Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Susan Munch Simonsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, MdE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Susan Munch Simonsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, MdE"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudviklingsforløb for sygeplejersker i Gynækologisk klinik på Rigshospitalet.
Susan Munch Simonsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, MdE Hanne Baden Nielsen Afdelingssygeplejerske, MKS Gynækologisk klinik Rigshospitalet Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

2 Kompetenceudviklingsforløb 2008 Formål:
Optimerer den sygeplejefaglige kvalitet i klinikken ved at øge den enkelte sygeplejerskes handle og forandringskompetencer med fokus på feedback og kommunikation Skabe et aktivt lærings og arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed, velfungerende samarbejde og høj patienttilfredshed. Transfer- træning af teoretisk viden i klinisk praksis (Fokus uger ) Brobygning mellem evidensbaseret viden og klinisk praksis. (PBL udviklet og afprøvet fra 2010) Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

3 .   Fra klinisk problem til evidensbaseret praksis gennem Problembaseret Læring (PBL)
PBL- de syv trin At se problemet At afgrænse og definere problemet At analysere problemet Systematisk vurdering, strukturering og redigering Planlægning og valg af strategi/tiltag Gennemførelse Evaluering ( gruppearbejdet, planlægningen, produktet mv) Dewey, Pettersen(1999,) Trin 8:”Implementering” Simonsen & Nielsen(2010) Praksisforankring Diskussion af klinisk problemstilling fra praksis Udarbejdelse af problemformulering og søgeord Litteratursøgningskursus og kritisk artikellæsning (ekstern undervisning) Planlægning af pilotundersøgelse, studiebesøg eller anden indsamling af egne data Dataindsamling Bearbejdning af data, planlægning af intervention i praksis på baggrund af den indsamlede empiri Formidlingskursus ( ekstern undervisning) Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

4   Trin 8:Implementering (Bro-bygningen eller den evidensbaserede sygeplejeintervention)
Klinisk problemstilling afstemt med ledelsen for at sikre implementering af resultater Pilotundersøgelse eller anden indsamling af data foregår over en 2 måneders periode integreret i arbejdstiden Fremlæggelse af resultater og implementeringsplan for kollegaer, samarbejdspartnere og ledelse Lokal plan for implementering udarbejdes i samarbejde med ledelsen Interventionen foregår fremadrettet med PBL- nøglepersoner som ansvarlige Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

5 Kursusforløb over 5 måneder
8 planlagte dage (undervisning og studiedage) Indsamling af empiri foregår i arbejdstiden Fremlæggelse på fælles temadag Fremadrettede arbejdsdage til løbende implementering og evaluering af intervention Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

6 Outcome større forståelse for hinandens faglighed
bedre samarbejde på tværs af afsnit fælles om at skabe et miljø hvori undren og feedback er legalt evidensbaseret udvikling af sygeplejen kompetenceudvikling af sygeplejegruppen (10 % uddannes årligt) Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

7 Resultater fra PBL- deltagere 2010-12
Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

8 Resultater fra PBL- deltagere 2010-12
Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

9 Resultater fra PBL- deltagere 2010-12
Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen

10 Kliniske problemstillinger (PBL)
Kommunikation: ” Hvordan støtter vi gynækologiske cancerpatienter i at opretholde deres livskvalitet( WHO: Quality of life) under og efter indlæggelsen på afdelingen.” Endometriose: Hvordan skal sygeplejetelefonen i gynækologisk ambulatorium organiseres, således at patienterne oplever at få en kvalificeret og enslydende sygeplejefaglig rådgivning. Udnyttelse af sygeplejefaglige kompetencer: Hvordan udnytter man bedst sygeplejerskens kvalifikationer i forhold til abort-patienter ved deres undersøgelse og behandling i abortambulatoriet, så det giver et bedre patientforløb. Information og sygeplejehandlinger: ” Omhandlende kompressionsstrømper og patientcompliance. Uddannelseskonference 9. november 2012 Susan Munch Simonsen & Hanne Baden Nielsen


Download ppt "Susan Munch Simonsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, MdE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google