5 min. hver for sig til at reflektere over nedenstående spørgsmål (nedskriv dine svar på det individuelle arbejdsark). Herefter fortæller I jeres svar til de andre i gruppen, ca 3 x 10 min. Når du tænker tilbage på din tid i den afdeling, du er i nu – hvilke 2-3 gode oplevelser vil du så fremhæve? Hvad gjorde du - og hvad gjorde andre (ledelsen, udd.ansv.ol, din vejleder, UKYL, andre overlæger/afdelingslæger/yngre læger), der bidrog til, at det blev til gode oplevelser? Har du forslag til ændringer, som kan medvirke til at styrke uddannelsen af den enkelte yngre læge? Hvilken effekt vil ændringerne få?

10 Instruktion 2 Gå sammen med 2 – 3 andre grupper (hvis få læger kan dette foregå i plenum) Diskuter i gruppen ud fra nedenstående: Fortæl om jeres første gruppes gode og mindre gode oplevelser, om forslag til ændringer, der vil gøre en forskel, samt mulige effekt, hvis ændringer gennemføres. Formuler i gruppen jeres fælles oplevelser (gode og mindre gode) omkring uddannelsen. Nedskriv på udleverede Gruppeark. Formuler gruppens forslag til ændringer, der vil gøre en forskel eller som I formoder vil gøre det. Hvilke mulige effekter forventer I? Nedskriv på udleverede Gruppeark. OBS tid, I har i alt 30 min. Forbered jeres fremlæggelse til plenum

11 Instruktion 3 – PLENUM Fællesreferatet skal udfyldes HUSK forslag til temaet, prioritering
1. Hvad kan vi selv gøre? (prioriter de mange forslag i rækkefølge, opstil 6 udvalgte i Fællesreferatet, første 6 forslag, husk tema 2. Hvad vil vi også gerne, som kræver involvering af overlægerne, ledelse, andre på hospitalet prioriteret rækkefølge forslag 7-12 i fællesreferatet, husk tema

12 Instruktion 3 – Plenum Udkastet til handleplan
Prioriter alle emner (vigtighed, effekt, gennemførlighed, ressourcer mm) Vælg 5 emner til planen Skal indeholde mindst 2 forslag til årets tema Husk beskrive formål/ ønsket effekt, tid, ansvarlig person (navn, YL/ledelse)

13 Hvad skal der nu ske? Opsamlende lægemøde - dato
status fra sidste års handleplan diskussion af YL forslag, prioritering forslag i fællesreferatet forslag til 5 punkts handleplan Afsluttende aftalemøde møde med UAO, led.ol, UKYL, mødeleder Ud fra lægemøderef. lave endelig handleplan Plan meldes ud, opfølgning!!!!

14 Handling Afdelingens handleplan sættes i værk
ansvarlig sikrer, alle deltager Udd.koordin. overlæge anvender materialet i afdelingens årsrapport: status handleplan – som del af samlede handleplan

15 Tak for i dag


Download ppt "3-timers møder Aarhus Universitetshospital 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google