Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Journal Club Finsencentret, Rigshospitalet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Journal Club Finsencentret, Rigshospitalet"— Præsentationens transcript:

1 Journal Club Finsencentret, Rigshospitalet
                             Samarbejde og udsyn 9. november 2012 Uddannelseskonference Mette Kildevæld Simonsen, sygeplejerske, ph.d.

2 Definition på Journal Club
” En Journal Club er et uddannelsesmøde, hvor sygeplejersker diskuterer nyere tidsskriftsartikler, med det formål at give patienterne en bedre pleje og behandling” Kleinpell RM. Am J Crit Care 2

3 Melnyk et al, 2000, Lugtenberg M, 2008, Cochrane Collaboration, 2011
Evidensbasering af sygeplejen - at anvende forskningsresultater i praksis Øger patienternes udfald i positiv retning : Hurtigere udskrivelse Patienterne mere tilfredse Lavere dødelighed Ekstra bonus: Større tilfredshed blandt sygeplejerskerne Lærer at læse videnskabelige artikler Melnyk et al, 2000, Lugtenberg M, 2008, Cochrane Collaboration, 2011

4 Hvem kan deltage i journal club?
Alle sygeplejersker i Finsencentret kan deltage Tilmelding er ikke nødvendigt Aftales med nærmeste leder Der kommer ca hver gang Oftest de mere erfarne sygeplejersker Ofte sygeplejersker med eller i færd med videreuddannelse Journal Club

5 Opbygning af Journal Club i Finsencentret
Afholdes 1 gang pr. måned Varighed 1 time (fra ) Mødelederen finder artikler af relevans for deltagerne Emnerne følger de patientgrupper sygeplejersker møder i Finsencentret 5

6 Emner – ønsker og hvad der er ”hot”

7 Praktisk afholdelse af Journal Club
1-2 sygeplejersker præsenterer den læste artikel for resten af gruppen, efter IMRaD principperne Hvis ingen af deltagerne ønsker at fremlægge, er det mødelederen der fremlægger (ingen pres) 10-15 minutters præsentation (med afbrydelser) 25 minutters diskussion Implikationer for praksis opsummeres Ny artikel udleveres (og lægges på intranettet) og det aftales hvem der fremlægger ved næste møde 1.    2-4 studerende melder sig hver gang til at præsenterer den læste artikel for de andre fremmødte. De får minutter til præsentationen, hvor de afslutter med at lægge op til diskussion. De har i princippet ansvaret for at der bliver sat en faglig diskussion i gang. Der bliver afsat 20 minutter til diskussion. Til sidst opsummeres implikationer fra praksis

8 Der udleveres bilag til artiklen
Bilaget indeholder: Introduktion til tidsskriftet, målgruppen, emner og impact factor Introduktion til forfatterne Beskrivelse af design og metode En læsevejledning En engelsk/dansk ordbog til artiklen Et resuméark, man kan udfylde mens man læser artiklen

9 Andet praktisk som mødelederen tager sig af
Der udsendes en kalender med emner og tidspunkter hvert halve år

10 Vi har også Journal Club for ledere……..

11 Der udsendes en flyer til opslagstavlerne til alle afdelinger

12 Artikel og bilag lægges på intranettet

13 Artiklerne vi læser i Journal Club er……
Max. 5 år gamle De skal kunne ”løfte” klinikken og dermed give bedre pleje til patienterne på længere sigt 50% kvalitative og 50% kvantitative artikler Fra peer-reviewed medicinske tidsskrifter Gerne med en høj Impact Factor 1.    Artiklen skal leve op til visse krav, som anbefales i den litteratur der beskriver opbygningen af en succesfuld journal club: • Max. 5 år gamle • Interessante for den studerende • Vigtige resultater eller tilgang • Studiet må ikke være med store metodiske problemer • Rapporterne (enkelte) fra nationale eller internationale sektorforskningsinstitutter/ministerier • Studiet skal kunne ”løfte” klinikken og dermed give bedre pleje til patienterne  Andre journal clubs, kan have helt andre krav til de artikler de læser. 13

14 for jeres opmærksomhed
Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Journal Club Finsencentret, Rigshospitalet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google