Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd."— Præsentationens transcript:

1 Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd.
Louise Hallbæck, sygeplejestuderende 7. semester Birgitte Holst Wiehl, Klinisk Vejleder, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Annemette Lundmark, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling

2 Baggrund og formål Baggrund: Uddannelses krav
Professionsbachelorer i sygepleje 2008 Formål: Indhente erfaringer mhp planlægning og gennemførsel af egnede projekter ift krav om at udføre kvalitets- og udviklingsarbejde på modul 11 og 12.

3 Fra ide til virkelighed
Samarbejde med udviklings- og kvalitetskoordinator Hvordan kom vi fra ide til virkelighed?

4 Projektkriterier Egnede projekter Mulige projekter relateret:
Afgrænset Aktuelt Praksisnære Fleksibelt ift. tid Fleksibelt ift. udvælgelse af dele af projektet Mulige projekter relateret: Patientforløb LUP SIK Journalaudit m.m.

5 Udvalgt projekt G-SIK: Patientoplevede fejl
Andelen af patienter der oplever fejl Hvilke fejl oplever de? Pilotprojekt Afprøvning i en uge på indlagte patienter Afprøvning af forskellige interviewmetoder

6 Barrierer og motivation
Kvalitetsudvikling opleves abstrakt Opleves stort og uoverskueligt Motivation: Tilbud – ikke et krav En ny mulighed Projektet er autentisk

7 Planlægning Overordnet planlægning af læringsforløb
Tidspunkt / tidsforbrug Rolleafklaring Planlægning af pilotprojektet i detaljer Forberedelse på forskellige roller

8 Formidling af projektet til personalet
Tovholderfunktion Pædagogiske overvejelser

9 Tovholder i praksis Igangsætte Motivere Fastholde fokus Følge op

10 Interview Gennemførte selv interviews
Fulgte op på personalets interview

11 Opsamling med personalet
Personalets erfaringer

12 Analysefase Data analyseres Rapport udarbejdes

13 Læringsudbytte Analyserende rolle (før og efter) Formidlende rolle
Erfaring med at motivere til nye tiltag Tovholder Erfaring med kvalitetsudviklingsprocessen Aha – oplevelser Studiebog som redskab Kvalitetsudvikling er ikke så svært endda Mod på mere Refleksion over læringsudbytte

14 Resultater og erfaringer
Den studerende fik afprøvet kvalitetsudvikling i praksis Mål for læring opfyldt Erfaringer God tid – god forberedelse Tæt samarbejde Fleksible – tid, sted, ønsker fra den studerende, ønsker fra afdelingen.

15 Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd –
- kan det bane vejen for praksisnære, aktuelle bachelorprojekter.


Download ppt "Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google