Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen"— Præsentationens transcript:

1 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Indhold Hvorfor innovation? To fokus: emne og didaktik Index (procesmodel og –metode) Eksempler på konkrete projekter og forløb Opsamling, refleksioner Spørgsmål? Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

2 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
HVORFOR INNOVATION? læreplanen for stx, kap 1 stk 4 (”Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”) AT eksamen som innovation - en mulighed i 2014 Innovation skal ud i fagene Se fagsærtræk i innovationsprojekter, udarbejdet af fagkonsulenterne til faglærerne Dokumenter i færd med at blive omskrevet/udvidet Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

3 Hvad er innovation? Innovation = nytænkende forbedring af noget i verden (Michael Paulsens slides) Det kræver: At man kan vurdere om dette noget er nytænkende - hvilket kræver viden om ‘den gamle verden’ og dens tænkemåder (eleven argumenterer). At man kan vurdere om dette noget er en forbedring - hvilket kræver værdimålestokke + måleevner. Dertil bør man - for at begrunde relevans - kunne argumentere for, at den pågældende del af verden trænger til nytænkende forbedringer - hvilket kræver indblik i “verdens aktuelle problemer og tænkning”.

4 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

5 Tre innovationsforståelser:
Den markedsorienterede (faget innovation) Den alment orienterede (formålsparagraffen) Den fagligt orienterede (fagenes læreplaner) Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

6 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Teknokapitalistisk innovation Frigørende innovation Forskningsafslørende Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

7 Hyppige reaktioner: Innovation
opstår af tilfældigheder og kan ikke læres … innovation og kreativitet kræver, at man skubber fagligheden til side … et buzzword – de snart tier stille med … kører krea-vognen ind – og seriøsiteten ud … er børnehaven på udflugt … kan de vel tage sig af på htx – man opfinder næppe et nyt stegetermometer i oldtidskundskab eller i musik … Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

8 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

9 Udfordringer i processen
Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

10 Lærerrollen og den innovative proces
Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

11 Læreren skal facilitere læreprocesser!
Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

12 Meningsfuld innovation
Innovativ didaktik skal styrke fagligheden – ellers giver det ingen mening. Systematisk fokus på træning af kernefaglige kompetencer i innovative læringsprocesser. Innovation kan være vældig meningsfuldt, når bare man har nogle redskaber til at styre det! Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

13

14 Model til processtyring
Problemstilling /case Udfordring Åbne Lukke Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

15 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Karl Tomms model Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

16 Italesætte og motivere skift i vejlederpositionen
”På det her tidspunkt i dit projektarbejde stiller jeg dig spørgsmål som tvinger dig til at åbne din idé”. ”Nu stiller jeg dig spørgsmål der skal få dig til at vælge mellem forskellige mulige veje i dit projekt.” Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

17 Metode   Metode

18 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Problem: Eleverne deltager ikke i juleafslutningen på gymnasiet, hvordan kan der afholdes et arrangement som eleverne finder menings- fuldt at deltage i? Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

19 Dataindsamling og analyse
Arbejde i religion med at indkredse hvad unge gymnasieelever synes er vigtigt i forbindelse med julearrangementer – og not! Tilegnelse af baggrundsviden om julen som kristen og folkelig tradition.

20 Dataindsamling og analyse - Teori og fagtermer
Ritualer og myter Sekularisering Senmodernitet Synkretisme Kultur, tradition og religion Teoretikere: Van Gennep, Giddens, Eliade

21 Dataindsamling og analyse analyse - Empiri
Hvem deltager, deltager ikke og hvorfor? Hvad forbinder vi med julen Hvad ønsker eleverne sig Hvordan holdes det andre steder Hvilke midler kan vi bruge til at skabe en ny tradition? Brainstorm Statistik Interview Besøg egne analyser Delkonklusion 1 Delkonklusion 2 Delkonklusion 3 Delkonklusion 4 Delkonklusion 5 Hvordan holder vi et ’julearrangement? Problemstilling og løsningsforslag

22 Brainstorm Innovation og idégenererende værktøjer
Planeter og måner Sig ja, siden nej Krydsmetoden: Kryds to associationer

23 Evalueringskriterier
Hvordan er løsningsforslaget/produktet? Er det troværdigt, ønskværdigt, enestående? Hvordan kommer de fagfaglige metoder i brug? og hvilke begrænsninger har de? Metode   Metode

24 Innovations kompasset
Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

25 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

26 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

27 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

28 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

29 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

30 Start den kreative proces med en ’energizer’
Rejs jer – Klap 1 2 3 Rejs jer Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur som dig selv Løft højre hånd foran hinanden ␣ når jeg siger Ét klapper I (sig Ét ␣␣␣ gange) Det samme med venstre hånd på To Nu med begge hænder foran hinanden på Tre Nutællerjeg osv Nu med lukkede øjne (tæl langsomt i starten) Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

31 Energizer: Barndomshelt
Samme makker Luk øjnene Tænk tilbage på din første barndomshelt Åbn øjnene Fortæl hinanden om jeres helt på 1 min. og hvorfor det var din første helt Den, der har den varmeste hånd starter Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

32 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Dagen baglæns 1. Find sammen to & to med en der er født i samme kvartal som dig selv 2. Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og gå baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges ␣ I får ét minut hver, og jeg sætter jer i gang Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

33 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Den kreative platform Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

34 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
De Bonos tænkehatte Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

35 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
KIE-Modellen Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

36 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

37 Hvilke ideer har du til at løse Jelveds problem?
Den nye kirkeminister, Marianne Jelved (R), mener, at folkekirkens største problem i dag er, at medlemstallet falder Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

38 Hvilke ideer har han til at løse Jelveds problem?
Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

39 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Hvilke ideer har hun? Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

40 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

41 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Har han løst problemet? Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

42 Proces for en innovativ løsning af en sag
Undersøgelse af problemet Udarbejdelse af løsningen Vurdering af effekten

43 Eksempel: Branding af lokal folkekirke AT-forløbets progression
Emne, teori og metode Præsentation af emnet Brandingteori Innovations-diamanten Produktfokus Analyse af kirkens tilbud og kommunikation Udarbejdelse af løsningsforslag Præsentation og årsprøve Fremlæggelse for menighedsråd Årsprøve Tak til Sune Weile, Lotte Darsøs innovationsdiamant

44 Metode og teori i forløbet
Analyse af det nye materiale – målgruppe etc Analyse af kirken i det senmoderne samfund. Analyse af Vor Frue Kirkes tilbud. Inddragelse af statistik. Konstruktion af spørgeskema Undersøgelse af problemet Udarbejdelse af løsningen Vurdering af effekten Modtagerorienteret: Ideer til hvordan kirken kan brande sig bedre.

45 Opgave til AT-innovation - Branding
Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven.

46 Erfaringer i forhold til religion
Muligheder Udfordringer Virkelighedsbaseret Autentisk proces Konkret produkt Konkret anvendelse af fagenes teori og metoder Samspil ml. empiri og teori Faglig svage elever motiveres Fortabelse i løsningen/produktet Fagenes samspil i forhold til sagen Glemmer fagenes teori og metoder løsningsforslaget og overvejelser omkring det, så det skal eleverne kende til Metoderne i spil både i forhold til research og løsning

47 Indledende tanker konkret og lokalt forankret projekt. Kontakter.
Muligheder for begge fag. Materiale. Overvejelser omkring produkt. Kontakter: endte med én kirke. Muligheder for fagene: religion? og dansk hjemmesideanalyse, kommunikations-og argumentationsanalyse. Produkt: skal det være et fysisk produkt – eller er det nok at skitsere mulighederne for et produkt?

48 Branding af folkekirken
I samarbejde med Vor Frue Kirke skulle eleverne udarbejde forslag til, hvordan kirken i højere grad kunne positionere sig i forhold til unge mennesker. Oplæggene blev holdt for menighedsrådet og medarbejdere i Vor Frue Kirke. Bygger på undervisning i fagene: Dansk: Brandingstrategier Kommunikations-, hjemmeside- og argumentationsanalyse. Religion: Sociologiske teorier om religiøse menneskers tilknytning til religion. Religionens rolle i det senmoderne samfund samt folkekirkens mytologiske og rituelle fundament.

49

50 Ugens forløb Introduktion, diskussion af kirkens rolle og betydning.
Besøg af præst. Ideudvikling: KIE. Udarbejde innovative løsninger i grupper. Præsentation af produkter i præstegården. Synopser (inkl. metode) Fremlæggelse af synopsis. Punktet ‘udarbejdelse’ hvordan læreren sikrer anvendelse af teori og metoder. Vigtigt at vejlede dem her og påpege, at der skal være faglig substans i deres innovative forslag. Punktet ‘synopser’ først her det går op for eleverne, hvordan de har arbejdet med fagene.

51 Synopsen, hvordan den blev grebet anderledes an?
Synopsen og metodeafsnittet bliver måske mere konkret for eleverne  der er et konkret produkt at forholde sig til.

52 Eksaminationen, hvordan den adskilte sig fra vanlige forløb
Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Besvares opgaven? Ligger problemstilling og løsning indenfor det stillede emne? Hvordan indgår fagene og deres metoder i løsningsforslaget. Er det innovativt? Deres produkter indgik ikke direkte i bedømmelsen. Vurdering af løsningsforslagets kvalitet, herunder egne kritiske overvejelser.

53 Løsningsforslag – eksempel fra grupperne Mere moderne musik i kirken
Idé Mere moderne musik i kirken Gratis kirkekoncerter en gang om måneden f.eks. en tirsdag aften. Frivillige optrædende – samarbejde med Svendborg Gymnasium. Udlejning af kirken til koncerter. Salg af kaffe og lækkerier. Promovering via. Facebook og plakater.

54 Promovering Facebook

55 Promovering - plakater

56 Temagudstjenester for unge

57 Elevernes evaluering af forløbet – i tal
8. Har det været en god ide med et konkret projekt i AT-forløbet? Spørgsmålet er stillet 23 gange Alternativ Point Antal Procent Meget 0.00 19 82.6% Middel 4 17.4% Dårligt 0% Positivt: at arbejde med noget, de kunne ændre + med noget virkeligt/reelt. Begejstrede for fremlæggelsen i kirken (folk udefra, respons, øve a la eksamen) mulighed for at påvirke.

58 Elevernes evaluering af forløbet – i ord
Gode: - Arbejde med noget virkeligt - noget vi kan ændre. Generelt har det været et meget godt forløb. En af de gode ting er at vi skulle fremlægge for menighedsrådet, for det er anderledes og giver en følelse af at vores idéer muligvis kunne bruges til noget. Noget godt ved AT3 har været at vi haft et konkret emne og et konkret formål. Noget andet godt ved vores AT3 forløb har været at vi skulle arbejde sammen med nogen. Det har været et super forløb, synes måske bare ikke det skulle have handlet om kirker.

59 Evaluering fra præst/menighedsråd
Øjenåbner omkring Facebook ift. de unge. Positivt stemt over for konkrete forslag til bedre kontakt med folkeskolens ældste klasser: Skrive/oversættelsesprojekter. Konkurrencer. Eksistenssamtaler.

60 Skalering af religionsfaglige innovationsprojekter
Fra delelementer af kompasset (en halv time) Et enkelt modul Et lille forløb (2-5 moduler) Længerevarende forløb Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

61 Overvejelser under forløbstilrettelæggelse
Hvad er de enkelte fasers læringsmål? Hvordan kan fagets evt. skriftlige eksamensgenrer bruges som opsamling på læringsmål? Hvordan bruges fagets metoder til at identificere problemet? Hvordan bruges fagets metoder til at vurdere løsningsforslagets anvendelighed? Overvej hvordan procesforløbet kan dokumenteres, fx gennem en drejebog, portfolio m.m. Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

62 Krav til innovationsundervisning
Kolleger der stiller deres specialviden til rådighed Containing af elevernes apati og modstand Næranalyse af elevers vejledningsbehov Hyppige vejledninger/ sum-ups, hvor eleverne præsenterer deres foreløbige resultater Improviserede opgaver og benspænd undervejs Løbende ændring og tilpasning af et i forvejen detaljeret program ”På-lærere” Dygtige facilitatorer Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

63 Krav til organisationen
Det er et loft for hvor mange større projekter en klasse kan rumme årligt, ca. 2 (gerne fagfaglige større og mindre projekter, fx træne dele af kompasset) Større projekter kræver en fleksibel skemastruktur, fx fastlagte projektperioder Facilitering er ikke noget man bare kan – det skal læres Indexmetoden kræver to lærere - i hvert fald noget af tiden (gælder især tværfaglighed) Langtidsplanlægning (gælder tværfaglighed) Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

64 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Workshop Hvordan arbejder vi med innovation i vores religionsundervisning? Workshoppen tager afsæt i innovationskompasset. Workshoppen beskæftiger sig dog primært med idéudviklingen og produktudviklingen, idet vi formoder at de sidste 4 dage kan gælde for indhentning af viden om området og vi med overskriften til jeres gruppearbejde har identificeret problemfeltet. Med afsæt i den områdeoverskrift I har fået, skal I udvikle ideer til et mini innovationsforløb, som kan bruges i jeres undervisning. I bestemmer selv hvor kort /langt forløbet skal være. Workshoppen er inddelt i 2 sekvenser: Del 1 (17 minutter) Den idégenererende fase Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen

65 Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen
Del 2 (25 min) – Vælg én idé, som I arbejder videre med. Ideen skal uddybes og kvalificeres (så godt som I nu kan nå det), for ved workshoppens afslutning (kl. 9:50) at blive præsenteret på en poster. Posters indsamles efterfølgende og vil i redigeret form blive anvendt i idékatalog på EMU. Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen


Download ppt "Innovation i religionsfaget – fagdidaktik 2014 – Anne Bang-Larsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google