Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektleder: Klavs Serup Rasmussen Oplæg ved Kirsten Elise Hove

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektleder: Klavs Serup Rasmussen Oplæg ved Kirsten Elise Hove"— Præsentationens transcript:

1 Projektleder: Klavs Serup Rasmussen Oplæg ved Kirsten Elise Hove
Din Gode Udskrivning – en recovery-orienteret tilgang til brugerinddragelse Projektleder: Klavs Serup Rasmussen Oplæg ved Kirsten Elise Hove Formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden

2 Støttet af Trygfonden med 2 mio. kr.
Når du skal udskrives – til dig, der har været indlagt på en psykiatrisk afdeling Udskrivningsguide 36 sider Skrevet af frivillige Støttet af Trygfonden med 2 mio. kr. Udleveres til alle patienter der er indlagt på et psykiatrisk afsnit i Region Hovestaden siden 2011

3 Indlagte borgere ønsker at vide:
Hvem følger op på min behandling? Hvilke muligheder er der for efterfølgende psykiatrisk behandling? Og hvor foregår den? Hvordan får jeg styr på boligen, økonomien, uddannelsen, arbejdet og min dagligdag? Hvor kan jeg henvende mig?

4 Og at tale om det, der fylder:
Hvad betyder det for mig at have en diagnose? Hvem skal jeg sige hvad til? ”Tanker og følelser i forbindelse med udskrivelsen” Hvad kan jeg selv gøre? ”Forkæl dig selv” Hvem har brug for mig og hvor er der andre i samme situation, jeg kan tale med? ”Foreninger for dig—hvis du har lyst” Hvem kan jeg snakke med eller ringe til, hvis jeg får det skidt? ”Akut hjælp – nogen at tale med” ”En håndfuld vigtige adresser og telefonnumre”

5 Mål Indlagte borgere skal systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan foregå i forbindelse med udskrivning og perioden efter. Guiden skal være et konkret værktøj i den kliniske praksis, der understøtter sam- arbejdet mellem medarbejdere og den indlagte borger med henblik på at tilrette- lægge en udskrivning, der understøtter borgerens recovery bedst muligt.

6 Guiden er produceret – nu skal den implementeres
Udskrivningsguiden ligger i patientens velkomst- mappe ved indlæggelse. Guidens indhold er særdeles relevant, informativt og brugbart for patientens recovery-proces. Guiden fungerer bedst, når den gennemgås i samtale med medarbejdere. Guiden giver også pårørende god og relevant viden. .

7 Hvordan arbejder vi med implementering?
Vi aftaler med centerledelsen i hvilke sammenhænge UdskrivningsGuiden kan være relevant f.eks.: Lean – f.eks. PC Hvidovre Psykoeducationsgrupper Recovery-mentorerne Patient-workshops på afsnittene Recovery-undervisning for medarbejdere og patienter Medarbejderuddannelse – nye og erfarne

8 i klinisk praksis i psykiatrien
Evalueringen skal dokumentere hvordan og i hvilket omfang UdskrivningsGuiden er implementeret i klinisk praksis i psykiatrien


9 Evalueringen omhandler succeskriterier for implementering, dvs.:
Hvorvidt udskrevne patienter: får udleveret pjecen læser den finder den læsevenlig og læseværdig taler med medarbejdere og netværk/ pårørende om det, der skal og kan ske i forbindelse med udskrivning fortæller hvilke oplysninger, de fandt nyttige og hvad der mangler

10 Effektmåling - af i hvilket omfang UdskrivningsGuiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på de psykiatriske centre

11 Udskrevne patienters vurdering af hvorvidt det var muligt og nyttigt (1):
selv at deltage i det, der skal ske omkring udskrivningen – og at sætte ord på det, den enkelte har brug for at skabe et overblik og se handlemuligheder ved at have en tjekliste for hvad den enkelte har brug for før udskrivningen at være opmærkning på behandlingplanen og udskrivningssamtalen

12 Udskrevne patienters vurdering hvorvidt det var muligt og nyttigt (2):
at få øje på ens eget netværk ved at lave et relationskort at kende egne tegn på en psykisk krise, udarbejde en kriseplan og lære at tage en krise i opløbet at læse materiale skrevet af mennesker, der selv har været i samme situation

13 Udskrevne patienters vurdering hvorvidt det var muligt og nyttigt (3):
at få et overblik over hvilken psykiatrisk behand- ling, den enkelte kan benytte efter udskrivning og at få kontakt til den opfølgende behandling at få et overblik over hvilke praktiske og sociale forhold, den enkelte ønsker at få styr på inden udskrivning og få kontakt til socialforvaltning, psykosociale tilbud og/eller jobcenter at blive klar over hvilke oplysninger eller støtte den enkelte har brug for

14 Tak for ordet


Download ppt "Projektleder: Klavs Serup Rasmussen Oplæg ved Kirsten Elise Hove"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google