Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse af frivillige i det kirkelige arbejde v. Dorte Kappelgaard Roskilde d. 5. september 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse af frivillige i det kirkelige arbejde v. Dorte Kappelgaard Roskilde d. 5. september 2011."— Præsentationens transcript:

1 Ledelse af frivillige i det kirkelige arbejde v. Dorte Kappelgaard Roskilde d. 5. september 2011

2 Det håber jeg, du får med… •Redskaber til ledelse af frivillige •Erfaringsudveksling og nye idéer •Refleksion over dit fokus og dine handlemuligheder i den kommende tid

3 Situationer er forskellige… •Brug, hvad der giver mening i din sammenhæng •Hvis du er slidt, så fokuser på det, der opmuntrer, ikke det der udfordrer

4 •Præsentationsrunde •Hvad består ledelse af frivillige i? – et overblik •Forskellige typer frivillige •Ledelse af frivillige i et konkret projekt -Løbende gruppesamtaler -Spørg og kommenter gerne!

5 Træk i kulturen, der spiller ind på frivilligheden •Mange muligheder – og mange valg at tage  Fokus på det, der giver mening, ikke det, man plejer ! Din sammenhæng kan være det sted, hvor man bliver accepteret, som man er!

6 Træk i kulturen, der spiller ind på frivilligheden •Mistillid til autoriteter, fokus på erfaring  Lederen vurderes på sine handlinger  Hvis miljøet og fællesskabet ikke understøtter formålet, fremstår det sidste som falsk ! Idealet er ikke at være perfekt, men at være ærlig, nærværende og at gå vejen selv!

7 Træk i kulturen, der spiller ind på frivilligheden •De frivillige er vant til medskaben og inddragelse  Opgaven skal for mange opleves som meningsfuld  Mange (ikke alle) vil gerne have/tilbydes indflydelse på beslutninger og udvikling af et koncept ! Måske er det i skabelsesprocessen, kirkens/ organisationens formål lykkes allerbedst!

8 •Kan I genkende nogle af disse tendenser hos jer?

9 Organisatoriske opgaver Sociale opgaver Kommunikative opgaver

10 Ledelse som organisatorisk opgave •Udvikl strukturen, så den passer til formålet og gavner de frivillige •Uddelegér og saml op på opgaver •Hold organisatorisk overblik •Frem udvikling af nye initiativer •Hverv nye frivillige

11 Ledelse som social opgave •Hav føling med, hvad der sker •Vær opmærksom på de frivilliges trivsel •Anerkend de frivillige og deres indsats •Skab mulighed for fællesskab •Inddrag i beslutningsprocesser •Luk diskussioner •Tag hånd om konflikter

12 Ledelse som kommunikativ opgave •Giv de frivillige tilstrækkeligt overblik •Formidl viden om, hvad der sker løbende •Formidl formålsværdier og vision positivt

13 Øvelse •Hvilke 2-3 opgaver/aspekter af ledelse er I særligt gode til i din sammenhæng? •Hvilke opgaver/aspekter kunne du godt tænke dig at arbejde mere med?

14 Ledelse af frivillige i projekter

15 Hvad er det, vi vil med de frivillige? •Udvikling af eksisterende arbejdsområde •Inddragelse i forhold til udpeget koncept, projekt, tema •Facilitering af udvikling af nye tiltag

16 Tre ledelsesstile •Instruerende •Servicerende •Faciliterende

17 Den faciliterende leder er optaget af at få formål og frivillige til at spille godt sammen. Et par ord om forskellige frivillige…

18 Frivillige er forskellige! •De frivillige, der vil have en konkret opgave •De frivillige, der vil have indflydelse på rammen for arbejdet •De frivillige, der har lederpotentiale

19 Teamroller •Entreprenøren •Administratoren •Producenten •Integratoren / den sociale Kan du genkende dig selv og dit team? Hvem har i brug for flere af? Hvad skal der til for at de vil trives hos jer?

20 Den gode facilitator – inden I går igang •Sammensæt et team af frivillige, der kan noget forskelligt… •Vær tydelig omkring formålet/temaet – det store og evt. det lille •Hold forventningsafstemning: Tid, sted, proces, arbejdsindsats, succeskriterier etc. •Sørg for, at der er en klar •overordnet opgavefordeling

21 Den gode facilitator – i processen Hjælp de frivillige til at •’spille hinanden gode’ •Forventningsafstemme og tackle konflikter, når der er behov for det •sætte deadlines og fordele ansvar •se sammenhængen ift. kirken/organisationen som helhed •lade alle komme til orde •evaluere og fejre

22 Proces •Opdagelsesfasen •Drømmefasen •Konkretiseringsfasen •Realiseringsfasen

23 Overvej: Hvor vil I gerne have frivillige? •I det eksisterende arbejde •I kommende projekter og indsatsområder? •I projekter, som de frivillige selv er med til at ’opfinde’ og udvikle?

24 Samtalegrupper •Hvilke typer af frivillige har I brug for? •Hvilke formål, rammer og forventninger har I, som det er vigtigt at gøre de frivillige opmærksom på? •Hvordan kan I fremme en faciliterende ledelsesstil?

25 Opsamling


Download ppt "Ledelse af frivillige i det kirkelige arbejde v. Dorte Kappelgaard Roskilde d. 5. september 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google