Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus den 12. marts Program i dag: Opsamling fra sidst.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus den 12. marts Program i dag: Opsamling fra sidst."— Præsentationens transcript:

1 Kursus den 12. marts Program i dag: Opsamling fra sidst.
Vidensdeling om første skridt mod bedre organisering Lederens betydning for sammenhængskraften i børnehusene. Introduktion til CMM teorien Organisering og evaluering Opsamling og indhold til næste gang vi mødes

2 Opsamling fra sidst Kort oplæg fra hvert børnehus fra første skridt mod bedre organisering Hvad skete og hvordan er status lige nu ? Viste der sig nogle dilemmaer eller erfaringer, som er vigtige at dele eller handle på ?

3 Lederens betydning for sammenhængskraften i børnehuset og på hvilken måde udspiller det sig i hverdagen ? Vi skaber selv vores mening med det vi ser og oplever (autopoise) Kun ved at dele historier, kan vi koordinerer vores forståelser Lederen er i høj grad med til at skabe koordination af forståelser gennem de spørgsmål hun/han stiller Anerkendelse giver accept og respekt og vi er mere åbne og kommunikative i vores samspil

4 CMM, Coordinated Management of Meaning (Cronen & Pearce)
kontekstuel kraft Kultur Livsmanuskript Positioner i relationer Episode (talehandling) Implikativ kraft

5 En ledelses og pædagogisk kunst at kunne håndtere modsætningerne
At kende sammenhængskraften Er kvaliteten af relationer stærke, kan der tåles meget kompleksitet

6 Hvorfor gør jeg som jeg gør på individ niveau..
Hvad i mit individuelle lifescript gør at jeg handler som jeg gør Hvilke værdier har særlig betydning for, at jeg gør som jeg gør ? Hvilke personlige/faglige erfaringer er i særlig grad med til at forme mine handlinger? Hvilke rammer er medskabende af, at jeg gør som jeg gør Hvilke dominerende stemmer/historier er medvirkende til, at jeg gør som jeg gør? Hvilke ønsker og motiver er med til at forme mine handlinger?

7 Hvorfor gør vi som vi gør på fællesskab niveau..
Hvad i vores fælles lifescript gør at vi handler som vi gør? Hvilke værdier har særlig betydning for, at vi gør som vi gør? Hvilke erfaringer er i særlig grad med til at forme vores handlinger? Hvilke rammer er medskabende af, at vi gør som vi gør Hvilke dominerende stemmer/historier er medvirkende til, at vi gør som vi gør? Hvilke ønsker og motivationer er med til at forme vores handlinger Hvad fik vi øje på, som kan styrke sammenhængskraften i vores børnehus ?

8 Hver gruppe skaber en lille historie/fortælling med metaforer om det I fik øje på.

9 Evaluering og organisering
Hvordan arbejder vi med evaluering lige nu ? Kan evaluering styrke sammenhængskraften og organiseringen i børnehuset og i givet fald, hvordan? Hvad skal der evalueres på ? Hvem skal evaluere? Hvordan og hvornår skal vi evaluere? Hvordan kunne første skridt mod bedre evaluering se ud i vores børnehus

10 Opsamling fra i dag og indhold til næste gang vi mødes

11 Program for den 13.maj Kort opsamling fra sidst
Fremlæggelse af en lille fortælling Introduktion til gruppe samtaler 2 x øve runder Fælles opsamling på processen Tak for nu 

12 Refleksion fra sidst 51% for organisationens primære interesser (min)
_______________________________________ 49 % for medarbejdernes private interesser (max) Hvis vi tilgodeser medarbejdere mere end 49 % så vælter organisationen på sigt

13 Gruppe samtaler hvorfor ?
Kan bruges som styringsredskab til udvikling af organisationen Organisationen Børnehuset Gruppen/stuen Person Gensidig kobling sikre en sammenhængende opgave løsning

14 Gruppe samtaler hvorfor ?
Et positivt udviklingsfokus Videreudvikling af de bedste præstationer Et præcist fokus. Få emner giver større dybde i samtalerne En struktureret dialog Tid til at tale – tid til at lytte – tid til at reflektere Et fælles ansvar for læring og udvikling Både egen – kollegaer – gruppen En mere refleksiv dialog og kommunikationskultur Man kan ikke lytte med munden fuld af ord

15 Lederens ansvar Tilrettelægge og gennemføre samtalerne
Sikre sammenhæng mellem organisationens og medarbejderes mål og udvikling Rammer for implementering samt støtte medarbejderne i implementerings processen

16 Medarbejderens ansvar
Være forberedt Være aktiv i gennemførelse og opfølgning Med ansvarlig for implementering af egne og kollegaers handleplan/mål

17 Spilleregler og etik Gå på opdagelse – vær nysgerrig og åben
Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm – drømmen kom først ! Tal på måder der kobler dig på de andre – så I sammen kan komme videre Det er alles ansvar at samtalen skaber det bedst mulige resultat Ønsker du ikke at besvare et spørgsmål, har du ret til at sige fra Lav aftaler om fortrolighed

18 Processtyring i gruppesamtalen
Fokus på de gode erfaringer og det der skal (videre)udvikles Skabe bevidsthed om den enkeltes succesoplevelser og undersøge hvorledes de kan bruges i gruppen Sætte alles viden og kompetencer i spil Sikre at alle stemmer i gruppen bliver hørt Alle bidrag har betydning Forskellighed er en forudsætning for læring og udvikling

19 Guide til gruppesamtalen
Tema: Evaluering/ SOS/Organisering 3 interviewrunder med hvert sit spørgsmål: 1 Hvad fungerer godt og hvad vil du gerne bevare i forhold til ___ 2 Hvad kan vi med fordel (videre)udvikle i forhold til ____ 3 Hvilke ideer har du til implementering Brug tavle med forskellige farver for hver runde Afslut med feedback til interviewer på metoden Hvad gik godt og hvad kunne med fordel ændres til næste gang ?

20 Guide til gruppesamtalen
Alle ideer er vigtige handlinger og nogle vigtigere end andre lige nu – prioriter Lav en handleplan ud fra ideerne - hvem gør hvad hvornår? - hvornår og hvordan bliver der fulgt op på ideerne? - hvem følger op på de ideer som ikke er vigtige lige nu? Hvis vi vil ændre noget, skal vi gøre det allerede i dag 

21 Opsamling Hvad tager jeg med fra i dag ?
Noter hvad du som det første vil tage fat på

22 Jeg tog et skridt frem Du tog et skridt tilbage Du tog og et skridt tilbage Indtil at det gik op for mig at vi dansede


Download ppt "Kursus den 12. marts Program i dag: Opsamling fra sidst."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google