Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientpakker Angina /NSTEMI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientpakker Angina /NSTEMI"— Præsentationens transcript:

1 Patientpakker Angina /NSTEMI
Repræsentantskabsmøde 13. Nov. 2008 Klinisk sygeplejespecialist Jane Færch Kardiologisk klinik Hjertecentret RH Dasys temadag sept. 2008

2 Patientpakker Angina /NSTEMI
Præsentationsindhold Kort om baggrund og formål Overordnede ramme Pakkeindhold Sygeplejemæssige indflydelse Overordnet mål Satsningsområder Resultater

3 Patientpakker Angina /NSTEMI
Baggrund Regeringen vil indfører optimale pakkeforløb for undersøgelser og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen ønsker at følge udviklingen på hjerteområdet tæt.

4 Patientpakker Angina /NSTEMI
At tilbyde patienterne optimal udredning og behandling for at forkorte forløbet og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag. Formål

5 Patientpakker Angina /NSTEMI
Overordnet ramme En veldefineret serie af kliniske begivenheder som knytter sig til en afgrænset patientgruppe, som hviler på eventuelle landsdækkende kliniske retningslinier og til formålet udarbejdet sundhedsfaglige elementer. Principper for organisering, der sikre en samlet forløbsplanlægning, herunder sikre, at patienterne gennemgår forløbet uden unødig ventetid Principper for kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter/pårørende, herunder patientinformationens form og indhold Principper for monitorering af pakkeforløb.

6 Patientpakker Angina /NSTEMI
Disponering af indhold Hovedkategorier Patientkategori Indgang til pakkeforløb Udredning Behandling Rehabilitering Underkategorier Klinisk indhold Information af patient Beslutning Ansvarlig Fagligt begrundet forløbstid

7 Patientpakker Angina /NSTEMI
Overordnet mål Sygeplejemæssige indflydelse Arbejde for sygeplejefagets berettigelse Arbejde for patientens perspektiv

8 Patientpakker Angina /NSTEMI
Sygeplejemæssige indflydelse Inden invasiv behandling sikrer modtagende læge i kardiologisk afdeling, at patienten er informeret om PCI- proceduren, risici og mulig efterbehandling. Plejeansvarlig sygeplejerske informerer patienten om aktuelle fasteprocedure, retningslinier for sengeleje efter PCI, specifikke observationer og overvågningsprocedure samt efterfølgende mobiliseringsprocedure. Efter PCI informeres patienten om forholdsregler de efterfølgende døgn, herunder hvordan han/hun skal forholde sig ved evt. udvikling af hæmatom eller blødning fra indstiksstedet. Ligeledes informeres patienten om opdateret medicinstatus og rehabiliteringstilbud. Hvor det er relevant informeres patienten om restriktioner i forbindelse med udlandsrejser. Strategiske satsningsområder: Klinisk indhold Ansvarlig Information Behandlende afdeling er ansvarlig for informationen af patienten vdr. Behandlingens karakter, tidspunkt og sted.

9 Patientpakke NSTEMI Resultater Udredning Ansvarlig
Den plejeansvarlige sygeplejerske på stamafdelingen foretager indledende sygeplejevurdering inden for 24 timer, herunder dokumentation af patientens plejebehov under indlæggelsen og planlægning af sygeplejen. Patientens egen vægtning af problemstillingerne prioriteres og indgår i den samlede vurdering. Den plejeansvarlige sygeplejerske har ansvar for, at den ordinerede og planlagte sygepleje udføres. Det sikres, i samarbejde med den ansvarlige speciallæge, at patienten og evt. pårørende er informeret om udredningsforløbets indhold og tidsplan. Ved overflytning til invasiv undersøgelse på andet sygehus overgår patientansvaret til den ansvarlige speciallæge på det relevante afsnit. Ansvaret for den videre sygepleje overgår den plejeansvarlige sygeplejerske på dette afsnit. Behandling Ansvarlig Ved overflytning til invasiv undersøgelse/behandling overgår sygeplejeansvaret til plejeansvarlig sygeplejerske i det afsnit, som patienten overflyttes til. Indlæggelsessamtalen udføres af plejeansvarlig sygeplejerske, der tager udgangspunkt i indledende vurdering påbegyndt på henvisende afdeling/sygehus. Plejeansvarlig sygeplejerske har ansvar for at den ordinerede og planlagte sygepleje udføres. Ligeledes i samarbejde med lægeansvarlig, at sikre at patienten og evt. pårørende er informeret overordnet om pakkeforløbets indhold og tidsplan. Resultater

10 Patientpakke NSTEMI Resultater Information
Inden invasiv behandling sikrer modtagende læge i kardiologisk afdeling, at patienten er informeret om PCI- proceduren, risici og mulig efterbehandling. Plejeansvarlig sygeplejerske informerer patienten om aktuelle fasteprocedure, retningslinier for sengeleje efter PCI, specifikke observationer og overvågningsprocedure samt efterfølgende mobiliseringsprocedure. Efter PCI informeres patienten om forholdsregler de efterfølgende døgn, herunder hvordan han/hun skal forholde sig ved evt. udvikling af hæmatom eller blødning fra indstiksstedet. Ligeledes informeres patienten om opdateret medicinstatus og rehabiliteringstilbud. Hvor det er relevant informeres patienten om restriktioner i forbindelse med udlandsrejser. Resultater

11 Patientpakker Angina /NSTEMI
Budskaber Væsentligt med en strategi. Væsentligt med stærk fagidentitet, stort specialekendskab, videnskabelig og politisk tilgang samt mod. Væsentligt at gøre sig klart hvem målgruppen er. Væsentligt at de faglige selskaber gør en indsats for at sikre de rette personer i udvalgene. Væsentlig at give selvstændige input, så SST har noget at forholde sig til.

12 Patientpakker Angina /NSTEMI
Sygeplejemæssige indflydelse Kæmpet for og bidraget til at sygeplejefaget får sin berettigelse i et ellers behandlings og lægedomineret skrift.

13 Patientpakker Angina /NSTEMI
Sygeplejen bidrager gennem faglighed, organisering, information og ansvarlighed til : Optimal udredning og behandling i et accelereret patientforløb. Sikring af bedre livskvalitet for patienten. Større tryghed og mindre unødig ventetid. 2008

14 Tak for jeres opmærksomhed !
Klinisk Sygeplejespecialist Jane Færch


Download ppt "Patientpakker Angina /NSTEMI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google