Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen! Til projektseminar på ferskvandscentret 12.-13. marts 2008 ___________________ Udviklingsprojekt Invention og Innovativ Naturvidenskab i teknologiundervisningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen! Til projektseminar på ferskvandscentret 12.-13. marts 2008 ___________________ Udviklingsprojekt Invention og Innovativ Naturvidenskab i teknologiundervisningen."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen! Til projektseminar på ferskvandscentret 12.-13. marts 2008 ___________________ Udviklingsprojekt Invention og Innovativ Naturvidenskab i teknologiundervisningen

2 Om projektet Formål Baggrund De 3 M’er: Mål, Midler og Milepæle Organisation Seminarets målsætninger...

3 Projektets formål Styrkelse af elevernes kompetencer inden for invention og innovativ naturvidenskab i teknologifaget på HTX

4 Teknologi – HTX uddannelsens rygrad Ole opfinder Problem til løsning Projektorganiseret Samarbejde Kombinere og anvende tværfaglig viden Teoretisk og praktisk kunnen Udvikling og fremstilling af innovative produkter

5 Behovet er der ! = Personlige og faglige kompetencer med stor efterspørgsel på

6 Projektets Idé ?

7 Udgangspunktet 12 uger projektforløb Young Enterprise 2.års htx elever Studieretning produktudvikling og Design Mere til værksteder end til bøger Andre interesser - foretrækker de bløde fag frem for ”hard core” naturvidenskab

8 Hvad tændte dem ?

9 Dette gav gnister ! Konceptet Egne idéer Relationerne Målet Teori / praksis Anerkendelsen

10 Problemstillinger Tilrettelæggelse af Undervisningen … Hvor blev der af naturvidenskaben? Hvilke ”bløde” kompetencer ønskes og hvordan værdisætter man dem? Produkterne kan man vurdere på – men hvad med læringsprocessen? Forretningsplaner – er det ikke hhx?

11 Problem Teknologi Løsning/ produkt Naturvidenskab Lærings processer Bedømmelse f.eks. Konkurrence Modellen

12 Problemformulering Hvordan kan man udvikle den del af teknologiundervisningen, der handler om at styrke elevernes evner til at ”opfinde” og kombinere ny viden og at anvende naturvidenskaben til at udvikle nye innovative produkter? …

13 Projekt Mål 1.Tilvejebringe viden om hvordan der undervises i faget 2.Udvikle nye undervisningskoncepter med fokus på innovationsfremmende didaktik 3.Afprøve udvalgte koncepter og vurdere dem efter fastsatte succeskriterier 4.Udforme et messekoncept med relevante bedømmelseskriterier 5.Udarbejde nyt eksemplarisk undervisningsmateriale 6.Sprede erkendelser, viden og materialer

14 Hovedaktiviteter 1.Kortlægning af eksisterende teknologiundervisning (A+B niveau) på 6 htx gymnasier –Besøgsordninger, workshops, forskertilknytning m.m. 2.Udvikling og afprøvning af nye undervisningskoncepter –Redskaber, metoder, didaktik 3.Udformning af teknisk messe generation 2 –Fokus: invention, anvendt naturvidenskab, processer 4.Vidensspredning –konference og nyt web-baseret undervisningsmateriale

15 Forventede effekter Konkrete redskaber for teknologiunderviserne – styrkelse af didaktikken, lærerplaner og lærerrollen Undervisningskoncepter og messer skal ”leve videre” = implementeres efter projektets afslutning Messekoncept og god undervisning skal tiltrække flere unge til at beskæftige sig med innovation og naturvidenskab Konference: PR og vidensspredning for HTX. Muligheder for flere samarbejder med erhvervslivet

16 Projektfaser og Milepæle Forår 2008 Projektfase 0 Opstart og fælles fodslag Aktiviteter 2 dages Projektseminar om invention og innovation m. indbudte forskere og coaches 0 Udarbejdelse af succeskriterier og etablering af projektteam Milepæl for fase 0

17 Aktiviteter og Milepæle Forår 2008 Projektfase 1 Forankring Aktiviteter Marts. – juni : Refleksioner over egen praksis Juni : Projektmøde m. planlægning af besøgsordninger 1 Udpegning af fokuspunkter for besøgsordninger Milepæl for fase 1

18 Aktiviteter og Milepæle Efterår 2008 Projektfase 2 Kortlægning af eksisterende undervisning Aktiviteter Besøgsordninger Projektmøder m. præsentation og erfaringsudveksling 2 Udarbejdelse af kortlægningsnotat m. forslag til udviklingsområder Milepæl for fase 2

19 Aktiviteter og Milepæle Forår 2009 Projektfase 3 Udvikling af nye undervisningskoncepter Aktiviteter Udarbejdelse af forslag til koncepter Projektworkshop – produktudvikling Planlægning af undervisningsforløb 3 Udpegning og godkendelse af koncepter til afprøvning Milepæl for fase 3

20 Aktiviteter og Milepæle Efterår 2009 Projektfase 4 Afprøvning af koncepter Aktiviteter Gennemførelse af UV forløb Projektmøder m. løbende evaluering Planlægning og afholdelse af teknisk messe for Tek. B (Tek A)

21 Aktiviteter og Milepæle Forår 2010 Projektfase 4 Afprøvning af koncepter Aktiviteter Gennemførelse af UV forløb Projektmøder m. løbende evaluering Planlægning og afholdelse af Tekniske messe for Tek. A Projektworkshop – erfaringsudveksling og evaluering 4 Evaluering af mål og succeskriterier (messer og forløb) Etablering af arbejdsgruppe til udarbejdelse af UV-materiale Milepæl for fase 4

22 Aktiviteter og Milepæle Forår 2010 – efterår 2010 Projektfase 5 Videnspredning Aktiviteter: Udarbejdelse af eksemplarisk undervisningsmateriale Forberedelse og afholdelse af konference på en større dansk virksomhed 5 Undervisnings- materiale og plan for formidling af resultater til konferencen foreligger Milepæl for fase 5

23 Projektdeltagere Projekt 6 HTX gymnasier Ålborg Universitet (forskning) Virksomheder Selvstændighedsfonden Young Enterprise Ingeniørhøjskolen Naturvidenskabernes Hus Region MidtjyllandUndervisningsminsteriet

24 Mål for seminaret 1.At bestemme succeskriterier for nye undervisningskoncepter »hvad er god teknologiundervisning? »Hvad er målsætningerne? »Hvilke kompetencer ønsker vi? »Hvordan kan de måles?

25 Mål for seminaret 2.At formulere projektteamets næste opgave »Anvende redskaber og viden »Refleksioner over egen praksis

26 Mål for seminaret 3.Opstart af projektteam »Fælles forståelse »Holdånd »Inspiration og Synergi »Praktiske redskaber


Download ppt "Velkommen! Til projektseminar på ferskvandscentret 12.-13. marts 2008 ___________________ Udviklingsprojekt Invention og Innovativ Naturvidenskab i teknologiundervisningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google